Page content

Vrijstelling van werkzaamheden

Als de werknemer wordt vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden dient dit opgenomen te worden in de vaststellingsovereenkomst. Als van de werknemer – ondanks de vrijstelling van werkzaamheden – wordt verwacht dat nog overdrachtswerkzaamheden verricht dienen te worden, zal ook dat opgenomen dienen te worden in de vaststellingsovereenkomst.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.