Page content

Ontbinding wegens wanprestatie

Een ontbinding wegens wanprestatie houdt in dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, omdat de werkgever of de werknemer de verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst niet nakomt.

Een voorbeeld van een werkgever die de verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst niet nakomt is dat de werkgever – ondanks dat de werknemer aan de verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst voldoet – het salaris van de werknemer niet betaalt of het salaris regelmatig veel te laat betaalt.

Een voorbeeld van een werknemer die de verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst niet nakomt is dat de werknemer– ondanks dat de werkgever aan de verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst voldoet – niet op het werk verschijnt of regelmatig veel te laat op het werk verschijnt.

Omdat de ontbindingsprocedure wegens wanprestatie een procedure is die enkele maanden tot verschillende jaren kan duren, vindt een dergelijke procedure zelden plaats. Vaak is het ook niet nodig om een dergelijke procedure te voeren.

In de meeste gevallen levert het niet nakomen van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst namelijk ook een dringende reden op. Dat biedt de werkgever en de werknemer dus ook de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst op te zeggen of te laten ontbinden wegens een dringende reden. Als aan alle andere vereisten voor een ontslag op staande voet wordt voldaan, kan de werkgever ook ontslag op staande voet geven of de werknemer ontslag op staande voet nemen.

In het kader van een ontbindingsprocedure wegens wanprestatie is het mogelijk om de schade vergoed te krijgen die voortvloeit uit het niet nakomen van de verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.