Page content

Ontslagvergoeding

De werkgever en de werknemer zullen moeten afspreken of de werknemer al dan niet een ontslagvergoeding ontvangt en zo ja, hoe hoog die is.

Voor de bepaling of en zo ja, hoe hoog de ontslagvergoeding is die de werknemer ontvangt wordt vaak gekeken naar wat de vermoedelijke uitkomst zou zijn als de arbeidsovereenkomst niet met wederzijds goedvinden zou eindigen, maar van rechtswege, door opzegging of via ontbinding. Hiervoor is het dus van belang om te weten wat dan de vermoedelijke uitkomst zou zijn geweest.

Als wordt afgesproken dat de werknemer een ontslagvergoeding ontvangt, is uiteraard van belang dat ook wordt afgesproken wanneer die uiterlijk aan de werknemer wordt betaald.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.