Page content

Positief getuigschrift

De werkgever is wettelijk verplicht de werknemer op zijn of haar verzoek een getuigschrift te verstrekken. Als de werknemer dat wenst, dient daarin onder meer te worden opgenomen op welke wijze de werknemer aan zijn of haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst heeft voldaan. Dit mag een neutraal geformuleerd getuigschrift zijn.

Positief getuigschrift en positieve referenties

Voor een werknemer kan het echter heel prettig zijn om een positief getuigschrift te ontvangen en/of met de werkgever af te spreken dat de bereidheid bestaat om op verzoek van de werknemer positieve referenties over (het functioneren van) de werknemer te verstrekken. Ook hierover kunnen afspraken gemaakt worden in de vaststellingsovereenkomst.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.