Ilma-van-Aalst-en-Kenneth-HorschOnze achtergrond
Onze werkwijze en ons uurtarief

Meer over ons

HRM strateeg Kenneth Horsch van 4 Eye Principle

Meer over Kenneth


Arbeidsrecht advocaat Ilma van Aalst van 7 Laws of Persuasion

Meer over Ilma


Ilma van Aalst, arbeidsrecht advocaat bij 7 Laws of Persuasion

Meer over mijn achtergrond

Mijn naam is Ilma van Aalst. Inmiddels ben ik ruim 20 jaar uitsluitend werkzaam als arbeidsrecht advocaat.


Begin 2000 ben ik als arbeidsrecht advocaat gaan werken bij advocatenkantoor Poelmann van den Broek in Nijmegen, de stad waar ik ook heb gestudeerd. Daar heb ik ruim vijf jaar gewerkt als arbeidsrecht advocaat en ben ik voornamelijk werkzaam geweest voor nationale MKB-werkgevers.


Na daar ruim vijf jaar werkzaam te zijn geweest ben ik aansluitend gaan werken als arbeidsrecht advocaat bij advocatenkantoor Eversheds Sutherland in Rotterdam. Daar heb ik bijna vijf jaar gewerkt als arbeidsrecht advocaat en was ik met name werkzaam voor grote nationale en internationale werkgevers en nationale en internationale MKB-werkgevers.


In 2010 heb ik 7 Laws of Persuasion opgericht: een advocatenkantoor dat zich volledig toelegt op arbeidsrecht. Vanuit 7 Laws of Persuasion werk ik samen met Kenneth Horsch, HRM strateeg bij 4 Eye Principle.


Bij Eversheds Sutherland viel mij namelijk op dat er een groot verschil bestond tussen de werkgevers, die wel werden bijgestaan door een HRM strateeg en de werkgevers, die daar niet door werden bijgestaan. Dat wilde ik alle werkgevers kunnen bieden. Door samen te gaan werken met Kenneth heb ik hieraan invulling kunnen geven. Terwijl wij hieraan invulling gaven, kwamen we tot de ontdekking dat ons concept ook goed werkt voor werknemers . 


Met name voor werknemers, die arbeidsongeschikt zijn en zich geconfronteerd zien met een werkgever, die de reïntegratie niet goed oppakt, waardoor de arbeidsongeschiktheid onnodig lang in stand wordt gehouden, en werknemers, die zich geconfronteerd zien met een werkgever, die hen ten onrechte wil ontslaan of die niet bereid is hen een regeling aan te bieden, die recht doet aan hun situatie. Door de samenwerking met Kenneth krijgen werknemers naast de juridische argumenten, die ik hen aanlever, ook argumenten vanuit HRM. Kenneth kan namelijk aangeven wat de werkgever anders/beter had kunnen doen en/of wat de werkgever alsnog anders/beter kan doen.  Onze ervaring is dat dit zeer goed werkt.


Daardoor treden Kenneth en ik sinds de oprichting van 7 Laws of Persuasion in 2010 op voor zowel werkgevers als werknemers, die zich geconfronteerd zien met arbeidsongeschiktheid, ontslag (het voorkomen daarvan of het uitonderhandelen van de best mogelijke voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst eindigt) of een combinatie daarvan. Voor werknemers beperken mijn werkzaamheden zich tot ontslag, arbeidsongeschiktheid en een combinatie daarvan. Kenneth coacht daarnaast ook ambitieuze managers en professionals. Voor werkgevers verrichten wij alle werkzaamheden op het gebied van arbeidsrecht en HRM.


Ik ben lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). De enige vereniging, die van de Nederlandse Orde voor Advocaten het keurmerk heeft ontvangen voor specialisatievereniging op het gebied van arbeidsrecht.


Sinds begin 2016 ben ik een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast ben ik lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten. Verder ben ik sinds 2008 naast advocaat arbeidsrecht ook werkzaam als docent arbeidsrecht.

Kenneth Horsch, HRM strateeg bij 4 Eye Principle

Meer over mijn achtergrond

Mijn naam is Kenneth Horsch. Tijdens mijn eerste studiejaar heb ik zowel rechten gestudeerd als personeel & organisatie. In de loop van mijn eerste studiejaar heb ik samen met een kustenaar een decorbedrijf opgezet. Dat werd al snel succesvol, waardoor we personeel nodig hadden en ik er geen twee studies meer naast kon volgen. Ik heb toen de keuze gemaakt voor de studie personeel & organisatie, omdat ik dat meteen in de praktijk kon toepassen op ons personeel. Mijn interesse voor het recht is echter altijd gebleven.


