Wie is de beste arbeidsrecht advocaat voor jou?

Doe de arbeidsrecht advocatencheck


[socialbuttons]

Regelmatig krijg ik de vraag "Wie is de beste arbeidsrecht advocaat voor mij?"


Het antwoord op die vraag is uiteraard afhankelijk van jouw situatie. Om jou te helpen die vraag te beantwoorden, heb ik hieronder uiteengezet waarop je moet letten als je een arbeidsrecht advocaat zoekt.


De vraag beantwoord ik aan de hand van een voorbeeld. Namelijk aan de hand van de vraag "Wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor mij?" De beantwoording heb ik zo vormgegeven, dat je aan de hand daarvan ook kunt bepalen wie de beste arbeidsrecht advocaat is voor jou als je geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt, maar in een andere plaats


De beantwoording van de vraag vindt plaats aan de hand van verschillende subvragen. Die zal ik hieronder toelichten. Zoals blijkt uit onderstaande toelichting, zijn sommige vragen meerkeuzevragen. Die meerkeuzevragen heb ik opgenomen in een arbeidsrecht advocatencheck, zodat je aan de hand van de uitkomst daarvan je keuze kunt maken.


Bij het opstellen van de vragen, heb ik uiteraard keuzes moeten maken. Die keuzes heb ik gebaseerd op de kennis en ervaring, die ik heb opgedaan in de ruim 20 jaar dat ik nu werkzaam ben als HRM strateeg. In die ruim 20 jaar heb ik gewerkt voor grote nationale ondernemingen, multinationals, MKB-ondernemingen en werknemers en samengewerkt met allerlei arbeidsrecht advocaten en ook heel veel arbeidsrecht advocaten, als vertegenwoordiger van de wederpartij, tegenover mij gehad.  


Dit is uitgemond in een strategische alliantie met Ilma van Aalst. Zij is arbeidsrecht advocaat in Rotterdam en oprichtster van  arbeidsrecht advocatenkantoor 7 Laws of Persuasion, het kantoor achter deze website. Als je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt en zij naar mijn mening ook voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is, dan zal ik je dat laten weten. Als dat niet zo is, dan laat ik je dat uiteraard ook weten. 


Ik leg je hoe dan ook uit waar en hoe jij de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunt vinden. Ongeacht of je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt of in een andere plaats.


Vanzelfsprekend hoeven mijn keuzes niet de jouwe te zijn. Daarom licht ik de keuzes, die ik heb gemaakt, hieronder toe. Op die manier kun jij je daarover een mening vormen.


Mocht je tijdens het doornemen van de toelichting terug willen naar het begin van deze pagina, druk dan op je toetsenbord de knop "Home" in. Dan kom je direct weer aan het begin van deze pagina uit.


Wil je eerst meer weten over mijn achtergrond voordat je verder gaat, druk dan op je toetsenbord de knop "End" in. Aan het einde vertel ik namelijk meer over mijn achtergrond.

 

Heb je de toelichting niet (meer) nodig? Ga dan direct naar de arbeidsrecht advocatencheck.

Ga direct naar de arbeidsrecht advocatencheck


Vraag 1. Weet je zeker dat je een arbeidsrecht advocaat nodig hebt?

Voordat je jouw zoektocht begint, is het van belang om na te gaan of je wel een arbeidsrecht advocaat nodig hebt. Wellicht heb je namelijk helemaal geen arbeidsrecht advocaat nodig, maar een advocaat, die is gespecialiseerd op het gebied van ambtenarenrecht, sociaal zekerheidsrecht, ondernemingsrecht of arbeidsongevallen en beroepsziekten.


Daarom ga ik eerst in op wat een arbeidsrecht advocaat wel doet en wat een arbeidsrecht advocaat niet doet, zodat je kunt nagaan of je een arbeidsrecht advocaat nodig hebt of een advocaat, die op een ander rechtsgebied is gespecialiseerd.


Weet je al zeker dat je een arbeidsrecht advocaat nodig hebt? Ga dan direct naar de tweede vraag.

Ga verder met de tweede vraag

Wat doet een arbeidsrecht advocaat wel en wat doet een arbeidsrecht advocaat niet?

Een arbeidsrecht advocaat houdt zich bezig met het:


 • opstellen en beoordelen van en het adviseren over arbeidsrechtelijk relevante documenten, zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenhandboeken, CAO's, ziekteverzuimreglementen, beëindigingsovereenkomsten en sociaal plannen;
 • onderhandelen en adviseren over ontslag;
 • voeren van ontslagprocedures;
 • onderhandelen en adviseren over andere kwesties, waarbij een geschil bestaat tussen een werkgever en een werknemer, en het opstellen en beoordelen van een vaststellingsovereenkomst als de werkgever en de werknemer erin slagen overeenstemming te bereiken over een dergelijk geschil;
 • voeren van procedures over andere kwesties, waarbij een geschil bestaat tussen een werkgever en een werknemer.


Een arbeidsrecht advocaat houdt zich niet bezig met ambtenarenrecht. Ambtenaren zijn weliswaar ook werknemers, maar zij werken niet op basis van een arbeidsovereenkomst. Zij werken op basis van een aanstelling als ambtenaar. Voor hen is niet het arbeidsrecht, maar het ambtenarenrecht van toepassing.


Als je ambtenaar bent, raad ik je aan op zoek te gaan naar een advocaat, die is gespecialiseerd in ambtenarenrecht. Helaas is op het gebied van het ambtenarenrecht geen vereniging actief, die van de Nederlandse Orde van Advocaten een kwaliteitskeurmerk heeft mogen ontvangen. Wel is er een vereniging actief op het gebied van het ambtenarenrecht. Dat betreft de Vereniging Ambtenaar & Recht.


Een arbeidsrecht advocaat houdt zich slechts beperkt bezig met sociaal zekerheidsrecht. Namelijk slechts voor zover dit van belang is vanuit het arbeidsrecht.


Een arbeidsrecht advocaat heeft bijvoorbeeld kennis over de vereisten om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering.

Deze kennis is namelijk onder andere van belang bij het onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst en het opstellen van een sociaal plan.


Een arbeidsrecht advocaat houdt zich niet bezig met situaties waarin de (voormalige) werknemer en het UWV van mening verschillen over een sociaal zekerheidsuitkering. Verschillen jij en het UWV van mening omtrent jouw rechten op een uitkering? Ga dan op zoek naar een advocaat, die gespecialiseerd is in sociaal zekerheidsrecht.


Ook voor het sociaal zekerheidsrecht geldt helaas dat er geen vereniging actief is, die van de Nederlandse Orde van Advocaten een kwaliteitskeurmerk heeft mogen ontvangen. Wel is er ook op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht een vereniging actief. Dat is de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten.


Een arbeidsrecht advocaat houdt zich verder niet bezig met arbeidsongevallen en beroepsziekten.


Als je werkgever bent en een werknemer is een arbeidsongeval overkomen of er is vastgesteld dat een werknemer een beroepsziekte heeft, dan is het überhaupt de vraag of je zelf op zoek moet gaan naar een advocaat. Wellicht ben je hiervoor verzekerd en kun je de kwestie in het geheel overlaten aan je verzekeraar en de advocaten van je verzekeraar. Het is raadzaam dit eerst na te gaan voordat je op zoek gaat naar een advocaat.


Mocht je als werkgever zelf op zoek moeten gaan naar een advocaat, dan raad ik je aan op zoek te gaan naar een advocaat, die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht & letselschade. Als je werknemer bent en jou is een arbeidsongeval overkomen of er is vastgesteld dat je een beroepsziekte hebt, dan raad ik je eveneens aan op zoek te gaan naar een advocaat, die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht & letselschade. 


Op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht & letselschade zijn twee verenigingen actief, die van de Nederlandse Orde van Advocaten een kwaliteitskeurmerk hebben mogen ontvangen. Namelijk de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP).


Van de Vereniging van Letselschade Advocaten zijn zowel advocaten lid, die optreden voor de veroorzaker, als advocaten, die optreden voor het slachtoffer. Advocaten, die lid zijn van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade, treden slechts op voor het slachtoffer. 


Een arbeidsrecht advocaat houdt zich slechts beperkt bezig met ondernemingsrecht. Namelijk slechts voor zover dit van belang is vanuit het arbeidsrecht.


Een arbeidsrecht advocaat heeft bijvoorbeeld kennis over de vereisten, die vanuit het ondernemingsrecht gelden voor het ontslag van een statutair directeur. Ook weet een arbeidsrecht advocaat hoe een overeenkomst van opdracht vormgegeven dient te worden om zoveel als mogelijk te voorkomen dat deze wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.  


Verder houdt een arbeidsrecht advocaat zich bezig met discussies tussen ondernemers, die zien op het arbeidsrecht. Bijvoorbeeld als de ene ondernemer van mening is dat de andere ondernemer een voormalige werknemer in dienst heeft genomen, die gebonden is aan een concurrentiebeding. Of als discussie bestaat of de overeenkomst tussen hen wellicht aangemerkt dient te worden als een arbeidsovereenkomst.


Een arbeidsrecht advocaat houdt zich niet bezig met discussies tussen ondernemers, voor zover die discussies niets van doen hebben met arbeidsrecht. Daarvoor kun je het beste een advocaat inhuren, die zich bezighoudt met ondernemingsrecht of - als het geschil niet daarop ziet, maar op een ander rechtsgebied - een advocaat, die zich bezig houdt met dat betreffende rechtsgebied. Er is helaas geen vereniging actief op het gebied van het ondernemingsrecht.

Vraag 2. Is de arbeidsrecht advocaat lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland?

De tweede vraag, die jij je naar mijn mening moet stellen, is of de arbeidsrecht advocaat lid is van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Ook wel kortweg VAAN genoemd. De VAAN is namelijk de enige specialisatievereniging voor arbeidsrecht advocaten, die van de Nederlandse Orde voor Advocaten een kwaliteitskeurmerk heeft mogen ontvangen. 


Er zijn verschillende andere verenigingen op het gebied van arbeidsrecht. Bijvoorbeeld de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten of de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam. De vereisten, die deze verenigingen stellen aan hun leden, zijn echter veel beperkter dan de eisen, die de VAAN stelt aan haar leden.


De eisen, die de VAAN stelt aan haar leden, brengen mee dat slechts advocaten, die zich vergaand hebben gespecialiseerd in arbeidsrecht, lid mogen worden.


In principe moet een advocaat om lid te kunnen worden succesvol een postdoctorale specialisatieopleiding op het gebied van arbeidsrecht hebben afgerond. Verder moet een advocaat om lid te kunnen worden minimaal 5 jaar aaneengesloten werkzaam zijn als advocaat en in die vijf jaar minimaal de helft van zijn of haar tijd werkzaam zijn geweest op het gebied van arbeidsrecht.


Verder dient een advocaat om lid te mogen blijven minimaal de helft van zijn of haar tijd werkzaam te zijn op het gebied van arbeidsrecht met een minimum van 500 uur per jaar. Ook moet een advocaat om lid te mogen blijven jaarlijks tenminste 80% van het totale door de Nederlandse Orde van Advocaten verplichte aantal opleidingspunten behalen op het gebied van arbeidsrecht.


Omdat advocaten, die zijn aangesloten bij de VAAN, vergaand gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht, raad ik je aan altijd een arbeidsrecht advocaat te kiezen, die lid is van de VAAN. Je wilt immers geen advocaat, die zich slechts af en toe bezig houdt met arbeidsrecht, maar een advocaat, die vergaand is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Anders loop je het risico dat je niet goed geadviseerd wordt of dat jouw advocaat niet is opgewassen tegen de advocaat van de wederpartij.


Er zijn meer dan 1000 arbeidsrecht advocaten lid van de VAAN. Het zou dan ook moeten lukken om uit die meer dan 1000 arbeidsrecht advocaten de beste voor jou te kiezen. Bij het antwoord op de vraag wie naar mijn mening de beste arbeidsrecht advocaat is voor jou, neem ik dan ook alleen arbeidsrecht advocaten mee, die lid zijn van de VAAN. Ik leg je ook uit hoe en waar je deze advocaten kunt vinden.

Vraag 3. Houdt de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig met arbeidsrecht of ook met andere rechtsgebieden?

Zoals hiervoor uiteengezet, houden advocaten, die lid zijn van de VAAN, zich minimaal de helft van hun tijd bezig met arbeidsrecht. Dat betreft immers een vereiste om lid te mogen worden en blijven van de VAAN. Over het algemeen heb je als werkgever of werknemer er echter belang bij dat jouw advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezighoudt met arbeidsrecht. 


Wellicht dat je af en toe behoefte hebt aan een advocaat, die is gespecialiseerd op een ander rechtsgebied. Het is echter onmogelijk om een advocaat te vinden, die vergaand gespecialiseerd is op alle rechtsgebieden waarop je wellicht af en toe behoefte hebt aan een advocaat. Sterker nog, het is niet eens mogelijk om een advocaat te vinden, die vergaand gespecialiseerd is op twee rechtsgebieden.


Ook voor andere rechtsgebieden geldt namelijk dat om vergaand gespecialiseerd te zijn de advocaat minimaal de helft van de tijd actief zal moeten zijn op het betreffende rechtsgebied. Het is vanzelfsprekend niet mogelijk om op meerdere rechtsgebieden minimaal de helft van de tijd actief te zijn. Als je een advocaat nodig hebt op een ander rechtsgebied, dan kun je daarom het beste daarvoor een advocaat kiezen, die op dat rechtsgebied vergaand gespecialiseerd is.


Als je een advocaat nodig hebt op het gebied van arbeidsrecht, dan kun je het beste kiezen voor een advocaat die zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Anders loop je immers het risico dat je het onderspit delft, omdat jouw wederpartij vermoedelijk wel zo verstandig zal zijn om voor een advocaat te kiezen, die zich (nagenoeg) uitsluitend met arbeidsrecht bezig houdt.


Ik schrijf bewust (nagenoeg) uitsluitend. De kennis en ervaring van arbeidsrecht advocaten, die lid zijn van de VAAN, beperkt zich namelijk nooit volledig tot arbeidsrecht. Arbeidsrecht advocaten, die lid zijn van de VAAN, hebben namelijk ook kennis van en ervaring met andere rechtsgebieden voor zover dit van belang is vanuit het arbeidsrecht. Dit geldt bijvoorbeeld voor sociaal zekerheidsrecht, ondernemingsrecht en privacyrecht. 


Verder hebben sommige arbeidsrecht advocaten, die lid zijn van de VAAN, ook kennis van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht. Dat betreft geen afzonderlijke rechtsgebieden, maar het brengt wel enkele extra regels mee, die van belang zijn voor het geval sprake is van grensoverschrijdend arbeidsrecht. Bijvoorbeeld een werknemer die in Nederland werkt, maar in België of Duitsland woont. Aan de hand van die extra regels kan dan worden bepaald welke rechter bevoegd is en van welk(e) land(en) het arbeidsrecht en/of het sociaal zekerheidsrecht van toepassing is.


We zijn inmiddels aangekomen bij de meerkeuzevragen ofwel de arbeidsrecht advocatencheck. Bij het bepalen wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is, neem ik mee of de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Ik leg ook uit hoe je kunt nagaan of de advocaat, die jij op het oog hebt, zich uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht of ook met andere rechtsgebieden.

Arbeidsrecht advocatencheck

Zoals hiervoor uiteengezet, betreft de arbeidsrecht advocatencheck meerkeuzevragen. Voor zover dit nodig is, licht ik de meerkeuzevragen hieronder per meerkeuzevraag toe. 


De inhoud van en het aantal te beantwoorden meerkeuzevragen is afhankelijk van jouw eerdere antwoord(en). De eerste meerkeuzevraag betreft bijvoorbeeld de vraag of je werkgever bent of werknemer. De vervolgvragen zijn afgestemd op het antwoord op die vraag. Verder kan de beantwoording van een vraag meebrengen dat het stellen van een andere vraag niet meer nodig is om te bepalen welke arbeidsrecht advocaat voor jou de beste is.


Door te klikken op het antwoord dat op je van toepassing is, word je door de meerkeuzevragen geleid en kom je uit bij het antwoord op de vraag wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is. 


Zoals hiervoor uiteengezet, gebruik ik als voorbeeld de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, maar leg ik het op zo'n manier uit dat je ook de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunt vinden als je geen arbeidsrecht advocaat zoekt in Rotterdam, maar in een andere plaats.


Mocht je tijdens het doornemen van de meerkeuzevragen terug willen naar het begin van deze pagina, druk dan op jouw toetsenbord de knop "Home" in. Dan kom je direct weer aan het begin van deze pagina uit.

Ben je werkgever of werknemer?

Werkgever


Werknemer


Hoeveel werknemers heb je (ongeveer) in dienst?

1-350 werknemers


> 350 werknemers


Waarom is dit relevant?


Het aantal werknemers, dat je (ongeveer) in dienst hebt, is van invloed op de vraag wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is. 


Als je maximaal 350 werknemers in dienst hebt, kun je namelijk over het algemeen volstaan met één arbeidsrecht advocaat. Vaak is dat voor jou ook het meest prettig. Je hebt dan steeds contact met dezelfde advocaat, die goed op de hoogte is van jouw onderneming.


