Page content

Opzegverbod wegens overgang van onderneming

De werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens overgang van onderneming.

Uitzonderingen toepasselijkheid opzegverbod

Het opzegverbod wegens overgang van onderneming geldt niet als de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort.

Evenmin is het opzegverbod wegens overgang van onderneming onder bepaalde omstandigheden van toepassing als de werkgever een bank is in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een verzekeraar in de zin van dat artikel.

Verder is het opzegverbod wegens overgang van onderneming niet van toepassing op zeeschepen.

Geen uitzondering toepasselijkheid opzegverbod

Het opzegverbod wegens overgang van onderneming geldt wel gewoon als de opzegging plaatsvindt gedurende de proeftijd of in het kader van een ontslag op staande voet.

Ook voor het overige gelden er – afgezien van de hierboven genoemde uitzonderingen – geen uitzonderingen op de toepasselijkheid van het opzegverbod wegens overgang van onderneming.

Het opzegverbod wegens overgang van onderneming geldt dus steeds ongeacht de situatie waaronder de opzegging plaatsvindt.

Dus ook als wordt opgezegd in verband met of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde of een andere – hogere of lagere – leeftijd heeft bereikt, waarvan is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst met ingang van die leeftijd eindigt en het een arbeidsovereenkomst betreft die voor die leeftijd is ingegaan.

Ook dan mag de opzegging niets van doen hebben met de overgang van onderneming.

Verder blijft het opzegverbod ook gelden als sprake is van opzegging met instemming van de werknemer.

Wel geldt dan uiteraard dat de kans niet groot is dat de werknemer de vernietigbaarheid van de opzegging zal inroepen, omdat de werknemer zich blijkbaar in de opzegging kan vinden.

Het inroepen van de vernietigbaarheid is echter niet de enige mogelijkheid in geval van opzegging in strijd met een opzegverbod.

Een andere mogelijkheid is dat de werknemer de rechter vraagt hem of haar een billijke vergoeding toe te kennen.

Bovenstaande informatie en de rest van de inhoud van deze kennisbank is opgenomen in het e-book ontslagrecht 2016. Wilt u het e-book downloaden? Download het e-book “ontslagrecht 2016“.