Page content

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Zowel een werkgever als een werknemer kan een arbeidsovereenkomst beëindigen door middel van opzegging. Hiervoor heeft de werknemer geen toestemming nodig van de werkgever en de werkgever geen toestemming nodig van de werknemer. De werkgever en de werknemer kunnen dit dus eenzijdig beslissen.

Voor opzegging door de werknemer geldt dat hiervoor ook geen toestemming nodig is van een instantie. Voor opzegging door de werkgever over het algemeen wel. Voor zowel de werkgever als de werknemer geldt dat een opzegtermijn in acht genomen dient te worden, tenzij sprake is van een situatie die ontslag op staande voet rechtvaardigt of sprake is van een opzegging gedurende de proeftijd. De opzegtermijn voor de werkgever is meestal langer dan de opzegtermijn voor de werknemer.

Voor de werkgever geldt in sommige situaties bovendien dat – ondanks dat toestemming is verkregen om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen – de arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd, omdat sprake is van één of meerdere opzegverboden.

Een arbeidsovereenkomst die is opgezegd kan kennelijk onredelijk zijn opgezegd. Als sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging dan kan degene die van mening is dat zijn of haar arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk is opgezegd een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure starten. In die procedure kan onder andere een vergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging worden gevorderd. Deze procedure vindt plaats nadat de arbeidsovereenkomst reeds is opgezegd.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015? Raadpleeg dan onze kennisbank “ontslagrecht vanaf 1 juli 2015“. Als u de voorkeur geeft aan een korte samenvatting van de wijzigingen van het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 dan vindt u deze in het blog `wijzigingen ontslagrecht vanaf 1 juli 2015`.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “ontslagrecht vanaf 1 juli 2015” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book ontslagrecht vanaf 1 juli 2015.