Page content

Kennelijk onredelijke opzegging door werknemer

Niet snel wordt aangenomen dat de werknemer de arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk heeft opgezegd. Er zal immers niet snel sprake zijn van een situatie waarin de gevolgen voor de werkgever van een opzegging door een werknemer te ernstig zijn in vergelijking met de belangen van de werknemer bij de opzegging.

De werkgever is immers degene die de lengte van de opzegtermijn kan bepalen. Als de werkgever voldoende tijd wil hebben om bij een opzegging door de werknemer op zoek te kunnen gaan naar een opvolger ligt het dan ook op de weg van de werkgever om met de werknemer een lange opzegtermijn overeen te komen.

Slechts onder zeer uitzonderlijke situaties zou de opzegging door een werknemer als kennelijk onredelijk kunnen worden aangemerkt. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de situatie dat een werknemer samen met meerdere collega’s die dezelfde of een vergelijkbare functie uitoefenen tegelijkertijd de arbeidsovereenkomst opzeggen om met elkaar een bedrijf op te zetten dat concurreert met dat van de werkgever.

Overigens zal het ook dan nog van de omstandigheden afhangen of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. Hiervan zal eerder sprake zijn als door het vertrek van de werknemer en zijn of haar collega’s binnen het bedrijf van de werkgever geen of nog slechts één of enkele werknemers achterblijven die dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden verrichten dan wanneer er daarvan dan nog steeds velen zijn.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.