Page content

Ontbinding wegens dringende redenen

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens dringende redenen moet gedacht worden aan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens redenen die ook ten grondslag kunnen worden gelegd aan een ontslag op staande voet. Ofwel een opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder dat een opzegtermijn en aanzegtermijn in acht worden genomen en zonder dat toestemming van het UWV is ontvangen.

Als de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt wegens een dringende reden kan geen vergoeding conform de kantonrechtersformule worden toegekend. Wel is het voor de partij die verzoekt om ontbinding mogelijk om een schadevergoeding te krijgen van de andere partij als die andere partij door opzet of schuld een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.