Toen ik afgestudeerd was voor mijn studie personeel & organisatie vond ik het nodig om eerst bij grote werkgevers te leren hoe je in de praktijk goed Human Resources Management kunt toepassen. Ik managede de human resources van ons bedrijf namelijk wel, maar dat gebeurde vooral via de trial en error methode, waardoor het echt een kwestie was van failing yourself forward. Dat wilde ik niet langer. Daarom ben ik met het decorbedrijf gestopt en heb ik bij grote werkgevers, zoals KPN, Stork Fokker Elmo, Rabobank en BT (het voormalige British Telecom) mogen leren hoe je aan goed Human Resources Management doet.


Vanaf het begin heb ik geweten dat ik uiteindelijk weer mijn eigen onderneming wilde, omdat ik een echte ondernemer ben. Ik heb meer dan 10 jaar veel mogen leren van het werken bij grote werkgevers. De daar opgedane kennis en ervaring wilde ik delen met anderen, zodat zij niet via de trial en error methode zichzelf tot een betere werkgever/HRM'er hoeven te maken. Die methode gaat namelijk zo langzaam en kost zoveel tijd, geld en negatieve energie dat het niet bepaald leuk is om personeel te hebben. Personeel zorgt dan vooral voor veel gedoe. Terwijl dat met goed Human Resources Management juist niet het geval is. Dan kun je meer verdienen, terwijl je minder hard werkt.


Omdat Human Resources Management onlosmakelijk is verbonden met arbeidsrecht, ben ik op zoek gegaan naar een arbeidsrecht advocaat met wie ik wilde samenwerken. Toen ben ik uitgekomen bij Ilma van Aalst. Sinds 2010 werk ik samen met haar en dat bevalt erg goed. Ze voldoet aan alle vereisten, die ik stel aan een arbeidsrecht advocaat. Verder is ze heel prettig om mee samen te werken.


Tijdens onze samenwerking hebben wij gemerkt dat ons concept niet slechts meerwaarde biedt voor werkgevers, maar ook voor werknemers met problemen. In het bijzonder werknemers, die zich geconfronteerd zien met ontslag, arbeidsongeschiktheid of een combinatie daarvan. Daarom houden wij ons sinds 2010 voor werknemers ook daarmee bezig. Verder coach ik daarnaast ambitieuze werkgevers, managers en professionals op het gebied van Human Resources Management, zodat zij in minder tijd meer kunnen verdienen.

Onze werkwijze, ons uurtarief en onze missie

Onze werkwijze

We werken met een flexibel personeelsbestand van verschillende specialisten, zodat we altijd aan de eisen van onze cliënten kunnen voldoen. Door te werken als een strategische alliantie kunnen we onze cliënten helpen om conflicten te voorkomen en betere strategische oplossingen te bedenken.


Onze samenwerking is volledig op elkaar afgestemd. Als dat namelijk niet gebeurt, loop jij het risico dat je iets doet wat vanuit HR oogpunt heel verstandig is, maar vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt juist helemaal niet. Onze samenwerking betekent niet dat u te allen tijde beide kantoren moet inhuren. Samen met u bekijken we welke expertise nodig is.   

Ons uurtarief

Wij verrichten beide onze werkzaamheden tegen een uurtarief van € 250 vermeerderd met 21% BTW. Onze kantoren brengen geen van beide daarnaast kantoorkosten in rekening. Wel worden eventuele verschotten, dat wil zeggen kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, doorberekend als deze meer dan gering zijn. Over het algemeen is daarvan slechts sprake als namens jou een procedure gestart dient te worden.

Onze missie

Wij, Ilma van Aalst en Kenneth Horsch, bundelen onze krachten om voor jou het beste resultaat te behalen. Voordat we bijna 10 jaar geleden onze krachten bundelden, hebben we ons eerst los van elkaar meer dan 10 jaar gespecialiseerd in ons vak. Kenneth als HRM strateeg en Ilma als arbeidsrecht advocaat. Nu trekken we samen op. Wij zijn namelijk van mening dat alle werkgevers en werknemers recht hebben op de beste bijstand van een HRM strateeg en een arbeidsrecht advocaat. Omdat werknemers anders bijna altijd het onderspit delven en genoegen dienen te nemen met minder dan waarop zij recht hebben. En omdat werkgevers anders onnodig veel gedoe hebben met personeel, waardoor zij haast niet vooruit komen.  


Onze missie komt tot uitdrukking in onze kantoornamen. Die van Kenneth´s kantoor is 4 Eye Principle, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat iedere specialist doet waar hij of zij goed in is en het andere overlaat aan een andere specialist. De naam van het kantoor van Ilma is 7 Laws of Persuasion, waarbij 7 Laws verwijst naar boek 7 BW, het wetboek waarin de basis van het arbeidsrecht is geregeld, en Persuasion verwijst naar de samenwerking met HRM advieskantoor 4 Eye Principle, omdat naast de traditionele manier van overtuigen die advocaten gebruiken, die zich kenmerkt als `to convince`, ook HR argumenten worden gebruikt om te overtuigen, die zich kenmerken als `to persuade`.