Als je meer dan 350 werknemers in dienst hebt, is het vaak niet mogelijk om te volstaan met één arbeidsrecht advocaat. Dan heb je vaak een team van arbeidsrecht advocaten nodig. 


Verder is het - als je meer dan 350 werknemers in dienst hebt - over het algemeen niet mogelijk om zeker te weten dat al je werknemers (nagenoeg) uitsluitend in Nederland werken en allemaal in Nederland wonen. 


Daarom ben je over het algemeen aangewezen op een internationaal advocatenkantoor of een global law firm. Dat is dan ook wat ik je in dat geval aanraad.

 

Niet iedere werkgever met meer dan 350 werknemers wil kiezen voor een internationaal advocatenkantoor of een global law firm, omdat de uurtarieven van een arbeidsrecht advocaat bij een dergelijk kantoor over het algemeen beduidend hoger liggen dan de uurtarieven van arbeidsrecht advocaten, die niet langer bij een dergelijk kantoor werkzaam zijn, terwijl arbeidsrecht advocaten, die niet langer bij een dergelijk kantoor werkzaam zijn, vaak dezelfde kwaliteit leveren. 


Als je meer dan 350 werknemers in dienst hebt, maar er de voorkeur aangeeft om je diensten niet onder te brengen bij een internationaal advocatenkantoor of een global law firm, dan kun je ervoor kiezen om de groepen werknemers te splitsen in groepen van minder dan 350 werknemers, bijvoorbeeld door de groepen op te delen per verantwoordelijke HR professional of per vestiging, 


In dat geval kun je de arbeidsrecht advocatencheck per groep werknemers invullen en dus kiezen voor "1-350 werknemers" ondanks dat je in totaal meer dan 350 werknemers in dienst hebt.


Per groep werknemers wordt dan vastgesteld welke arbeidsrecht advocaat voor jou de beste is.

Ga terug naar de vraag om deze te beantwoorden

Wonen al in je werknemers in Nederland?

Ja, allemaal


Nee, niet allemaal


Waarom is dit relevant?


Als niet al je werknemers in Nederland wonen, is dit van invloed op de vraag wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is. Dan is het namelijk raadzaam te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die ook kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht.


Als een werknemer niet in Nederland woont, kunnen namelijk niet altijd alle (ontslag)procedures in Nederland worden gevoerd. Daar komt bij dat als een werknemer niet in Nederland woont de werknemer vaak geen recht heeft op sociaal zekerheidsrecht in Nederland.


Afhankelijk van de situatie kan de werknemer dan wel recht hebben op sociaal zekerheidsrecht in een ander land, bijvoorbeeld het land waar de werknemer woont. Of recht bestaat op sociaal zekerheidsrecht in Nederland is uiteraard van belang voor jouw werknemer, maar ook voor jou als werkgever kan dit relevant zijn. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst of een sociaal plan.


Het is voor jou dan ook van belang dat je advocaat zich hiervan bewust is en je hierover kan adviseren. Een arbeidsrecht advocaat, die ook kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht, is zich hiervan bewust en kan je hierover adviseren.


Daarom is het antwoord op de vraag of al je werknemers in Nederland wonen relevant om te kunnen bepalen wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is. 


Weet je niet zeker of al jouw werknemers in Nederland wonen? Of wonen op dit moment al jouw werknemers in Nederland, maar houd je er rekening mee dat dit op termijn anders zal zijn? Kies dan voor het antwoord "Nee, niet allemaal".  

Ga terug naar de vraag om deze te beantwoorden

Werken al je werknemers (nagenoeg) uitsluitend in Nederland?

Ja, allemaal


Nee, niet allemaal


Waarom is dit relevant?


Als niet al je werknemers (nagenoeg) uitsluitend in Nederland werken, is dit van invloed op de vraag wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is. Dan is het namelijk raadzaam te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die ook kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht.


Als een werknemer niet (nagenoeg) uitsluitend in Nederland werkt, is het namelijk mogelijk dat naast of in plaats van het Nederlandse arbeidsrecht ook het arbeidsrecht van een of meerdere andere landen van toepassing is. Daar komt bij dat dan ook niet altijd alle (ontslag)procedures in Nederland kunnen worden gevoerd. In sommige situaties moet de (ontslag)procedure worden gevoerd in een ander land, bijvoorbeeld een ander land waar de werknemer werkt


Verder zal ook dan beoordeeld dienen te worden van welk land of welke landen het sociaal zekerheidsrecht van toepassing is. Van welk(e) land(en) het sociaal zekerheidsrecht van toepassing is, is uiteraard van belang voor jouw werknemer, maar dit kan ook relevant zijn voor jou als werkgever. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst of een sociaal plan.


Het is voor jou dan ook van belang dat je advocaat zich hiervan bewust is en je hierover kan adviseren. Een arbeidsrecht advocaat, die ook kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht, is zich hiervan bewust en kan je hierover adviseren.


Daarom is het antwoord op de vraag of al je werknemers (nagenoeg) uitsluitend in Nederland werken relevant om te kunnen bepalen wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is. 


Werken op dit moment al jouw werknemers (nagenoeg) uitsluitend in Nederland, maar houd je er rekening mee dat dit op termijn verandert? Kies dan voor het antwoord "Nee, niet allemaal".  

Ga terug naar de vraag om deze te beantwoorden

Is sprake van een andere internationale component, bijvoorbeeld doordat vereist is dat correspondentie in het Engels kan plaatsvinden en/of doordat in de arbeidsovereenkomst het recht van een ander land van toepassing is verklaard?

Ja


Nee


Waarom is dit relevant?


Als sprake is van een andere internationale component, bijvoorbeeld doordat vereist is dat correspondentie in het Engels kan plaatsvinden en/of doordat in de arbeidsovereenkomst het recht van een ander land van toepassing is verklaard, is dit van invloed op de vraag wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is. 


Dan is het namelijk raadzaam te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die ook kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht.


Als correspondentie in het Engels moet kunnen plaatsvinden, is het namelijk van belang dat de advocaat ook het vakjargon in het Engels beheerst. Anders bestaat immers het risico dat documenten, zoals een beëindigingsovereenkomst, niet correct op schrift worden gesteld. Als het voor jou van belang is dat je advocaat juridisch Engels machtig is, is het raadzaam te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die ook kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht.


Als in de arbeidsovereenkomst het recht van een ander land van toepassing is verklaard, dan moet de arbeidsrecht advocaat hierover kunnen adviseren en dus ook kennis hebben van internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht.

.

Daarom is het antwoord op de vraag of sprake is van een andere internationale component relevant om te kunnen bepalen wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is. 


Weet je niet zeker of al dan niet sprake is van een internationale component? Kies dan voor het antwoord "Ja."

Ga terug naar de vraag om deze te beantwoorden


De beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou + uitleg voor het geval je elders een arbeidsrecht advocaat zoekt

Zoals hiervoor uiteengezet, gebruik ik als voorbeeld de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam. Hieronder zal ik dan ook aangeven wie ik jou aanraad als arbeidsrecht advocaat als je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt. Dit doe ik aan de hand van selectiecriteria. De selectiecriteria zijn dusdanig dat je ook de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunt vinden als je geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt, maar in een andere plaats.


Selectiecriteria voor het vinden van de beste arbeidsrecht advocaat


Zoals hiervoor uiteengezet, geldt voor iedere werkgever en iedere werknemer dat het beste gekozen kan worden voor een arbeidsrecht advocaat, die lid is van de VAAN en zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Dus ook voor jou.


Daar komen nog een aantal selectiecriteria bij, die te maken hebben met de omstandigheid dat je een werkgever bent met meer dan 350 werknemers.


Omdat je meer dan 350 werknemers in dienst hebt, kun je u over het algemeen niet volstaan met één arbeidsrecht advocaat. Je hebt vaak twee of meer arbeidsrecht advocaten nodig, afhankelijk van het aantal werknemers dat je in dienst hebt.


Verder brengt de omstandigheid dat je meer dan 350 werknemers in dienst hebt mee dat het over het algemeen niet mogelijk is om zeker te weten dat al jouw werknemers (nagenoeg) uitsluitend in Nederland werken en dat al jouw werknemers in Nederland wonen. Dit betekent dat kennis van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht voor jou van belang is. Ik raad je dan ook aan te kiezen voor een team van arbeidsrecht advocaten, die allemaal over deze kennis en ervaring beschikken. Anders loop je namelijk het risico dat over het hoofd wordt gezien dat sprake is van een of meerdere internationale aspecten.


