Page content

Opzegverboden werkgever

Opzegverboden werkgever

Voor de werkgever gelden verschillende opzegverboden.

Het meest voorkomende opzegverbod is het opzegverbod tijdens ziekte.

Daarnaast gelden nog andere opzegverboden, die regelmatig aan de orde zijn.

Denk bijvoorbeeld aan het opzegverbod tijdens zwangerschap en het opzegverbod wegens medezeggenschap.

Maar ook het opzegverbod wegens overgang van onderneming en het opzegverbod wegens discriminatie.

Omdat bovenstaande opzegverboden de meest voorkomende opzegverboden zijn, heb ik daarvan afzonderlijke artikelen gemaakt.

Daarnaast bestaan nog andere opzegverboden.

Deze heb ik hieronder uiteengezet.

Het betreft de volgende opzegverboden: