Page content

Advocaat arbeidsrecht: vind de beste advocaat voor u

Advocaat arbeidsrecht: vind de beste advocaat voor u

Als u als werknemer of werkgever een advocaat arbeidsrecht nodig hebt, wilt u uiteraard een goede arbeidsrecht advocaat.

Een advocaat die veel kennis en ervaring heeft op het gebied van arbeidsrecht in het algemeen en in het bijzonder veel kennis en ervaring heeft met het probleem waar u op dat moment mee wordt geconfronteerd.

U zoekt de beste arbeidsrecht advocaat voor u. Maar waar vindt u die?

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland

Het is raadzaam een advocaat te kiezen die is aangesloten bij de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, afgekort de VAAN. Dit is namelijk de enige specialisatievereniging op het gebied van arbeidsrecht in Nederland die van de Orde van Advocaten het keurmerk specialisatievereniging heeft gekregen.

Slechts advocaten die zich vergaand hebben gespecialiseerd in arbeidsrecht mogen lid worden van de VAAN.

In principe moet een advocaat om lid te kunnen worden van de VAAN een postdoctorale specialisatieopleiding op het gebied van arbeidsrecht succesvol hebben afgerond.

Verder dient een advocaat om lid te mogen worden en blijven minimaal de helft van zijn of haar tijd werkzaam te zijn op het gebied van arbeidsrecht en jaarlijks tenminste 80% van het totale door de Nederlandse Orde van Advocaten verplichte aantal opleidingspunten te behalen op het gebied van arbeidsrecht.

Er zijn verschillende andere verenigingen op het gebied van arbeidsrecht. Die organiseren regelmatig interessante bijeenkomsten. De vereisten die deze andere verenigingen stellen aan het lidmaatschap zijn echter veel beperkter dan de eisen die de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland stelt aan haar leden.

Daarom is uit het al dan niet lidmaatschap van die andere verenigingen niet eenvoudig af te leiden of de betreffende advocaat vergaand is gespecialiseerd in arbeidsrecht of zich slechts af en toe daarmee bezig houdt.

Als u als werkgever of werknemer een arbeidsrechtelijk probleem hebt, is het dan ook raadzaam een advocaat te kiezen die lid is van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.

U zult immers een advocaat willen die zich niet slechts af en toe bezig houdt met arbeidsrecht, maar een advocaat die vergaand is gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Wilt u controleren of ik (Ilma van Aalst) lid ben van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland? Dat kan door mijn profiel op de website van de VAAN te bezoeken.

Zoekt u een andere advocaat arbeidsrecht in Rotterdam of een advocaat arbeidsrecht in een andere plaats? Gebruik dan de zoekmodule van de VAAN.

Uit de website van de VAAN is ook op te maken wanneer de betreffende advocaat de postdoctorale specialisatieopleiding succesvol heeft afgerond. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit mijn profiel heb ik dat in 2007 gedaan.

Uitsluitend arbeidsrecht

Zoals blijkt uit deze website houdt 7 Laws of Persuasion zich uitsluitend bezig met arbeidsrecht. Verder blijkt uit deze website welke diensten worden verricht voor werkgevers en welke diensten worden verricht voor werknemers en dat ik mij vanaf het moment dat ik ben begonnen als advocaat, te weten in 2000, heb gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Wilt u een andere advocaat arbeidsrecht inschakelen en vraagt u zich af of de advocaat arbeidsrecht die u op het oog hebt zich uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht of ook met andere rechtsgebieden, omdat dit bijvoorbeeld niet voldoende duidelijk blijkt uit de website van de betreffende advocaat, dan kunt u dit nagaan via de zoekmodule van de Orde van Advocaten.

Door de naam van een advocaat in te toetsen kunt u namelijk achterhalen of een advocaat zich uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht of ook met andere rechtsgebieden en als een advocaat zich naast arbeidsrecht ook bezig houdt met andere rechtsgebieden welke rechtsgebieden dit zijn.

Ook kunt u via de Orde van Advocaten nagaan op welke deelgebieden van het arbeidsrecht een advocaat werkzaam is en dus zien of een advocaat zich bezig houdt met dat onderdeel van het arbeidsrecht waarop uw probleem ziet. Niet iedere advocaat of advocatenkantoor vermeldt namelijk op de website welke diensten worden verricht.

Verder blijkt uit de website van de Orde van Advocaten sinds wanneer de betreffende advocaat werkzaam is als advocaat. Daaruit blijkt niet of de betreffende advocaat direct is begonnen als arbeidsrecht advocaat of eerst later is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Regelmatig kan dit soort informatie wel gevonden worden op de website van de advocaat of het advocatenkantoor.

Verder is dit globaal te achterhalen via het moment waarop de postdoctorale specialisatieopleiding, die toegang geeft tot het lidmaatschap van de VAAN, succesvol is afgerond. Om toegelaten te mogen worden tot een postdoctorale specialisatieopleiding is namelijk vereist dat al verschillende jaren werkzaamheden op het gebied van arbeidsrecht worden verricht.

Of een advocaat zowel voor werkgevers als voor werknemers optreedt of slechts voor werknemers of slechts voor werkgevers blijkt helaas niet uit de website van de VAAN en evenmin uit de website van de Orde van Advocaten. Vaak is deze informatie wel opgenomen op de website van een advocatenkantoor.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Mocht u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan is van belang om na te gaan of de advocaat die u zou willen inschakelen op die basis werkzaam is. Uit onze website blijkt dat niet op die basis wordt gewerkt.

Veel andere advocatenkantoren vermelden ook op hun website of al dan niet op die basis wordt gewerkt. Mocht dit niet blijken uit de website, dan kan dit over het algemeen worden achterhaald via de website van de Orde van Advocaten doordat bij advocaten die op die basis werkzaam zijn wordt vermeld dat zij gefinancierde rechtshulp verlenen.

Op de website van de Orde van Advocaten is vaak ook vermeld of de betreffende advocaat lid is van de specialisatievereniging Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.