Bovenstaande selectiecriteria brengen mee dat je over het algemeen het beste kunt kiezen voor een global law firm of een internationaal advocatenkantoor. Daar werken namelijk over het algemeen meerdere arbeidsrecht advocaten, die lid zijn van de VAAN, zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houden met arbeidsrecht en ook kennis hebben van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht. 


Hoe groot het team van arbeidsrecht advocaten zal moeten zijn, is - zoals hiervoor uiteengezet - afhankelijk van het aantal werknemers dat je in dienst hebt. 


Als je twee arbeidsrecht advocaten nodig hebt, raad ik je aan te kiezen voor een team van twee arbeidsrecht advocaten, die beide minimaal 10 jaar werkzaam zijn als arbeidsrecht advocaat. Als werkgever word je namelijk geconfronteerd met allerlei vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht. Je zult willen dat je kunt worden bijgestaan met al jouw vragen op het gebied van arbeidsrecht. Ook de complexere vragen. Daarvoor is veel kennis en ervaring vereist. Advocaten, die minimaal 10 jaar werkzaam zijn als arbeidsrecht advocaat, kunnen je ook bijstaan als je een complexe vraag hebt..


Mocht je behoefte hebben aan meer dan twee arbeidsrecht advocaten, dan zal het afhangen van de complexiteit van je vragen of je er goed aan doet om het team uit te breiden met een extra advocaat, die ook voldoet aan bovenstaande selectiecriteria, of een extra advocaat, die niet aan (al) deze criteria voldoet. 


Mocht je ervoor kiezen om het team uit te breiden met een of meerdere arbeidsrecht advocaten, die nog geen 5 jaar arbeidsrecht advocaat zijn en dus nog geen lid zijn van de VAAN, dan raad ik je aan ervoor te zorgen dat een arbeidsrecht advocaat, die voldoet aan alle bovenstaande selectiecriteria diegene(n) aanstuurt. Verder raad ik je dan aan erop toe te zien dat dit op een dusdanige manier gebeurt dat dit niet kostenverhogend werkt voor jou.


De inzet van een jongere arbeidsrecht advocaat gebeurt namelijk vaak met het argument dat dit kostenverlagend zou zijn voor jou. Als dat daadwerkelijk zo is, dan is dat natuurlijk prettig. Echter, het komt in de praktijk wel voor dat de inzet van een jongere arbeidsrecht advocaat niet kostenverlagend is voor jou, maar juist kostenverhogend. De uurtarieven van jongere arbeidsrecht advocaten liggen namelijk weliswaar beduidend lager dan die van zeer ervaren arbeidsrecht advocaten, maar datzelfde geldt voor hun productiviteit.


Afhankelijk van de kennis en ervaring van een jonge arbeidsrecht advocaat kan dit erin resulteren dat je iets duurder uit bent of zelfs vele malen duurder uit bent door de inzet van een jonge arbeidsrecht advocaat. Dan betaal je voor de opleiding van de advocaat, terwijl het kantoor, waar de advocaat werkt, dit naar mijn mening zou moeten doen. Ik raad je aan hierover heel duidelijke afspraken te maken en toe te zien op de naleving daarvan.


Het is afhankelijk van de mate waarin je werknemers internationaal actief zijn of je jouw diensten het beste kunt onderbrengen bij een internationaal advocatenkantoor of bij een global law firm.


Wat betreft de mate waarin je werknemers internationaal actief zijn, dient gedacht te worden aan het aantal werknemers dat buiten Nederland woont en/of werkt, het aantal landen, waarin je werknemers wonen en/of werken en of je werknemers allemaal in Europa wonen en/of werken of ook daarbuiten.


Als je werknemers internationaal zeer actief zijn (bijvoorbeeld doordat veel werknemers in het buitenland wonen en/of werken, dat sprake is van veel landen, waarin je werknemers wonen en/of werken en/of dat veel werknemers buiten Europa wonen en/of werken) is het raadzaam te kiezen voor een global law firm. Als je werknemers slechts beperkt internationaal actief zijn, zou je kunnen kiezen voor een internationaal advocatenkantoor.


Internationale advocatenkantoren zijn namelijk minder internationaal actief dan global law firms, omdat zij - anders dan global law firms - niet wereldwijd vestigingen hebben. Sommige internationale kantoren hebben wel enkele vestigingen in het buitenland, maar daar zijn over het algemeen geen arbeidsrecht advocaten werkzaam. Wel werken zij - net als global law firms - internationaal. Zij doen dit in samenwerking met andere advocatenkantoren, die buiten Nederland zijn gevestigd.


Samenvattend raad ik je aan een global law firm of internationaal advocatenkantoor te kiezen, afhankelijk van de mate waarin je werknemers internationaal actief zijn, met een team van minimaal twee arbeidsrecht advocaten, die:

 • beide lid zijn van de VAAN;
 • zich beide (nagenoeg) uitsluitend bezig houden met arbeidsrecht;
 • beide minimaal 10 jaar werkzaam zijn als arbeidsrecht advocaat. 


Het beste team van arbeidsrecht advocaten in Rotterdam voor jou


De keuze van het beste team van arbeidsrecht advocaten in Rotterdam hangt - zoals hiervoor uiteengezet - af van de mate waarin je werknemers internationaal actief zijn.


Als je werknemers internationaal zeer actief zijn, raad ik je aan te kiezen voor een team van arbeidsrecht advocaten van global law firm Eversheds Sutherland in Rotterdam. Daar werken namelijk meerdere arbeidsrecht advocaten, die voldoen aan bovenstaande selectiecriteria.


Als je werknemers internationaal slechts beperkt actief zijn, raad ik je aan te kiezen voor een team van arbeidsrecht advocaten van een internationaal advocatenkantoor in Rotterdam. Dan kun je kiezen uit NautaDutilh, Loyens & Loeff, Houthoff en AKD. 


Zoek je een team van arbeidsrecht advocaten in Rotterdam, die werkzaam zijn bij global law firm Eversheds Sutherland of één van de hiervoor genoemde internationale advocatenkantoren, en voldoen aan bovenstaande selectiecriteria, of zoek je een team van arbeidsrecht advocaten in een andere plaats, die voldoen aan bovenstaande selectiecriteria? In onderstaand stappenplan leg ik je uit hoe je een team kunt samenstellen van arbeidsrecht advocaten, die voldoen aan bovenstaande selectiecriteria.

Stappenplan voor het vinden van het beste team van arbeidsrecht advocaten in Rotterdam of elders

Zoals hiervoor uiteengezet, ga ik er in mijn voorbeeld vanuit dat je op zoek bent naar het beste team van arbeidsrecht advocaten in Rotterdam. In onderstaand stappenplan ga ik dan ook in op de stappen, die je zet als je een team wilt samenstellen van arbeidsrecht advocaten in Rotterdam. Het stappenplan heb ik echter dusdanig vormgegeven dat je aan de hand daarvan ook het beste team van arbeidsrecht advocaten kunt samenstellen als je geen team van arbeidsrecht advocaten in Rotterdam zoekt, maar in een andere plaats.


Stap 1. Bepaal de mate waarin je werknemers internationaal actief zijn


Zoals hiervoor uiteengezet, hangt de keuze voor de samenstelling van het beste team van arbeidsrecht advocaten onder meer af van de mate waarin je werknemers internationaal actief zijn. Als je werknemers internationaal zeer actief zijn, raad ik je - zoals hiervoor aangegeven - aan te kiezen voor een global law firm. Als je werknemers internationaal slechts beperkt actief zijn, raad ik je - zoals hiervoor aangegeven - aan te kiezen voor een internationaal advocatenkantoor. 


Als een internationaal advocatenkantoor voor jou de beste keuze is, dan raad ik je aan na te gaan welke van de internationale advocatenkantoren, die in Nederland actief zijn, het meest geschikt is voor jou. Naast NautaDutilh, Loyens & Loeff, Houthoff en AKD zijn in Nederland de volgende internationale advocatenkantoren actief: De Brauw Blackstone Westbroek, Stibbe, Van Doorne, Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, HVG Law, Kennedy van der Laan, Lexence, Van Benthem & Keulen en Barents Krans.


Als een global law firm voor jou de beste keuze is, dan raad ik je aan na te gaan welke van de global law firms, die actief zijn in Nederland, het meest geschikt is voor jou. Naast Eversheds Sutherland zijn in Nederland de volgende global law firms actief: Baker McKenzie, DLA Piper, Clifford Chance, Freshfields, Dentons, Allen & Overy, Linklaters, Jones Day, Hogan Lovells, Norton Rose, Greenberg Traurig, CMS, Simmons & Simmons, Taylor Wessing en Bird & Bird.


Via de websites van deze advocatenkantoren kun je nagaan welk kantoor het beste bij jou past. Als een global law firm voor jou de beste keuze is, raad ik je aan daarbij met name te letten op de landen, waarin deze global law firms actief zijn. Je zult immers willen dat deze landen overeenkomen met de landen, waarin jij actief bent. 


