Blogs van advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht

Arbeidsongeschiktheid werknemer mag niet leiden tot lagere WW-uitkering

Arbeidsongeschiktheid werknemer mag niet leiden tot lagere WW-uitkering

Arbeidsongeschiktheid van een werknemer leidde tot 1 juli 2015 niet tot een lager dagloon voor de WW-uitkering.

Maar vanaf 1 juli 2015 wel.

Dit betrof een fout van de wetgever.

Deze fout is per 1 januari 2017 grotendeels rechtgezet, maar niet volledig.

Daarom ontvingen sommige werknemers nog steeds een lagere WW-uitkering.

Dit is nu rechtgezet door de Centrale Raad van Beroep.Lees meer

Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer: wanneer is ontslag op die grond mogelijk?

Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer: wanneer is ontslag op die grond mogelijk?

Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer is één van de 8 limitatieve ontslaggronden voor de werkgever.

Bent u werknemer en wenst uw werkgever u te ontslaan op die grond?

Of bent u werkgever en wilt u uw werknemer ontslaan op die grond?

Dan vraagt u zich wellicht af “Wanneer is sprake van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer?”

Hieronder zal ik uiteenzetten wanneer hiervan sprake is.

Eerst ga ik in op het verschil met ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Verder sta ik eerst nog kort stil bij de ontslagroute die gevolgd dient te worden.

Lees meer

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer: wanneer is daar sprake van?

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer: wanneer is daar sprake van?

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer is relevant in de volgende vier situaties:

Hieronder zal ik eerst kort ingaan op deze vier situaties.

Vervolgens zet ik uiteen wanneer sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.Lees meer

Naar het blogoverzicht