Page content

Deurwaardersexploot

Een deurwaardersexploot is een door de deurwaarder uitgereikte akte waarin een officiële mededeling wordt gedaan.

Een deurwaardersexploot levert het bewijs op dat degene aan wie de mededeling is gedaan de mededeling heeft ontvangen.

Ook levert het bewijs op van het moment waarop de mededeling is ontvangen.

Een dagvaarding wordt bijvoorbeeld uitgebracht bij deurwaardersexploot.

Ook wordt een deurwaardersexploot regelmatig gebruikt om een verjaringstermijn te stuiten.