Page content

Ontslag op staande voet geven

Als een werkgever een werknemer ontslag op staande voet geeft, zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst op zonder toestemming van het UWV en zonder de opzegtermijn en de aanzegtermijn in acht te nemen ofwel per direct.

Een werkgever kan allerlei redenen hebben om een werknemer ontslag op staande voet te geven, bijvoorbeeld:

  • de werknemer is regelmatig dronken op het werk;
  • de werknemer maakt zich schuldig aan crimineel gedrag, zoals verduistering en fraude;
  • de werknemer is gewelddadig op het werk. 

Wanneer een werkgever een werknemer ontslag op staande voet geeft, is over het algemeen sprake van een situatie waarin de werknemer nog geen andere baan heeft. De werknemer zal dan ook over het algemeen aanspraak willen maken op een WW-uitkering. Echter, vaak heeft een werknemer die ontslag op staande voet heeft gekregen geen recht op een WW-uitkering.

Daarom heeft een ontslag op staande voet bijna altijd tot gevolg dat de werknemer zich vroeg of laat op het standpunt stelt dat het ontslag op staande voet geen stand houdt en dat daarom aanspraak wordt gemaakt op een schadevergoeding of loondoorbetaling vanaf de ontslagdatum . Het kan zes maanden duren voordat de werknemer duidelijkheid verstrekt op dit punt.

Over het algemeen werkt de werknemer in de tussentijd niet. Het risico bestaat dan dat achteraf komt vast te staan dat de werknemer zich terecht op het standpunt stelt dat het ontslag geen stand houdt en vanaf de ontslagdatum recht heeft op salaris. Het salaris kan worden verhoogd met maximaal 50% als een soort van boete voor de werkgever vanwege te late betaling. Over de al dan niet salarisbetaling moet vaak een procedure gevoerd worden.

Als de werkgever het risico op salarisbetaling wil beperken zal de werkgever ervoor moeten zorgen dat de arbeidsovereenkomst alsnog op een andere manier eindigt voor het geval het ontslag op staande voet geen stand houdt. Ook daarover zal vaak een procedure gevoerd moeten worden. Dit betreft een andere procedure dan de procedure over de al dan niet salarisbetaling.

Een ontslag op staande voet heeft dan ook regelmatig een of meerdere procedures tot gevolg met alle kosten en onzekerheid van dien. Dat is één van de redenen waarom een werkgever er verstandig aan om niet lichtvaardig over te gaan tot het geven van ontslag op staande voet. Het is raadzaam dat een werkgever zich eerst goed laat voorlichten door een advocaat arbeidsrecht over hoe groot de kans is dat een ontslag op staande voet stand houdt en of er andere mogelijkheden zijn om een einde van de arbeidsovereenkomst te bewerkstelligen.

Ook kan bezien worden of de werkgever recht heeft op een schadevergoeding van de werknemer. Als de werkgever de werknemer namelijk terecht ontslag op staande voet geeft en de werknemer door opzet of schuld de werkgever een dringende reden heeft gegeven dan heeft de werkgever recht op schadevergoeding.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.