Page content

Einde door overlijden werknemer

Een arbeidsovereenkomst eindigt door het overlijden van de werknemer. De datum waarop de werknemer overlijdt is dan de datum met ingang waarvan de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt.

Dat geldt ook als kort na het overlijden de arbeidsovereenkomst reeds op een andere wijze zou eindigen. Wanneer de werknemer bijvoorbeeld overlijdt vóór de in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, eindigt de arbeidsovereenkomst niet langer met wederzijds goedvinden op de afgesproken einddatum, maar van rechtswege met ingang van de datum van overlijden van de werknemer.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.