Ons blog overzicht

Wijzigingen wettelijk minimumloon per 1 januari 2016
Wijzigingen ontslagrecht per 1 januari 2016
Loondoorbetaling tijdens ziekte ingeperkt voor AOW’er per 1 januari 2016
Wijzigingen voor werkende AOW’ers vanaf 1 januari 2016
Hoogte faillissementsuitkering werknemer beperkt per 1 januari 2016
Aanvullende uitkeringen oudere werknemers verdwijnen
Opbouw en duur WW verandert per 1 januari 2016
Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 als gevolg van WWZ
Uitzendkrachten beter beschermd