Page content

Hoe eindigt een arbeidsovereenkomst?

In Nederland kan een arbeidsovereenkomst op vier verschillende manieren eindigen, namelijk:

  • een van rechtswege einde van de arbeidsovereenkomst;
  • opzegging van de arbeidsovereenkomst;
  • ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
  • een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.