Page content

Griffierecht

Griffierecht betreft het bedrag dat betaald moet worden als bijdrage in de kosten van behandeling van een zaak door de rechter.

De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk:

  • het type zaak, bijvoorbeeld een vordering met een onbepaalde waarde, zoals een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, of een vordering met een bepaalde waarde, zoals een loonvordering;
  • de hoogte van de vordering als sprake is van een vordering met een bepaalde waarde;
  • het type rechter, bijvoorbeeld kantonrechter, rechtbank of gerechtshof;
  • of de procedure wordt gestart door een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een werknemer, of een rechtspersoon, bijvoorbeeld een B.V.;
  • of recht bestaat op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Meer informatie over het griffierecht vindt u op de website van de Rechterlijke Macht.