Page content

Einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer kunnen met elkaar afspreken dat zij de arbeidsovereenkomst in goed onderling overleg beëindigen. Dit wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd of het treffen van een minnelijke regeling. Werkgever en werknemer zijn het er dan met elkaar over eens dat de arbeidsovereenkomst eindigt, wanneer deze eindigt en onder welke voorwaarden deze eindigt.

Een einde van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden komt vaak tot stand na onderhandelingen over een einde van de arbeidsovereenkomst. Hierbij is van belang om na te gaan of sprake is van arbeidsongeschiktheid die in de weg staat aan ontslag met wederzijds goedvinden. Verder is van belang om na te gaan of er naast de algemene ontslagregels nog specifieke ontslagregels gelden.

De afspraken die werknemer en werkgever in dit kader met elkaar maken worden over het algemeen neergelegd in een beëindigingsovereenkomst. Een dergelijke overeenkomst wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015? Raadpleeg dan onze kennisbank “ontslagrecht vanaf 1 juli 2015“. Als u de voorkeur geeft aan een korte samenvatting van de wijzigingen van het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 dan vindt u deze in het blog `wijzigingen ontslagrecht vanaf 1 juli 2015`.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “ontslagrecht vanaf 1 juli 2015” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book ontslagrecht vanaf 1 juli 2015.