Page content

Overige verplichtingen

In sommige situaties is sprake van verplichtingen, waarvoor het raadzaam is daarover afspraken te maken in het kader van een ontslag met wederzijds goedvinden. Dat is bijvoorbeeld het geval als sprake is van een studiekostenbeding op grond waarvan de werknemer studiekosten dient terug te betalen aan de werkgever of als sprake is van een situatie waarin de werkgever de werknemer een voorschot of lening heeft verstrekt.

Verder kan gedacht worden aan de situatie dat de werknemer binnen enkele maanden aanspraak zou hebben op een jubileumuitkering. Als hierover geen expliciete afspraken worden gemaakt, bestaat het risico dat hierover op een later moment een discussie ontstaat.

Finale kwijting

Met een beroep op de finale kwijting kan het standpunt worden ingenomen dat afgezien van de verplichtingen opgenomen in de vaststellingsovereenkomst geen verplichtingen meer tussen partijen gelden. Over het algemeen zal dit beroep slagen. Onder omstandigheden kan echter gelden dat het de andere partij duidelijk had moeten zijn dat de betreffende verplichting ondanks de finale kwijting niet is prijsgegeven. Omdat de vaststellingsovereenkomst nu juist is bedoeld om verdere discussies en een of meerdere procedures te voorkomen is het daarom raadzaam om ook over dergelijke verplichtingen expliciet afspraken te maken in de vaststellingsovereenkomst.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.