Blogs van advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht

Transitievergoeding bij deeltijdontslag pro rata verschuldigd

Transitievergoeding bij deeltijdontslag pro rata verschuldigd

Tot voor kort was onduidelijk of de transitievergoeding bij deeltijdontslag ook verschuldigd is. De wetgever had zich hierover namelijk niet uitgesproken.

Inmiddels heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, zich daarover uitgesproken. Uit de uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat de transitievergoeding in bepaalde situaties ook is verschuldigd bij deeltijdontslag. In dat geval is de transitievergoeding pro rata verschuldigd.Lees meer

Compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Inmiddels zijn zowel de Tweede als de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel, waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid, is geregeld.

In het wetsvoorstel is uiteengezet onder welke voorwaarden transitievergoedingen, die werkgevers sinds 1 juli 2015 hebben betaald, voor compensatie in aanmerking komen.

Hiermee is voor werkgevers duidelijk wanneer zij gecompenseerd worden voor een betaalde transitievergoeding en tot welk bedrag. Niet altijd heeft de werkgever namelijk recht op volledige compensatie van de transitievergoeding.Lees meer

Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer: wanneer is ontslag mogelijk?

Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer: wanneer is ontslag mogelijk?

Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer is één van de 8 limitatieve ontslaggronden voor de werkgever.

Bent u werknemer en wenst uw werkgever u te ontslaan op die grond? Of bent u werkgever en wilt u uw werknemer ontslaan op die grond? Dan vraagt u zich wellicht af “Wanneer is sprake van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer?”

Hieronder zal ik uiteenzetten wanneer hiervan sprake is.

Eerst ga ik in op het verschil met ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Verder sta ik eerst nog kort stil bij de ontslagroute die gevolgd dient te worden.

Lees meer

Naar het blogoverzicht