Verder raad ik je aan te bezien welke arbeidsrecht advocaten binnen deze internationale advocatenkantoren en global law firms voldoen aan bovenstaande criteria, zodat je aan de hand daarvan jouw keuze kunt maken. Daarop ga ik hieronder in aan de hand van de vervolgstappen van het stappenplan.


Stap 2. Bepaal of je een team van arbeidsrecht advocaten zoekt in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag of Utrecht


De global law firms en internationale advocatenkantoren, die actief zijn in Nederland, zijn gevestigd in de vier grootste steden. Je doet er dan ook verstandig aan om op zoek te gaan naar een team van arbeidsrecht advocaten in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag of Utrecht.  


Welke stad jij het beste kunt kiezen, zal afhankelijk zijn van jouw situatie. Zoals welke van deze vier steden het dichtst is gelegen bij jouw onderneming of - als jouw onderneming meerdere vestigingen heeft - de hoofdvestiging van jouw onderneming.


Als je voorkeur uitgaat naar een global law firm zal je keuze wellicht ook afhankelijk zijn van de landen, waarin je actief bent. Je zult dan immers willen dat de global law firm, waarvoor je kiest, in dezelfde landen actief is als de landen, waarin jij actief bent. 


Via de websites van de global law firms en internationale advocatenkantoren kun je nagaan welke het beste bij jou past..


Stap 3. Ga na welke arbeidsrecht advocaten lid zijn van de VAAN


Of een arbeidsrecht advocaat lid is van de VAAN, kun je nagaan via de website van de VAAN.


Omdat ik voor mijn voorbeeld uitga van een team van arbeidsrecht advocaten in Rotterdam en bij global law firm Eversheds Sutherland verschillende arbeidsrecht advocaten werkzaam zijn, die voldoen aan bovenstaande criteria, heb ik ervoor gekozen om je aan de hand van dit kantoor te laten zien hoe je een team kunt samenstellen van arbeidsrecht advocaten, die voldoen aan bovenstaande selectiecriteria..


Voor het vaststellen of een arbeidsrecht advocaat lid is van de VAAN, ga je naar de website van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Dan zie je onderstaand keuzemenu.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN


Vervolgens klik je op de eerste blauwe button "Werkgever/-nemer". Daarna zie je het volgende scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-zoekscherm


Deze zoekmodule is slechts geschikt voor het zoeken op postcode, plaatsnaam of adres. Niet voor het zoeken op de naam van een kantoor. Daarvoor heb je een andere zoekmodule nodig.


Daarvoor is het van belang om in bovenstaand scherm op de witte button "Lidmaatschap" te  klikken, direct rechts van het blauwe logo van de VAAN. Dan zie je vervolgens onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-lidmaatschap


Daarna klik je op de blauwe button "Leden zoeken". Dat resulteert in het volgende zoekscherm.


arbeidsrecht-advocaat-vaanleden


Zoals je ziet, staat standaard in het zoekscherm als eerste zoekoptie "Achternaam" en als tweede zoekoptie "Kantoor".  


Bij de zoekoptie "Kantoor" vul je in het veld rechts daarvan de naam van het kantoor in, waarvan je wilt controleren welke arbeidsrecht advocaten lid zijn van de VAAN. Hierna klik je op de blauwe button "zoeken". Omdat ik in mijn voorbeeld "Eversheds" heb ingevuld, resulteert deze zoekopdracht in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-Eversheds


In dit scherm met zoekresultaten zijn alle arbeidsrecht advocaten opgenomen, die lid zijn van de VAAN en werken bij het kantoor dat je hebt ingevuld. Daaruit blijkt dus dat bij Eversheds Sutherland 7 arbeidsrecht advocaten werkzaam zijn, die lid zijn van de VAAN.


Stap 4. Ga na hoe lang de advocaten (ongeveer) werkzaam zijn als arbeidsrecht advocaat


Als je op de naam klikt van een advocaat, verschijnt het profiel van die advocaat. Uit dit profiel kun je opmaken hoe lang de advocaat (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Zoals blijkt uit onderstaand scherm is op het profiel namelijk de maand en het jaar opgenomen, waarin de specialisatieopleiding is afgerond, die toegang geeft tot het lidmaatschap van de VAAN.


Eversheds-VAAN


Op het profiel van Marieke zie je bijvoorbeeld dat zij de specialisatieopleiding heeft afgerond in juni 2010. Over het algemeen is de advocaat op het moment dat de specialisatieopleiding wordt afgerond ruim 5 jaar werkzaam als arbeidsrecht advocaat. Voor Marieke zou dit meebrengen dat zij minimaal vanaf medio 2005 werkzaam zou moeten zijn als arbeidsrecht advocaat. Dat klopt, want dat is zij vanaf medio 2004.


Hoe lang een advocaat (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat kun je dus over het algemeen achterhalen door te berekenen hoe lang diegene lid is van de VAAN en daar minimaal 5 jaar bij op te tellen.


Overigens blijkt dit over het algemeen ook uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is. Vanuit het profiel bij de VAAN kun je doorklikken naar de website van het kantoor en deze informatie daar achterhalen.


Verder blijkt dit ook regelmatig uit het LinkedIn profiel van de advocaat. Uit het LinkedIn profiel van Marieke blijkt bijvoorbeeld dat zij sinds mei 2004 werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Eerst ruim 3 jaar als arbeidsrecht advocaat bij Simmons & Simmons in Rotterdam. Aansluitend ruim een jaar als arbeidsrecht advocaat bij Linklaters in Amsterdam. Daarna bijna 4 jaar als arbeidrecht advocaat bij AKD in Rotterdam en inmiddels ruim 6 jaar als arbeidsrecht advocaat bij Eversheds Sutherland in Rotterdam, zoals blijkt uit onderstaand scherm. 


Eversheds-LinkedIn


Stap 5. Ga na of de advocaten zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houden met arbeidsrecht


Vaak blijkt uit de website van het kantoor, waar de advocaten werkzaam zijn, ook of de advocaten zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houden met arbeidsrecht. Uit de website van Eversheds blijkt bijvoorbeeld dat dit voor Marieke het geval is.


Mocht je deze informatie daar niet kunnen vinden, dan kun je deze informatie in ieder geval achterhalen via het profiel van de arbeidsrecht advocaten op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik leg je dit hieronder uit aan de hand van het profiel van Marieke.


Je gaat naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dan zie je een scherm, dat vergelijkbaar is met onderstaand scherm.


NOvA


In het eerste witte vak onder de rode tekst "Vind een advocaat" vul je dan de achternaam in van de advocaat van wie je wilt controleren of hij of zij zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Hierna klik je op de zwarte button daarnaast.


Dan komje in een scherm met de zoekresultaten. Omdat ik de naam "Koster" heb ingetoetst, resulteert dit in onderstaand scherm.


Koster-NOvA


Jeklikt vervolgens de naam aan van de advocaat van wie je wilt controleren of hij of zij zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Ik kies dus voor mevrouw mr. M. Koster. Dat resulteert in onderstaand scherm.


Eversheds-NOvA


Zoals je ziet, tref je onder het tabblad "Over de advocaat" de rechtsgebieden aan waarop de advocaat actief is. Zoals daaruit blijkt, heeft de Nederlandse Orde van Advocaten arbeidsrecht niet als afzonderlijk rechtsgebied aangemerkt, maar dit samengevoegd met sociaal zekerheidsrecht.


Doordat in de opsomming daaronder geen sociaal zekerheidswetten voorkomen, maar slechts de vermelding sociale zekerheid- algemeen kun je daaruit echter opmaken dat de advocaat, in dit geval Marieke, zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Vanzelfsprekend heeft zij - net als de andere arbeidsrecht advocaten, die lid zijn van de VAAN - wel kennis van het sociaal zekerheidsrecht en andere rechtsgebieden voor zover dit relevant is vanuit het arbeidsrecht.


Als een advocaat zich naast arbeidsrecht bezig houdt met een of meerdere andere rechtsgebieden, dan zijn deze rechtsgebieden ook opgenomen op het profiel bij de Nederlandse Orde van Advocaten.


Bovenstaande stappen dien je te herhalen voor alle arbeidsrecht advocaten, die werkzaam zijn bij het betreffende advocatenkantoor en lid zijn van de VAAN. Dan weet je immers niet slechts hoeveel arbeidsrecht advocaten van het betreffende kantoor lid zijn van de VAAN, maar ook hoe lang zij (ongeveer) werkzaam zijn als arbeidsrecht advocaat en of zij zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houden met arbeidsrecht.


