Page content

Vervallen van beperkende bedingen

Als de werknemer na afloop van de arbeidsovereenkomst niet langer is gehouden aan verplichtingen die voortvloeien uit beperkende bedingen, zoals een concurrentiebeding of een relatiebeding, dient dat vastgelegd te worden in de vaststellingsovereenkomst. Voor de werkgever is het raadzaam dan expliciet vast te leggen dat de andere beperkende bedingen, bijvoorbeeld een geheimhoudingsbeding, nog wel van kracht blijven en dat ditzelfde geldt voor de op overtreding daarvan gestelde  boete.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.