Page content

Van rechtswege einde van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan onder omstandigheden van rechtswege eindigen. Dat wil zeggen dat het einde van de arbeidsovereenkomst automatisch intreedt. Hiervoor is dus geen opzegging of ontbinding nodig en hoeft evenmin sprake te zijn van wederzijds goedvinden.

Onder vier omstandigheden kan sprake zijn van een einde van rechtswege, namelijk:

  • een einde van rechtswege vanwege het verstrijken van de duur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • een einde van rechtswege vanwege het intreden van de ontbindende voorwaarde waaronder een arbeidsovereenkomst is aangegaan;
  • een einde van rechtswege vanwege het overlijden van de werknemer;
  • een einde van rechtswege vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.