Page content

Ontslag op staande voet algemeen

Ontslag op staande voet betreft een opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder dat de opzegtermijn en de aanzegtermijn in acht wordt genomen. Verder betreft dit een opzegging waarvoor de werkgever geen toestemming heeft van het UWV.

Het gevolg van een terecht ontslag op staande voet is dat de opzegging geen kennelijk onredelijke opzegging kan opleveren. Ook gelden in geval van een terecht ontslag op staande voet de opzegverboden niet met uitzondering van de opzegverboden wegens discriminatie op grond van leeftijd, verschil in arbeidsduur (parttime/fulltime), de al dan niet tijdelijkheid van de arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd/onbepaalde tijd), handicap of chronische ziekte, geslacht, ras, nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

Voor een terecht ontslag op staande voet gelden de volgende drie vereisten:

  • een dringende reden. De reden voor het ontslag of de gevolgen van de reden voor het ontslag moeten zo ernstig zijn dat niet kan worden verlangd om de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren. Er moet direct een einde aan komen.
  • de dringende reden moet gelijktijdig met het ontslag worden medegedeeld;
  • de opzegging moet onverwijld plaatsvinden. Dat wil zeggen dat na het ontdekken van de reden voor het ontslag op staande voet de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk moet worden opgezegd. Wat nog als onverwijld heeft te gelden is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 

Bij het bepalen of het ontslag op staande voet terecht is, spelen alle omstandigheden een rol, waaronder de duur van de arbeidsovereenkomst en de persoonlijke situatie van de werknemer.

Over het algemeen is het verstandig om het ontslag op staande voet per aangetekende brief te bevestigen. 

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.