Page content

Aanname personeel

Als werkgever is het van belang om werknemers in dienst te nemen die over de juiste vaardigheden beschikken en passen binnen uw onderneming. Zeker nu een proeftijd nog slechts is toegestaan in arbeidsovereenkomsten van langer dan zes maanden, in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd het niet langer is toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen en de loondoorbetalingsplicht nog maar beperkt kan worden uitgesloten.

Selectie van de juiste werknemers is dan ook van groot belang. Daarom werkt advocatenkantoor 7 Laws of Persuasion samen met HRM advieskantoor 4 Eye Principle. Vanuit 4 Eye Principle kunt u als werkgever ondersteund worden bij de selectie van uw personeel. Kenneth Horsch van 4 Eye Principle kan u als werkgever op verschillende manieren behulpzaam zijn bij het selecteren van het juiste personeel, bijvoorbeeld door selectiegesprekken met u voor te bereiden of aanwezig te zijn bij selectiegesprekken.

Meer weten over selectie van uw personeel?

Wilt u meer weten over selectie van uw personeel, neem dan telefonisch contact op met Kenneth Horsch van 4 Eye Principle.