Blogs van advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht

Contract met bedrijfsarts wordt verplicht en andere wijzigingen in de Arbowetgeving per 1 juli 2017

Contract met bedrijfsarts wordt verplicht en andere wijzigingen in de Arbowetgeving per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 worden een aantal wijzigingen in de Arbowetgeving doorgevoerd.

Allereerst kan een werknemer, die het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, voortaan een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.

Verder krijgt de werknemer de mogelijkheid om zelf de bedrijfsarts om advies te vragen.

Daarnaast worden minimumvereisten geïntroduceerd voor een contract tussen een werkgever en een bedrijfsarts of arbodienst.

Ten slotte wordt de rol van de ondernemingsraad met betrekking tot de preventiemedewerker uitgebreid.

Hieronder zal ik dieper ingaan op deze wijzigingen.Lees meer

Wanneer is sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer?

Wanneer is sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer?

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer is relevant in de volgende vier situaties:

Hieronder zal ik eerst kort ingaan op deze vier situaties.

Vervolgens zet ik uiteen wanneer sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.Lees meer

Naar het blogoverzicht