Page content

Productie

Een productie is een bijlage bij een processtuk. De bijlage is bedoeld om een stelling te bewijzen, die is opgenomen in het betreffende processtuk.

In een processtuk kan bijvoorbeeld de stelling zijn opgenomen dat met de werknemer is afgesproken dat de opzegtermijn 6 maanden bedraagt.

Stel dat in de arbeidsovereenkomst is afgesproken dat de opzegtermijn 6 maanden bedraagt.

Dan zou de arbeidsovereenkomst als productie kunnen worden overgelegd.