Page content

Ontbinding wegens verandering in de omstandigheden

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verandering in de omstandigheden kan gedacht worden aan elke mogelijke grond om een arbeidsovereenkomst te beëindigen.  Als sprake is van een ontbinding wegens verandering van omstandigheden bepaalt de rechter aan de hand van de kantonrechtersformule of een vergoeding wordt toegekend en zo ja, hoe hoog die vergoeding is.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.