Page content

Geheimhouding

Als de werkgever en/of de werknemer het niet prettig vindt/vinden dat hun afspraken bekend worden bij anderen, bijvoorbeeld bij zakelijke relaties of collega’s, kan hierover geheimhouding worden afgesproken. Uiteraard is het van belang om tot uitdrukking te brengen dat die geheimhouding niet zo ver strekt dat het UWV de vaststellingsovereenkomst ook niet mag inzien. De werknemer zal immers in de gelegenheid moeten zijn om het UWV een kopie te verstrekken van de vaststellingsovereenkomst om een WW-uitkering te kunnen bemachtigen.

Mocht geen algemene geheimhouding zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of enig ander document kan worden bezien of alsnog de bereidheid bestaat om dit overeen te komen en op te nemen in de vaststellingsovereenkomst.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.