Page content

Vergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging

In een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure wordt de vergoeding niet bepaald aan de hand van de kantonrechtersformule, de formule die door de rechter wordt gehanteerd in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verandering in de omstandigheden.

De vergoeding in een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure betreft namelijk anders dan de vergoeding in de ontbindingsprocedure geen vergoeding wegens billijkheid, maar een vergoeding wegens geleden schade. De hoogte van de vergoeding is dan ook afhankelijk van de hoogte van de veroorzaakte schade.

De schade dient aan de hand van alle omstandigheden zo concreet en nauwkeurig mogelijk te worden berekend. Als het niet mogelijk is om de schade te berekenen dan zal deze moeten worden begroot. Als ook dat niet mogelijk is, dan zal de schade moeten worden geschat.

Voor het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding die de werkgever dient te betalen aan een werknemer is regelmatig de verwachte duur van de werkloosheid van belang. Voor het bepalen van deze duur is een rekenmethode ontwikkeld door professor E. Verhulp. Aan de hand van onder meer de leeftijd, de woonplaats en het beroepsniveau van de werknemer wordt dan bepaald wat de verwachte duur van werkloosheid is en het percentage werknemers dat binnen die duur een andere baan vindt.

Voor de meeste jongere werknemers is de uitkomst van de rekenmethode representatief voor de verwachte werkloosheidsduur. Voor de meeste oudere werknemers echter niet, wat onder meer blijkt uit het lage percentage werknemers dat binnen de verwachte werkloosheidsduur een ander baan vindt.

Als de uitkomst van de rekenmethode niet representatief is of de verwachte werkloosheidsduur niet bepalend is voor het vaststellen van de schade, zal een advocaat arbeidsrecht samen met een specialist op het gebied van Human Resources Management de schade moeten bepalen.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.