Stap 6. Stel je team van arbeidsrecht advocaten samen


Nadat je bovenstaande stappen hebt doorlopen, weet je van de arbeidsrecht advocaten, die werkzaam zijn voor een global law firm of internationaal advocatenkantoor, wie van hen:

 • allemaal lid zijn van de VAAN;
 • zich allemaal (nagenoeg) uitsluitend bezig houden met arbeidsrecht;
 • allemaal minimaal 10 jaar werkzaam zijn als arbeidsrecht advocaat. 

Aan de hand daarvan kun je een team van arbeidsrecht advocaten samenstellen.

De beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou + uitleg voor het geval je elders een arbeidsrecht advocaat zoekt

Zoals hiervoor uiteengezet, ga ik voor mijn voorbeeld uit van de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam. Hieronder geef ik dan ook aan wie ik jou aanraad als arbeidsrecht advocaat als je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt. Hiervoor maak ik gebruik van selectiecriteria. De selectiecriteria heb ik dusdanig gekozen dat je aan de hand daarvan ook de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunt vinden als je geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt, maar in een andere plaats.


Selectiecriteria voor het vinden van de beste arbeidsrecht advocaat


Voor iedere werkgever en iedere werknemer geldt dat - zoals hiervoor aangegeven - het beste gekozen kan worden voor een arbeidsrecht advocaat, die lid is van de VAAN en zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Dat geldt dus ook voor jou.


Daar komen nog een aantal selectiecriteria bij, die te maken hebben met de omstandigheid dat je een werkgever bent, maximaal 350 werknemers in dienst hebt en sprake is van een of meerdere internationale componenten, bijvoorbeeld een of meerdere werknemers, die niet in Nederland wonen of niet (nagenoeg) uitsluitend in Nederland werken.


Omdat je maximaal 350 werknemers in dienst hebt, kun je over het algemeen volstaan met één arbeidsrecht advocaat. Dat is vaak ook het prettigst voor je. Dan kun je immers steeds contact hebben met dezelfde advocaat, die goed op de hoogte is van wat er speelt binnen jouw onderneming.


Daarnaast raad ik je aan te kiezen voor een advocaat, die minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Als werkgever word je namelijk geconfronteerd met allerlei vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht. Je zult willen dat je advocaat jou kan bijstaan met al jouw vragen op het gebied van arbeidsrecht. Ook de complexere vragen. Daarvoor is veel kennis en ervaring vereist. Daarom raad ik je aan te kiezen voor een advocaat, die minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat.


Verder raad ik je aan om te kiezen voor een advocaat, die minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren. Grote advocatenkantoren leiden hun advocaten namelijk over het algemeen goed op. Bovendien zijn grote advocatenkantoren over het algemeen streng in hun selectie. Zowel wat betreft de advocaten, die zij in dienst nemen, als wat betreft de advocaten, die in dienst mogen blijven.


Advocaten, die erin zijn geslaagd om minimaal 5 jaar werkzaam te zijn geweest bij een of meerdere grote advocatenkantoren zijn dan ook over het algemeen goed in hun vak. Vandaar dat ik je aanraad te kiezen voor een advocaat, die minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat en minimaal 5 jaar daarvan werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren.


Ten slotte raad ik je aan te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die ook kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht. Dit is namelijk van belang, omdat sprake is van een of meerdere internationale componenten, bijvoorbeeld een of meerdere werknemers, die niet in Nederland wonen of niet (nagenoeg) uitsluitend in Nederland werken. Als je advocaat kennis en ervaring op dit gebied ontbeert, loop je het risico onjuist te worden geadviseerd met alle nadelige financiële gevolgen van dien voor jou. Ik raad je aan dit te voorkomen en daarom te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die deze kennis en ervaring wel heeft.


Arbeidsrecht advocaten, die over deze kennis en ervaring beschikken, zijn arbeidsrecht advocaten, die verschillende jaren werkzaam zijn als arbeidsrecht advocaat bij een global law firm of verschillende jaren werkzaam zijn geweest als arbeidsrecht advocaat bij een global law firm: een advocatenkantoor, dat wereldwijd vestigingen heeft.


Het is afhankelijk van de mate waarin je werknemers internationaal actief zijn of je het beste kunt kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is bij een global law firm, of een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een global law firm. Het voordeel van een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is geweest bij een global law firm, is dat de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit voor jou vaak veel gunstiger is dan bij een arbeidsrecht advocaat, die nog werkzaam is bij een global law firm.


De uurtarieven van advocaten, die nog werkzaam zijn bij een global law firm, liggen namelijk beduidend hoger dan de uurtarieven van advocaten, die daar werkzaam zijn geweest. Over het algemeen is het dan ook raadzaam om te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is geweest bij een global law firm.


Als je werknemers echter internationaal zeer actief zijn (bijvoorbeeld doordat veel werknemers in het buitenland wonen en/of werken, dat sprake is van veel landen, waarin je werknemers wonen en/of werken en/of dat veel werknemers buiten Europa wonen en/of werken) is het raadzaam te kiezen voor een global law firm.


Samenvattend raad ik je dan ook aan een arbeidsrecht advocaat te kiezen, die:

 • lid is van de VAAN;
 • zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht;
 • minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat;
 • minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren;
 • verschillende jaren werkzaam is als arbeidsrecht advocaat bij een global law firm of verschillende jaren werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een global law firm, afhankelijk van de mate waarin je werknemers internationaal actief zijn.

De beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou


De keuze van de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou hangt - zoals hiervoor uiteengezet - af van de mate waarin je werknemers internationaal actief zijn. 


Als je werknemers internationaal zeer actief zijn, is naar mijn mening de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is bij global law firm Eversheds Sutherland en voldoet aan bovenstaande selectiecriteria.


Als je werknemers internationaal slechts beperkt actief zijn (bijvoorbeeld doordat slechts enkele werknemers in het buitenland wonen en/of werken, dat sprake is van slechts enkele landen, waarin je werknemers wonen en/of werken en/of dat de meeste werknemers binnen Europa wonen en/of werken), is naar mijn mening de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou Ilma van Aalst.


Ilma is de oprichtster van arbeidsrechtadvocatenkantoor 7 Laws of Persuasion in Rotterdam, ofwel het kantoor achter deze website. Zij is ongeveer 20 jaar werkzaam als arbeidsrecht advocaat, houdt zich (nagenoeg) uitsluitend bezig met arbeidsrecht, is lid van de VAAN en is - voordat zij 7 Laws of Persuasion oprichtte - ruim 10 jaar werkzaam geweest als arbeidsrecht advocaat bij twee grote advocatenkantoren, waarvan bijna 5 jaar als arbeidsrecht advocaat bij global law firm Eversheds Sutherland in Rotterdam.


Ilma is zeer bekwaam in haar vak, daadkrachtig en oplossings- en resultaatgericht. Naar mijn mening is het bijzonder prettig werken met haar. Ben jij benieuwd of zij ook voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is? Bel haar vrijblijvend voor een gratis intake gesprek.


Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, die werkzaam is bij global law firm Eversheds Sutherland en voldoet aan bovenstaande criteria, of zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, die werkzaam is geweest bij een global law firm en voldoet aan bovenstaande criteria, maar geef je de voorkeur aan een andere arbeidsrecht advocaat dan Ilma van Aalst of geef je de voorkeur aan een arbeidsrecht advocaat in een andere plaats? In onderstaand stappenplan leg ik je uit hoe je een arbeidsrecht advocaat kunt vinden, die voldoet aan bovenstaande selectiecriteria.

Stappenplan voor het vinden van de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam of elders

Zoals hiervoor uiteengezet, gebruik ik als voorbeeld de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam. Onderstaand stappenplan gaat dan ook in op de stappen, die je zet als je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt. Ik heb het stappenplan echter dusdanig vormgegeven dat je aan de hand daarvan ook de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunt vinden als je geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt, maar in een andere plaats.


Stap 1. Bepaal de mate waarin je werknemers internationaal actief zijn


Zoals hiervoor uiteengezet, hangt de keuze van de beste arbeidsrecht advocaat voor jou onder meer af van de mate waarin je werknemers internationaal actief zijn. Als je werknemers internationaal zeer actief zijn, raad ik je - zoals hiervoor aangegeven - aan te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is voor een global law firm. Als je werknemers internationaal slechts beperkt actief zijn, raad ik je - zoals hiervoor aangegeven - aan te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is geweest voor een global law firm.


