Page content

Over ons

Over ons

7 Laws of Persuasion

7 Laws of Persuasion is een advocatenkantoor dat zich volledig toelegt op arbeidsrecht. Het is in 2010 opgericht door Ilma van Aalst.

Ilma is inmiddels meer dan 17 jaar uitsluitend werkzaam als advocaat arbeidsrecht.

7 Laws of Persuasion werkt samen met 4 Eye Principle, een HRM advieskantoor dat op urenbasis werkzaamheden verricht op het gebied van Human Resources/P&O.

Wij helpen werkgevers en werknemers met het oplossen van problemen in de arbeidsrelatie of het voorkomen daarvan, zodat zij hun tijd, geld en energie in positievere zaken kunnen steken.

Ilma van Aalst

Ilma van Aalst is in 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen. Na daar ruim vijf jaar werkzaam te zijn geweest als advocaat arbeidsrecht, is zij aansluitend gaan werken als advocaat arbeidsrecht bij Eversheds in Rotterdam. Tot de oprichting van 7 Laws of Persuasion in 2010 is Ilma daar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht.

Ilma is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). De enige vereniging die van de Orde voor advocaten het keurmerk heeft ontvangen voor specialisatievereniging op het gebied van arbeidsrecht.

Sinds begin 2016 is Ilma een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Verder is Ilma lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten en de Vereniging voor Arbeidsrecht. Sinds 2008 is Ilma naast advocaat arbeidsrecht ook werkzaam als docent arbeidsrecht.

 

arbeidsrecht advocaat

Arbeidsrecht maar dan anders

De regels die gelden voor de relatie tussen een werkgever en werknemer zijn neergelegd in het arbeidsrecht. De basis daarvan wordt gevormd door boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Vandaar de 7 in 7 Laws of Persuasion.

Daarnaast is nog veel meer wet- en regelgeving van belang. De relatie tussen een werkgever en een werknemer is echter veel meer dan een set regels. Wij vinden het van groot belang om ook daar oog voor te hebben.

Anders bestaat het risico dat onnodig lange discussies ontstaan over wat heeft te gelden in de arbeidsrelatie. Daarover kan soms jarenlang geprocedeerd worden. Als dat nodig is, zijn wij graag bereid dit voor u te doen.

Maar als werkgever of werknemer zit u daar meestal niet op te wachten. Vaak wilt u uw tijd, geld en energie liever steken in positievere zaken. Daarom zijn wij u graag behulpzaam bij het vinden van een constructieve oplossing voor uw probleem.

Samenwerking met HRM

7 Laws of Persuasion onderscheidt zich van andere advocatenkantoren op het gebied van arbeidsrecht door haar samenwerking met HRM adviesbureau 4 Eye Principle. De term Persuasion in 7 Laws of Persuasion verwijst naar deze samenwerking.

Door deze samenwerking kunnen ook kleine werkgevers en werknemers desgewenst de hulp inschakelen van een HRM’er die opereert op een wijze die vergelijkbaar is met de wijze waarop een advocaat werkzaam is.

Hierdoor zijn veel meer oplossingen mogelijk dan wanneer slechts vanuit een juridisch oogpunt naar de arbeidsrelatie wordt gekeken.

Als uw werknemer arbeidsongeschikt is of u als werknemer arbeidsongeschikt bent, kan bijvoorbeeld hulp worden geboden bij de reïntegratie, zodat zo snel mogelijk weer sprake is van arbeidsgeschiktheid.

Als uw werknemer of u als werknemer onvoldoende functioneert, kan bijvoorbeeld bezien worden hoe het functioneren verbeterd kan worden.

Ook kunnen wij werkgevers helpen om transparant en constructief te communiceren over het onvoldoende functioneren. Zo wordt een kans geboden om het functioneren te verbeteren. Mocht uiteindelijk het functioneren niet (voldoende) verbeteren, dan behoort ontslag tot de mogelijkheden.

Werknemers kunnen wij juist helpen om te ontrafelen wat vermoedelijk de werkelijke reden is voor ontslag als de werknemer te maken heeft met een werkgever die niet transparant is.

Helaas gebeurt het namelijk regelmatig dat een werknemer een heel andere reden te horen krijgt voor het ontslag dan de daadwerkelijke reden. Dat kan heel belemmerend werken voor de vervolgstap in de loopbaan. Wetenschap van wat vermoedelijk de werkelijke reden is, kan deze belemmering vaak wegnemen.

Onze missie

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk tijd, geld en energie hoeft te steken in arbeidsrechtelijke problemen. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw arbeidsrechtelijke problemen zo snel en zo goed mogelijk op te lossen en waar mogelijk deze te voorkomen.

Op die manier kunt u als werkgever en werknemer zich weer richten op bezigheden, die u tijd, geld en energie opleveren in plaats van dat kosten.

Niet dubbel in rekening

Vanzelfsprekend wordt slechts samengewerkt met HRM als daar in uw zaak aanleiding voor is en u daarmee instemt. Als voor een zaak de expertise van een arbeidsrecht advocaat en een HRM´er is vereist en u kiest ervoor om de HRM-werkzaamheden te laten verrichten door Kenneth Horsch van 4 Eye Principle dan worden werkzaamheden nooit dubbel in rekening gebracht.

Is het bijvoorbeeld nodig dat een bespreking of een telefoongesprek wordt gevoerd met Ilma van Aalst en Kenneth Horsch dan brengen beiden slechts de helft van de daaraan bestede tijd in rekening. Als documenten zowel vanuit arbeidsrecht als vanuit HRM relevant (kunnen) zijn en door beiden doorgenomen dienen te worden, dan brengt slechts één van hen dit in rekening bij u.

U ontvangt een specificatie, waarin per 6 minuten is opgenomen welke werkzaamheden zijn verricht en waarop ook is vermeld welke documenten zijn doorgenomen. Aan de hand daarvan kunt u controleren of de werkzaamheden correct bij u in rekening zijn gebracht.

Uurtarief en overige kosten

Zowel Ilma als Kenneth hanteren een uurtarief van € 195 vermeerderd met 21% BTW. 7 Laws of Persuasion en 4 Eye Principle brengen daar bovenop geen percentage voor kantoorkosten in rekening.

Wel worden verschotten, dat wil zeggen kosten die gemaakt moeten worden ter uitvoering van de overeenkomst, doorberekend. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan de kosten voor een deurwaarder of griffierecht.

Kleine kosten worden niet doorberekend. Denk hierbij aan de kosten voor het opvragen van een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en reiskosten voor ritten in Nederland.

Geen gesubsidieerde rechtsbijstand

7 Laws of Persuasion staat slechts werkgevers en werknemers bij op commerciële basis. Er kan dus geen bijstand worden geleverd op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand ook wel toevoegingsbasis genoemd.

Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en eigen vermogen. Hierover kunt u meer informatie vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

In eerste instantie wordt gekeken naar uw inkomen en eigen vermogen van twee jaar geleden, maar als uw inkomen en/of eigen vermogen lager is geworden, kan peiljaarverlegging wellicht uitkomst bieden.

Ook daarover is informatie te vinden op de website www.rvr.org. Mocht u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan is bijstand aan u helaas niet mogelijk, omdat niet op die basis wordt gewerkt.

In dat geval is het raadzaam op zoek te gaan naar een geschikte advocaat arbeidsrecht die wel op die basis werkzaam is.