Page content

Stopzetten procedure

Als de werkgever en de werknemer een vaststellingsovereenkomst sluiten op het moment dat er tussen hen een procedure loopt, is het van belang dat in de vaststellingsovereenkomst wordt afgesproken of en zo ja, hoe die procedure wordt stopgezet.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.