Page content

Opzegtermijn werknemer

De opzegtermijn van de werknemer is afhankelijk van wat daarover is afgesproken tussen de werknemer en de werkgever. Als daarover niets is afgesproken of als afgesproken is dat de wettelijke opzegtermijn geldt voor de werknemer dan bedraagt de opzegtermijn die de werknemer in acht moet nemen één maand.

Afwijking wettelijke opzegtermijn werknemer

Als in afwijking van de wettelijke opzegtermijn schriftelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen voor de werknemer dan geldt die andere opzegtermijn, tenzij die opzegtermijn in strijd is met de wet. Dat is bijvoorbeeld het geval als de opzegtermijn van de werknemer langer is dan zes maanden of de opzegtermijn van de werkgever niet correct is afgestemd op de opzegtermijn van de werknemer.

Aanzegtermijn

Over het algemeen moet een werknemer ook een zogenaamde aanzegtermijn in acht nemen. Dat is slechts niet het geval als tussen de werknemer en de werkgever schriftelijk is overeengekomen dat de opzegging tegen iedere dag mag plaatsvinden. Als schriftelijk is overeengekomen dat de opzegging tegen iedere dag mag plaatsvinden, dan hoeft de werknemer slechts de opzegtermijn in acht te nemen.

Als niet schriftelijk is overeengekomen dat de opzegging tegen iedere dag mag plaatsvinden, moet opzegging plaatsvinden tegen het einde van de maand, tenzij het gebruik daarvoor een andere dag aanwijst. Het gebeurt niet vaak dat het gebruik een andere dag aanwijst waartegen opgezegd kan worden. Soms is dat het geval in branches, waar betalingen per week plaatsvinden en ook de opzegtermijn in weken wordt uitgedrukt. Dan kan het bijvoorbeeld gebruik zijn dat tegen een bepaalde dag in de week, bijvoorbeeld de laatste dag van de week wordt opgezegd.

Voorbeeld aanzegtermijn

Als daarvan geen sprake is en er is niet schriftelijk overeengekomen dat de opzegging tegen iedere dag mag plaatsvinden, geldt de hoofdregel dat opzegging tegen het einde van de maand moet plaatsvinden. Wanneer bijvoorbeeld een opzegtermijn geldt van een maand en medio april wordt opgezegd door de werknemer eindigt de arbeidsovereenkomst dan op 1 juni.