Page content

Verplichtingen tot einddatum

In de vaststellingsovereenkomst zal opgenomen dienen te worden welke verplichtingen gelden tot de einddatum. Over het algemeen wordt het salaris doorbetaald op de gebruikelijke momenten, maar niet altijd. Hierover zullen afspraken gemaakt dienen te worden, waarbij – als geen salaris wordt doorbetaald of slechts een gedeelte daarvan – bezien dient te worden in hoeverre dit een negatief effect heeft op de aanspraak van de werknemer op een WW-uitkering en/of de hoogte van die WW-uitkering.

Overige emolumenten

Ook over de overige emolumenten, zoals de afdracht van pensioenpremies,  onkostenvergoeding en een eventuele dertiende maand, dienen afspraken gemaakt te worden. Verder dient bezien te worden of – als sprake is van een vrijstelling van werkzaamheden – tijdens de vrijstelling nog opbouw van vakantiedagen plaatsvindt en/of dat gedurende de vrijstelling vakantiedagen worden opgenomen.

Eindafrekening

Er zal afgesproken dienen te worden waaruit de eindafrekening bestaat en wanneer die uiterlijk wordt betaald aan de werknemer.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.