Is een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is voor een global law firm, voor jou de beste keuze?  Dan raad ik je aan na te gaan bij welke van de global law firms, die actief zijn in Nederland, de arbeidsrecht advocaat het beste kan werken. Naast Eversheds Sutherlands zijn in Nederland de volgende global law firms actief: Allen & Overy, Baker McKenzie, Bird & Bird, Clifford Chance, CMS, Dentons, DLA Piper, Freshfields, Greenberg Traurig, Hogan Lovells,  Jones Day, Linklaters, Norton Rose, Simmons & Simmons en Taylor Wessing .


Via de websites van deze global law firms kun je achterhalen welk kantoor het meest geschikt is voor jouw onderneming. Daarbij is het raadzaam te letten op de landen, waarin de global law firms actief zijn. Het is voor jou immers het meest interessant om een arbeidsrecht advocaat in de arm te nemen, die werkzaam is bij een global law firm, dat actief is in alle landen, waarin jouw onderneming actief is. Dat heeft voor jou immers de meeste meerwaarde. Verder raad ik je aan te bezien welke arbeidsrecht advocaten binnen deze global law firms voldoen aan bovenstaande criteria, zodat je aan de hand daarvan jouw keuze kunt maken. Daarop ga ik hieronder in aan de hand van de vervolgstappen van het stappenplan.


Is een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is geweest voor een global law firm, voor jou de beste keuze? Dan raad ik je aan na te gaan welke arbeidsrecht advocaat, die voldoet aan bovenstaande criteria, het beste bij jou past. Naast Ilma van Aalst zijn in Nederland nog verschillende andere arbeidsrecht advocaten actief, die voldoen aan bovenstaande criteria. Helaas is het niet mogelijk om deze advocaten - net als de global law firms - allemaal op te sommen. Daarom zet ik aan de hand van de vervolgstappen van het stappenplan uiteen hoe en waar je deze advocaten kunt vinden.


Stap 2. Bepaal of je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag of Utrecht zoekt 


Over het algemeen zijn arbeidsrecht advocaten, die over kennis en ervaring op het gebied van internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht beschikken, werkzaam in de vier grootste steden. Dat zijn namelijk de steden, waarin ook de global law firms actief zijn. Je doet er dan ook verstandig aan om een arbeidsrecht advocaat te zoeken in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag of Utrecht. Welke stad jij het beste kunt kiezen, zal afhankelijk zijn van jouw situatie. Zoals welke van deze vier steden het dichtst is gelegen bij jouw onderneming of - als jouw onderneming meerdere vestigingen heeft - de hoofdvestiging van jouw onderneming.


Stap 3. Ga na of een advocaat werkzaam is (geweest) als arbeidsrecht advocaat voor een global law firm en lid is van de VAAN


Bij het nagaan of een arbeidsrecht advocaat voldoet aan bovenstaande criteria, raad ik je aan allereerst na te gaan of een advocaat werkzaam is (geweest) als arbeidsrecht advocaat voor een global law firm. Zoals hiervoor uiteengezet, is dit immers van groot belang voor jou. Bovendien vergemakkelijkt dit jouw zoektocht.


Ik raad je aan dit na te gaan via de website van de VAAN. Dan weet je immers meteen dat ook is voldaan aan het vereiste dat de arbeidsrecht advocaat lid is van de VAAN.


Omdat ik voor mijn voorbeeld uitga van een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam en Ilma voldoet aan bovenstaande criteria, heb ik ervoor gekozen om je aan de hand van haar profiel te laten zien hoe je op de website van de VAAN kunt zoeken naar een arbeidsrecht advocaat, die voldoet aan bovenstaande criteria. . 


Je gaat naar de website van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.  Dan zie je het volgende keuzemenu.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN


Vervolgens klik je op de eerste blauwe button "Werkgever/-nemer".  Daarna zie je onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-zoekscherm


Vervolgens heb je twee opties om te zoeken. De eerste optie houdt in dat je in het scherm dat je voor je ziet de plaatsnaam invult waar je een arbeidsrecht advocaat zoekt. Daarna klik je op de blauwe button daarnaast met de tekst "zoek".


Echter, als je een arbeidsrecht advocaat zoekt in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Den Haag dan levert dit je heel veel treffers op. Daardoor wordt het weinig overzichtelijk. Dat is ook logisch. In Rotterdam zijn namelijk bijna 100 arbeidsrecht advocaten lid van de VAAN. Hetzelfde geldt voor Utrecht en Den Haag. In Amsterdam zijn zelfs nog meer arbeidsrecht advocaten lid van de VAAN. Namelijk ongeveer 200. 


Het is fijn dat er zoveel arbeidsrecht advocaten in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht actief zijn. Dit maakt immers de kans groot dat je erin zult slagen om de beste voor jou te vinden. Echter, het maakt het zoeken niet eenvoudig. Deze manier van zoeken raad ik je dan ook af voor deze vier steden. 


In plaats daarvan raad ik je aan te kiezen voor de tweede optie om te zoeken. Dit brengt mee dat je in bovenstaand scherm op de witte button "Lidmaatschap" klikt, direct rechts van het blauwe logo van de VAAN. Dan zie je vervolgens onderstaand scherm. 


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-lidmaatschap


Daarna klik je op de blauwe button "Leden zoeken". Dat resulteert in onderstaand zoekscherm.


arbeidsrecht-advocaat-vaanleden


Zoals je ziet, staat standaard in het zoekscherm als eerste zoekoptie "Achternaam" en als tweede zoekoptie "Kantoor". Als je op zoek bent naar een arbeidsrecht advocaat zul je dat nog niet weten. Aan die zoekopties heb je dus niets.


Daarom raad ik je aan te klikken op het pijltje naast de zoekoptie "Achternaam". Dan verschijnen allerlei andere zoekopties, waaronder de zoekoptie "Plaats", zoals blijkt uit onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-plaats


Vervolgens vervang je de zoekoptie "Achternaam" door de zoekoptie "Plaats". In het veld rechts daarvan vul je dan de plaats in waar je een arbeidsrecht advocaat zoekt. Omdat ik in mijn voorbeeld een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoek, vul ik dat in. Dat resulteert in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-VAAN


Als je voorkeur uitgaat naar Amsterdam, Utrecht of Den Haag vul je dat uiteraard in. Hierna klik je op de blauwe button "zoeken". Dan kom je in een scherm met de zoekresultaten. Omdat ik in mijn voorbeeld uitga van een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, ziet dit scherm er als volgt uit.


arbeidsrecht-advocaten-Rotterdam-VAAN


In dit scherm met zoekresultaten zijn alle arbeidsrecht advocaten opgenomen, die werken in de plaats die je hebt ingevuld. In mijn voorbeeld betreft dit dus alle arbeidsrecht advocaten in Rotterdam. Omdat dit er veel zijn en slechts een beperkt gedeelte van hen werkzaam zal zijn (geweest) als arbeidsrecht advocaat voor een global law firm, raad ik je aan om aan de hand van de lijst met zoekresultaten op zoek te gaan naar aanwijzingen, waaruit lijkt te volgen dat diegene werkzaam is (geweest) bij een global law firm.


Zo'n aanwijzing is de naam van het advocatenkantoor. Als die Engels is, is de kans groter dat de arbeidsrecht advocaat werkzaam is (geweest) als arbeidsrecht advocaat bij een global law firm. Uiteraard hoeft dat niet. Maar het is wel een aanwijzing en vergemakkelijkt dus je zoektocht. 


Zoals hiervoor uiteengezet, gebruik ik het profiel van Ilma, omdat zij aan alle criteria voldoet voor de zoekopdracht. Haar achternaam is Van Aalst. Binnen het zoeksysteem van de VAAN zijn de advocaten opgenomen op alfabetische volgorde, waarbij advocaten met het voorvoegsel "Van" zijn opgenomen bij de V. Haar naam tref je daarom aan op pagina 7, zoals blijkt uit onderstaand scherm. 


arbeidsrecht-advocaten-Rotterdam-VAAN-Engels


Zoals je ziet, is naast haar naam de Engelse naam van haar kantoor zichtbaar, te weten 7 Laws of Persuasion. Verder zie je dat op deze pagina nog een ander kantoor met een Engelse naam zichtbaar is, te weten Eversheds Sutherland. Zoals hiervoor uiteengezet is dat een global law firm. 


In Nederland zijn naast Eversheds Sutherland de volgende global law firms actief: Hogan Lovells, CMS, Taylor Wessing, Linklaters, Simmons & Simmons, Greenberg Traurig, DLA Piper, Bird & Bird, Freshfields, Jones Day, Clifford Chance, Dentons, Allen & Overy, Norton Rose en Baker McKenzie.


Een andere aanwijzing dat een arbeidsrecht advocaat werkzaam is geweest bij een global law firm tref je niet aan in de lijst met zoekresultaten, maar die tref je wel aan op het profiel nadat je de naam van de arbeidsrecht advocaat hebt aangeklikt. Omdat ik Ilma gebruik als voorbeeld klik ik haar naam aan. Dat resulteert in onderstaand scherm. 


