Page content

Arbeidsongeschiktheid verhindert ontslag met wederzijds goedvinden

Als de werknemer op het moment dat de vaststellingsovereenkomst wordt gesloten arbeidsongeschikt is of niet zeker is of de werknemer arbeidsgeschikt is, kan sprake zijn van een situatie waarin de arbeidsongeschiktheid van de werknemer in de weg staat aan ontslag met wederzijds goedvinden. Voor de aanspraak op een WW-uitkering maakt eventuele arbeidsongeschiktheid op het moment van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst geen verschil.

WW-uitkering

Echter, voor het aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering gelden meerdere vereisten. Eén daarvan is dat de werknemer beschikbaar moet zijn voor het verrichten van werkzaamheden. Als de werknemer op het moment dat hij of zij aanspraak moet maken op een WW-uitkering nog steeds of weer arbeidsongeschikt is, is de werknemer niet beschikbaar voor het verrichten van werkzaamheden en heeft de werknemer dus geen aanspraak op een WW-uitkering.

Ziektewetuitkering

De werknemer die tijdens arbeidsongeschiktheid heeft ingestemd met een einde van de arbeidsovereenkomst heeft over het algemeen ook geen recht op een Ziektewetuitkering. Zolang het opzegverbod gedurende arbeidsongeschiktheid geldt, wordt de werknemer namelijk geacht niet in te stemmen met het einde van de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer dat desondanks wel doet, brengt dit over het algemeen mee dat de werknemer geen recht heeft op een Ziektewetuitkering.

Het is daarom van groot belang om behoedzaam om te gaan met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer. Onder omstandigheden is het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met een werknemer die arbeidsongeschikt is wel mogelijk. Bijvoorbeeld als het einde van de arbeidsovereenkomst in het belang is van de werknemer.

Advocaat arbeidsrecht

Voor zowel de werkgever als de werknemer geldt dat het raadzaam is om in geval van eventuele arbeidsongeschiktheid overleg te hebben met een advocaat arbeidsrecht. Die kan dan bezien of de arbeidsongeschiktheid in de weg staat aan een ontslag met wederzijds goedvinden en als dat zo is, of het mogelijk is om het einde van de arbeidsovereenkomst te bewerkstelligen via één van de andere wijzen waarom een arbeidsovereenkomst kan eindigen.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.