Page content

Pleitnota

Een pleitnota is een schriftelijk stuk, waarvan de inhoud tijdens een zitting wordt voorgedragen. In een pleitnota wordt het standpunt van de betreffende partij nader toegelicht. Ook wordt daarin vaak gereageerd op het standpunt van de wederpartij. In een pleitnota zijn regelmatig verwijzingen naar rechtspraak opgenomen.