Page content

Reflexwerking opzegverboden

De opzegverboden hebben reflexwerking in een ontbindingsprocedure wegens gewichtige redenen. Er wordt gesproken van een reflexwerking van de opzegverboden, omdat de opzegverboden niet rechtstreeks van toepassing zijn in deze ontbindingsprocedure. Het betreft immers geen opzegging van de arbeidsovereenkomst, maar een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De opzegverboden horen bij de opzegging en niet bij de ontbinding. Vandaar dat de opzegverboden niet rechtstreeks van toepassing zijn.

Reflexwerking opzegverboden

Reflexwerking van opzegverboden houdt in dat de rechter nagaat of het ontbindingsverzoek verband houdt met het bestaan van een opzegverbod. Als het verzoek verband houdt met het bestaan van een opzegverbod zal de rechter de arbeidsovereenkomst over het algemeen niet ontbinden. Als het verzoek daarmee geen verband houdt meestal wel.

Voorbeeld reflexwerking opzegverboden

Bij een voorbeeld van de reflexwerking van opzegverboden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een werknemer die korter dan twee jaar arbeidsongeschikt is. Als de werkgever de rechter vraagt om de arbeidsovereenkomst met deze werknemer te ontbinden wegens deze arbeidsongeschiktheid is de kans klein dat de rechter dit zal doen. Het ontbindingsverzoek houdt immers verband met het opzegverbod gedurende arbeidsongeschiktheid.

Dit ligt echter anders als diezelfde werkgever de rechter vraagt om de arbeidsovereenkomst met deze werknemer te ontbinden wegens bedrijfseconomische redenen. De rechter zal terughoudend zijn, maar als het verzoek geen verband houdt met het bestaan van het opzegverbod gedurende arbeidsongeschiktheid is de kans groot dat de rechter de arbeidsovereenkomst wel zal ontbinden.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.