Page content

Geen dienstbetrekking elders

Meestal is bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, zeker als daarin een ontslagvergoeding voor de werknemer is opgenomen, uitgangspunt dat de werknemer op het moment van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst geen dienstbetrekking elders heeft aanvaard en daarop ook geen vooruitzicht heeft. Als dat inderdaad zo is, is het raadzaam dit ook zo op te nemen in de vaststellingsovereenkomst, zodat dit voor beide partijen helder is.

Geen onderneming

Als de werkgever van de werknemer verwacht dat hij of zij op het moment van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst ook geen onderneming heeft opgezet en ook niet het voornemen heeft om een eigen onderneming op te zetten, is het raadzaam ook dat op te nemen in de vaststellingsovereenkomst.

Gevolgen onjuiste verklaring

Het is raadzaam daarnaast ook vast te leggen wat de gevolgen zijn als blijkt dat de werknemer ten aanzien van de dienstbetrekking elders, het vooruitzicht daarop of het (voornemen tot het) opzetten van een onderneming onjuiste informatie heeft verstrekt.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.