Page content

Titel van de vaststellingsovereenkomst

Als de werkgever en de werknemer erin slagen om een ontslag met wederzijds goedvinden te bereiken is het raadzaam om bovenaan de overeenkomst als titel van de overeenkomst op te nemen “vaststellingsovereenkomst”. Dit heeft te maken met de consequenties die aan een vaststellingsovereenkomst kunnen worden verbonden, zoals blijkt uit de slotbepalingen van een vaststellingsovereenkomst.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.