Page content

Arbeidsovereenkomst opstellen of beoordelen

Het is niet verplicht om met een werknemer een arbeidsovereenkomst schriftelijk overeen te komen, maar wel raadzaam. Zonder een schriftelijke arbeidsovereenkomst is het namelijk moeilijker om aan te tonen welke afspraken zijn gemaakt. Bovendien dienen bepaalde afspraken schriftelijk overeengekomen te worden om geldig te kunnen zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het proeftijdbeding en het concurrentiebeding.

Daar komt bij dat een werkgever verplicht is bepaalde informatie, zoals de plaats waar de werkzaamheden worden verricht en de opzegtermijn, schriftelijk aan de werknemer te verstrekken. Die informatie hoeft niet te worden verstrekt in de vorm van een arbeidsovereenkomst, maar dat is vaak wel net zo verstandig.

Het is van belang dat uw arbeidsovereenkomst juridisch correct is. Anders loopt u allerlei risico’s. Bijvoorbeeld dat u uw werknemer niet kunt houden aan het concurrentiebeding. Dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet automatisch eindigt of niet tussentijds kan worden opgezegd. Of dat u geen gebruik kunt maken van het proeftijdbeding.

Wilt u een arbeidsovereenkomst die juridisch correct is? Wij stellen graag een arbeidsovereenkomst voor u op. Ook zijn wij graag bereid uw arbeidsovereenkomst te toetsen, bijvoorbeeld om te bezien of de inhoud daarvan nog steeds juridisch correct is in het licht van de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015 en 1 juli 2015.

Neem contact met ons op of laat ons contact met u opnemen.