Page content

Gratis intake

Gratis intake

Hebt u als werkgever of werknemer een probleem op het gebied van arbeidsrecht en wilt u graag weten of het waardevol zou zijn voor u als u zich door ons zou laten bijstaan bij het oplossen daarvan?

Of weet u dat u het risico loopt om met een probleem op het gebied van arbeidsrecht geconfronteerd te worden en wilt u dit voorkomen en vraagt u zich af of het zinvol zou zijn als wij u daarbij behulpzaam zijn?

Bel ons dan voor een gratis intake gesprek.

Het intake gesprek is altijd gratis. Ook als u besluit om niet voor ons te kiezen.

Het gesprek verplicht u tot niets.

Inhoud gratis intake gesprek

Het gratis intake gesprek stelt u in de gelegenheid om te bezien of er een wederzijdse klik is en of wij u van dienst kunnen zijn en zo ja, waarmee.

U hebt immers een probleem en wilt daarvoor een oplossing. Of u weet dat u het risico loopt om met een probleem geconfronteerd te worden en u wilt dit voorkomen.

U zult een bepaald resultaat willen bereiken. Vaak hebt u een goed beeld van het resultaat dat u wilt bereiken, maar weet u niet of dat realistisch is.

Soms hebt u hiervan nog geen goed beeld en zou u hiervan juist wel een goed beeld willen krijgen.

In ieder geval zult u geen kosten willen maken voor iets waarvan bij voorbaat duidelijk is dat dit niet haalbaar is.

Tijdens het intake gesprek kan een inschatting worden gemaakt van het te behalen resultaat. Ook kan bijvoorbeeld worden besproken welke valkuilen, vermeden dienen te worden.

Verder kunnen andere zaken aan de orde komen, zoals de aanpak. Ook is het mogelijk om een inschatting te geven van de kosten.

Verder is het uiteraard mogelijk om te bezien of uw vraag wel ziet op arbeidsrecht. 7 Laws of Persuasion legt zich namelijk volledig toe op arbeidsrecht. Als uw probleem niet ziet op arbeidsrecht, kunnen we u dan ook helaas niet van dienst zijn.

Voor u als werkgever of werknemer is het niet altijd even eenvoudig in te schatten welke specialisatie uw advocaat zou moeten hebben. Is dat arbeidsrecht? Of juist sociaal zekerheidsrecht, ambtenarenrecht of een ander rechtsgebied?

Mocht u hier niet uitkomen, dan is het mogelijk tijdens een intake gesprek vast te stellen of u bij ons aan het juiste adres bent.

Hetzelfde geldt voor de diensten die wij verrichten.

Wellicht is voor u niet volledig duidelijk of het probleem dat u hebt valt onder de diensten die wij verrichten. Ook dit kan aan de orde komen tijdens een intake gesprek.

Telefonisch intake gesprek

Het intake gesprek betreft een telefonisch gesprek.

Tijdens het gesprek vindt een inventarisatie plaats van uw persoonlijke situatie.

Tijdens het gesprek kan algemene informatie aan de orde komen die is toegespitst op uw situatie. Er kan echter nog geen juridisch advies worden gegeven.

Het gesprek is echt bedoeld om vast te stellen of het voor u zinvol is om met ons in zee te gaan. Als u besluit met ons in zee te gaan, dan is het pas mogelijk om juridisch advies te geven.

Daarvoor is namelijk een overeenkomst van opdracht vereist. Daarvan is tijdens het intake gesprek nog geen sprake.

Het intake gesprek heeft als doel te voorkomen dat u kosten maakt zonder dat u weet of het voor u waardevol is dat werkzaamheden voor u worden verricht. Tijdens het intake gesprek krijgt u informatie, zodat u kunt beoordelen of het waardevol zou zijn als werkzaamheden voor u worden verricht.

Tijdens het intake gesprek hoeft u nog niet te beslissen of u met ons in zee wilt gaan.

Na afloop van het intake gesprek ontvangt u een e-mail met relevante informatie. U kunt de inhoud van het intake gesprek en de inhoud van de e-mail rustig laten bezinken en vervolgens laten weten of u wilt dat werkzaamheden voor u worden verricht.

Contact

Wilt u een gratis intake gesprek? Neem dan telefonisch contact op.

Ilma van Aalst kunt u bereiken op telefoonnummer 010-2600088 en Kenneth Horsch op 010-8485750.

Of laat ons telefonisch contact met u opnemen.

Maak gebruik van het contactformulier werkgever als u werkgever bent. Als u werknemer bent, maak dan gebruik van het contactformulier werknemer.

Contactformulier werkgever

Wilt u meer informatie over de diensten die wij verrichten? Bezoek dan onze pagina waarop onze diensten zijn opgenomen.

Contactformulier werknemer

Geen gesubsidieerde rechtsbijstand

7 Laws of Persuasion staat slechts werknemers bij op commerciële basis. Er kan dus geen bijstand worden geleverd op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand ook wel toevoegingsbasis genoemd.

Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en eigen vermogen. Hierover kunt u meer informatie vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

In eerste instantie wordt gekeken naar uw inkomen en eigen vermogen van twee jaar geleden, maar als uw inkomen en/of eigen vermogen lager is geworden, kan peiljaarverlegging wellicht uitkomst bieden.

Ook daarover is informatie te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Mocht u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan is bijstand aan u helaas niet mogelijk, omdat niet op die basis wordt gewerkt.

In dat geval is het raadzaam op zoek te gaan naar een geschikte advocaat arbeidsrecht die wel op die basis werkzaam is. Omdat bijstand dan geen optie is, heeft het invullen van het bovenstaande contactformulier geen zin, omdat dat contact erop is gericht om te bezien of het voor u de moeite waard zou zijn u door ons te laten bijstaan.

Vanzelfsprekend kunt u wel gewoon het gratis e-book over ontslag aanvragen. Wij sturen u dit graag toe.

Kosteloze beantwoording vragen

Bovenstaand contactformulier is erop gericht om u in de gelegenheid te stellen vrijblijvend en kosteloos contact met ons te hebben als u overweegt onze hulp in te schakelen.

Op die manier bent u in de gelegenheid persoonlijk contact met ons te hebben om te bezien of het waardevol is voor u om ons in te schakelen zonder dat hieraan kosten voor u zijn verbonden.

Uiteraard is het ook mogelijk dat u een vraag hebt op het gebied van arbeidsrecht die u graag kosteloos beantwoord zou willen zien, bijvoorbeeld naar aanleiding van één van de artikelen op deze website.

Laat dit ons dan weten door middel van onderstaand formulier.

Mogelijk dat wij naar aanleiding van uw verzoek extra informatie kunnen toevoegen aan één van de artikelen op onze website of een geheel nieuw artikel kunnen toevoegen aan onze website. Op die manier zijn wij u van dienst en andere bezoekers van de website.

Omdat dit geen juridisch advies betreft, maar algemene informatie kunnen we deze informatie verstrekken zonder dat er sprake is van een overeenkomst van opdracht.

Wij verstrekken deze informatie heel bewust op een manier dat niet alleen u, maar ook andere bezoekers van deze website hiervan profijt hebben.

Daarom doen we dit niet in de vorm van persoonlijk contact, maar in de vorm van blogs, de kennisbank over het nieuwe ontslagrecht of het gratis te downloaden e-book ontslagrecht.

Ook geven wij periodiek gratis online trainingen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe blogs, gratis online trainingen en nieuwe versies van het e-book ontslagrecht? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.