Page content

Concurrentiebeding vanaf 1 januari 2015 niet meer toegestaan in tijdelijk contract

article content

Concurrentiebeding vanaf 1 januari 2015 niet meer toegestaan in tijdelijk contract

Een concurrentiebeding is vanaf 1 januari 2015 in principe niet langer toegestaan in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Op het moment is het nog toegestaan om in iedere arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Ongeacht of sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Een concurrentiebeding kan vanaf 1 januari 2015 in beginsel alleen nog maar worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan vanaf 1 januari 2015 alleen nog een concurrentiebeding opgenomen worden als uit de bij het concurrentiebeding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

De noodzaak van het concurrentiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moet niet alleen bestaan op het moment van het aangaan van het concurrentiebeding, maar ook op het moment dat de werkgever zich op het concurrentiebeding beroept.

Tijdstip inwerkingtreding

Het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe regels voor het concurrentiebeding was 1 juli 2014, maar is gewijzigd in 1 januari 2015. De nieuwe regels voor het concurrentiebeding gaan gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 januari 2015 worden gesloten. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die vóór 1 januari 2015 zijn gesloten blijven de huidige regels gelden. Ook wanneer de arbeidsovereenkomst pas ingaat op of na 1 januari 2015.

Met andere woorden: voor een arbeidsovereenkomst die op 31 december 2014 of eerder wordt gesloten gelden nog de huidige regels voor het concurrentiebeding. Ongeacht of de arbeidsovereenkomst nog in 2014 aanvangt of pas op 1 januari 2015 of later dan 1 januari 2015 aanvangt. Voor een arbeidsovereenkomst die op 1 januari 2015 of later wordt gesloten, gelden de nieuwe regels voor het concurrentiebeding.

Waar is dit geregeld?

Dit is geregeld in artikel 7:653 BW.

Nog meer wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

De wijziging in de regels voor het concurrentiebeding is niet de enige wijziging in het arbeidsrecht vanaf 1 januari 2015. Er gaan allerlei andere wijzigingen in het arbeidsrecht gelden vanaf 1 januari 2015. De mogelijkheid om de loondoorbetaling uit te sluiten wordt bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2015 beperkt. Verder wordt dan ook de geldigheidsduur van het uitzendbeding in een uitzendovereenkomst beperkt. Ook voor het overeenkomen van een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gaan beperkingen gelden.

Vanaf 1 januari 2015 geldt namelijk dat het niet langer is toegestaan een proeftijd overeen te komen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal zes maanden. Verder wordt vanaf 1 januari 2015 een andere verplichting geïntroduceerd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: dan gaat namelijk een aanzegplicht gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 en 1 januari 2016

De bovenstaande wijzigingen betreft wijzigingen in het arbeidsrecht die gelden vanaf 1 januari 2015. Echter, dezelfde wet brengt ook wijzigingen mee in het arbeidsrecht die gelden vanaf 1 juli 2015 en 1 januari 2016. Met ingang van 1 juli 2015 verandert bijvoorbeeld het moment waarop een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege wordt omgezet in een voor onbepaalde tijd.

Op 1 juli 2015 gaan daarnaast de meest drastische wijzigingen in: op 1 juli 2015 verandert het Nederlandse ontslagrecht namelijk compleet.  Verder geldt met ingang van 1 juli 2015 een expliciete wettelijke scholingsplicht voor de werkgever.

Met ingang van 1 januari 2016 verandert de duur en opbouw van de WW-uitkering. Ook vinden er dan nog enkele wijzigingen in het ontslagrecht plaats.

Wij informeren u graag

Wij informeren u graag over de wijzigingen in het ontslagrecht en de andere wijzigingen in het arbeidsrecht door hierover blogberichten te schrijven. Deze blogberichten vindt u op deze website. Wij gaan in deze blogberichten vrij uitgebreid in op één of meerdere wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015, 1 juli 2015 of 1 januari 2016.

Als u goed geïnformeerd wilt worden over deze wijzigingen, dan kunt u regelmatig deze website bezoeken, maar u kunt er ook voor kiezen om u aan te melden als volger via twitter, met mij te linken via LinkedIn, mij toe te voegen aan uw kringen via Google+ en/of u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Dan blijft u automatisch op de hoogte van de nieuwste blogberichten, die via deze kanalen worden verspreid.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van bovenstaand artikel een algemene vraag die u graag kosteloos beantwoord zou willen zien, laat dit ons dan weten door middel van onderstaand formulier.

Mogelijk dat wij naar aanleiding van uw verzoek extra informatie kunnen toevoegen aan dit artikel of een geheel nieuw artikel kunnen toevoegen aan onze website, waarmee we u en andere bezoekers van onze website van dienst kunnen zijn.

Ilma van Aalst
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 17 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht.Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht.Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten en de Vereniging voor Arbeidsrecht.Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.