Page content

Deurwaardersexploot

Een deurwaardersexploot is een door de deurwaarder uitgereikte akte waarin een officiële mededeling wordt gedaan en/of waarbij een document wordt overhandigd.

Een deurwaardersexploot levert het bewijs op dat degene aan wie de mededeling is gedaan de mededeling heeft ontvangen.

Als daarbij een document wordt overhandigd, levert het deurwaardersexploot het bewijs op dat diegene aan wie het exploot is uitgereikt het document heeft ontvangen.

Ook levert het bewijs op van het moment waarop de mededeling en/of het document is ontvangen.

Een dagvaarding wordt bijvoorbeeld uitgebracht bij deurwaardersexploot.

Ook wordt een deurwaardersexploot regelmatig gebruikt om een verjaringstermijn te stuiten.

Verder wordt bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak uitgereikt bij deurwaardersexploot.