Page content

Verhinderdata

Verhinderdata

Verhinderdata zijn data waarop u bent verhinderd.

Bijvoorbeeld vanwege vakantie, een afspraak in het ziekenhuis of een andere belangrijke afspraak.

Voor het plannen van een zitting is het van belang om uw verhinderdata door te geven.

De periode waarover u uw verhinderdata moet doorgeven is afhankelijk van het soort zitting, de (rechterlijke) instantie waarvoor de zitting plaatsvindt en de hoeveelheid verhinderdata.

Regelmatig is het zo dat u niet slechts de verhinderdata van uw zijde moet doorgeven, maar ook de verhinderdata van de zijde van uw wederpartij.

Dat is bijvoorbeeld het geval als u een ontbindingsprocedure start.

Vraagt uw wederpartij u om verhinderdata?

Geef uw verhinderdata dan door.

Als u dit niet doet, kan de rechter hiermee immers geen rekening houden en loopt u het risico dat de zitting wordt gepland op een moment dat u daarbij niet aanwezig kunt zijn.

Uiteraard is het dan mogelijk om uitstel te vragen aan de rechter, maar het zou kunnen dat u dit uitstel niet krijgt.

Daarom is het raadzaam uw verhinderdata door te geven aan de wederpartij als die daarom vraagt.