Ons blog overzicht

Wijzigingen ontslagrecht 2015
Per 1 juli 2015 inkomensverrekening WW vanaf dag 1
Wijzigingen passende arbeid in WW per 1 juli 2015
Scholingsplicht vanaf 1 juli 2015 expliciet opgenomen in de wet
Ontslag met wederzijds goedvinden: waar moet je opletten?
Inperking oproepcontracten vanaf 1 januari 2015
Proeftijd vanaf 1 januari 2015 niet meer toegestaan in kort arbeidscontract
Concurrentiebeding vanaf 1 januari 2015 niet meer toegestaan in tijdelijk contract
Niet nakomen aanzegplicht door werkgever