Page content

Opzegbrief werknemer

De opzegbrief werkmemer is nodig voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer.

Hieronder treft u een model opzegbrief werknemer en een voorbeeld opzegbrief werknemer aan.

Met behulp daarvan kunt u als werknemer de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Bent u geen werknemer, maar een werkgever die de arbeidsovereenkomst wil opzeggen?

Maak dan gebruik van de opzegbrief werkgever.

Model opzegbrief werknemer

Hieronder treft u een model opzegbrief werknemer aan.

Deze brief kunt u gebruiken voor opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Ongeacht de reden waarom u de arbeidsovereenkomst opzegt.

Vanzelfsprekend kan het noodzakelijk zijn dat u de model brief op een of meerdere punten aanpast.

 

Voorbeeld opzegbrief werknemer

Hieronder treft u een voorbeeld opzegbrief werknemer aan.

Het betreft een fictieve brief.

De brief is slechts bedoeld ter verduidelijking van de model opzegbrief.

De gedeelten van de brief waar een keuze is gemaakt en/of informatie is ingevuld is – conform de model opzegbrief werknemer – geel gemarkeerd.

 

Ontvangstbewijs opzegbrief werknemer

Zoals blijkt uit bovenstaande model opzegbrief werknemer is het de bedoeling dat de opzegbrief persoonlijk wordt overhandigd aan de werkgever.

Verder blijkt daaruit dat het de bedoeling is dat de werkgever een handtekening plaatst voor ontvangst.

De reden daarvoor is dat de opzegging pas effect heeft als deze de werkgever heeft bereikt.

Om discussie hierover zoveel als mogelijk te voorkomen is het raadzaam dat u een ontvangstbewijs hebt.

Dit bewijs kunt u vergaren door de werkgever te laten tekenen voor ontvangst.

Als u nog gewoon werkzaamheden verricht, is dat vaak niet zo moeilijk.

Bovendien is dit dan vaak ook het meest logisch.

Als u geen werkzaamheden (meer) verricht, wordt dat soms moeilijker.

Dan zou u in plaats daarvan de opzegbrief aangetekend kunnen verzenden.

Het aangetekend verzenden van een brief levert niet altijd een (sluitend) ontvangstbewijs op.

Het zou immers kunnen dat de brief niet in ontvangst wordt genomen.

De kans dat dit het geval is, is echter klein bij een werkgever.

Daarom zal ook het aangetekend verzenden van een brief vaak wel een optie zijn.

Het is echter wel een heel afstandelijke manier van communiceren.

Het persoonlijk overhandigen van de opzegbrief ligt dan ook over het algemeen meer voor de hand.

Soms is aanzeggen per aangetekende post echter verplicht.

Omdat u dit zo hebt afgesproken met uw werkgever.

Die verplichting is dan bijvoorbeeld opgenomen in de arbeidsovereenkomst of in het arbeidsvoorwaardenhandboek.

Dan zult u de arbeidsovereenkomst zekerheidshalve (ook) per aangetekende post moeten opzeggen.

Per e-mail opzeggen is meestal ook een optie.

Zorg er echter ook dan voor dat u een bewijs krijgt van de tijdige ontvangst daarvan.

Bijvoorbeeld door in de e-mail te vragen om de ontvangst te bevestigen.

E-book ontslagrecht

ontslagrecht

 

Wilt u meer weten over ontslag?

Download dan ons gratis e-book ontslagrecht.