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-VAAN


De andere aanwijzing is het e-mailadres. Als het e-mailadres eindigt op ".com" is dat namelijk ook een aanwijzing dat de arbeidsrecht advocaat werkzaam is (geweest) bij een global law firm.


Of de aanwijzingen kloppen en de arbeidsrecht advocaat dus inderdaad werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een global law firm en zo ja, hoe lang blijkt helaas niet uit het profiel bij de VAAN. Daarvoor zul je vanuit dit profiel moeten doorklikken naar de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is. Over het algemeen blijkt daaruit bij welke kantoren de advocaat werkzaam is geweest en op welke rechtsgebieden de advocaat daar werkzaam is geweest. 


In het geval van Ilma blijkt daaruit bijvoorbeeld dat zij - voordat zij 7 Laws of Persuasion oprichtte - werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij twee grote advocatenkantoren, namelijk ruim 5 jaar als arbeidsrecht advocaat bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en daarna bijna 5 jaar als arbeidsrecht advocaat bij global law firm Eversheds Sutherland in Rotterdam.


Mocht je deze informatie daar niet kunnen vinden, dan kun je deze informatie vaak wel achterhalen via het profiel van de advocaat op LinkedIn. Ook uit het profiel van Ilma op LinkedIn blijkt namelijk dat zij ruim 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en bijna 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij Eversheds Sutherland in Rotterdam, zoals blijkt uit onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-LinkedIn


Stap 4. Achterthaal hoe lang een advocaat (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat


Uit het profiel bij de VAAN kun je ook opmaken hoe lang diegene (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Zoals blijkt uit onderstaand scherm is op het profiel namelijk de maand en het jaar opgenomen, waarin de specialisatieopleiding is afgerond, die toegang geeft tot het lidmaatschap van de VAAN. 


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-VAAN


Op bovenstaand profiel van Ilma zie je bijvoorbeeld dat zij de specialisatieopleiding heeft afgerond in juni 2007. Op het moment dat de specialisatieopleiding wordt afgerond, is de advocaat over het algemeen ruim 5 jaar werkzaam als arbeidsrecht advocaat. In het geval van Ilma zou dit betekenen dat zij in ieder geval sinds medio 2002 werkzaam zou moeten zijn als arbeidsrecht advocaat. Dat klopt. Ilma is namelijk vanaf maart 2000 werkzaam als arbeidsrecht advocaat.


Hoe lang een advocaat (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat kun je dus over het algemeen nagaan door eerst na te gaan hoe lang diegene lid is van de VAAN en daar minimaal 5 jaar bij op te tellen.


Overigens kun je dit vaak ook achterhalen via de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is. Vanuit het profiel bij de VAAN kun je doorklikken naar de website van het kantoor en deze informatie daar achterhalen. 


Verder volgt deze informatie over het algemeen ook uit het LinkedIn profiel van de advocaat. In onderstaand scherm zie je bijvoorbeeld het LinkedIn profiel van Ilma. Zoals daaruit blijkt, is Ilma sinds maart 2000 werkzaam als arbeidsrecht advocaat. Uit het LinkedIn profiel van Ilma blijkt immers dat zij vanaf maart 2000 tot juli 2005 werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij Poelmann van den Broek in Nijmegen. Verder blijkt daaruit dat zij vanaf juli 2005 tot medio maart 2010 werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij Eversheds Sutherland in Rotterdam. Ten slotte blijkt daaruit dat zij sinds medio maart 2010 werkt als arbeidsrecht advocaat bij 7 Laws of Persuasion in Rotterdam. 


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-LinkedIn


Stap 5. Ga na of de advocaat minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren


Vaak blijkt uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is, ook of de advocaat minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren. Mocht je deze informatie daar niet kunnen vinden, dan kun je deze informatie over het algemeen achterhalen via het LinkedIn profiel van de advocaat.


Uit bovenstaand scherm blijkt bijvoorbeeld dat Ilma - voordat zij 7 Laws of Persuasion oprichtte - eerst ruim 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij Poelmann van den Broek en aansluitend bijna 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij Eversheds Sutherland. Dit betreft beide grote advocatenkantoren.


Om je te helpen om na te gaan of een advocaat werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren en zo ja, hoe lang, volgt hieronder een opsomming van de grote advocatenkantoren in Nederland: Eversheds Sutherland, NautaDutilh, Loyens & Loeff, Houthoff, AKD, Kneppelhout Korthals, Ploum, Ten Holter Noordam, De Brauw Blackstone Westbroek, Stibbe, Allen & Overy, Van Doorne, Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, Clifford Chance, CMS, HVG Law, Baker McKenzie, DLA Piper, Dirkzwager, Kennedy van der Laan, Nysingh, Boels Zanders, Lexence, De Haan, Van der Diepen Kroeff, Van Benthem & Keulen, Freshfields, Barents Krans, Dentons, CMS, Simmons & Simmons, Norton Rose, Bird & Bird, Holla, Trip, Linklaters, Jones Day, Hogan Lovells, Greenberg Traurig, Kienhuis Hoving, Taylor Wessing, Banning, DVDW, Van Iersel Luchtman, Cleerdin & Hamer, Rutgers & Posch, TeekensKarstens, Stek, Damsté, Ekelmans & Meijer, Wijn & Stael, Dommerholt en Poelmann van den Broek.


Stap 6. Achterhaal of de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht


Vaak blijkt uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is, ook of de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Uit de website van Ilma's kantoor blijkt bijvoorbeeld dat dit het geval is.


Mocht je deze informatie daar niet kunnen vinden, dan kun je deze informatie in ieder geval achterhalen via het profiel van de arbeidsrecht advocaat op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik leg je dit hieronder uit aan de hand van het profiel van Ilma.


Je gaat naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dan zie je een scherm, dat er (ongeveer) uitziet als onderstaand scherm.


NOvA


Onder de rode tekst "Vind een advocaat" zie je twee witte vakken. In het eerste witte vak vul je de naam in van de advocaat van wie je wilt controleren of hij of zij zich uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Daarna klik je op de zwarte button ernaast. 


Vervolgens kom  je in een scherm met de zoekresultaten. Omdat ik de naam "Van Aalst" heb ingetoetst, levert dit onderstaande zoekresulaten op.


Van-Aalst-NOvA


Je klikt vervolgens de naam aan van de advocaat van wie je wilt controleren of hij of zij zich uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht.  Ik kies dus voor mevrouw mr. W.H. van Aalst. Daarna kom ik in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-NOvA


Onder het tabblad "Over de advocaat" tref je - zoals je ziet - de rechtsgebieden aan waarop de advocaat actief is. Daaruit blijkt dat arbeidsrecht door de Nederlandse Orde van Advocaten niet als afzonderlijk rechtsgebied is opgenomen, maar dat dit is samengevoegd met sociaal zekerheidsrecht. 


Uit de opsomming daaronder kun je echter desondanks opmaken of de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezighoudt met arbeidsrecht. Als dat het geval is, zijn in de opsomming daaronder namelijk geen sociaal zekerheidswetten opgenomen, maar slechts de vermelding sociale zekerheid.  Uiteraard heeft Ilma - net als de andere arbeidsrecht advocaten, die lid zijn van de VAAN - wel kennis van het sociaal zekerheidsrecht en andere rechtsgebieden voor zover dit relevant is vanuit het arbeidsrecht.


Als een advocaat zich niet (nagenoeg ) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht, maar ook met een of meerdere andere rechtsgebieden, dan zijn deze rechtsgebieden ook opgenomen op het profiel bij de Nederlandse Orde van Advocaten.


Stap 7. Kies de beste arbeidsrecht advocaat voor jou


Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen, weet je welke arbeidsrecht advocaten:

 • lid zijn van de VAAN;
 • zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houden met arbeidsrecht;
 • minimaal 10 jaar werkzaam zijn als arbeidsrecht advocaat;
 • minimaal 5 jaar werkzaam zijn geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren;
 • verschillende jaren werkzaam zijn geweest bij een global law firm.

je kunt dus jouw keuze maken.

De beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou + uitleg voor het geval je elders een arbeidsrecht advocaat zoekt

Als voorbeeld gebruik ik - zoals hiervoor uiteengezet - dat je zoekt naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam. Hieronder geef ik dan ook aan welke arbeidsrecht advocaat ik je aanraad als je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt. Hierbij maak ik gebruik van selectiecriteria. De selectiecriteria heb ik op zo'n manier gekozen dat je aan de hand daarvan ook de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunt vinden als je geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt, maar in een andere plaats.


Selectiecriteria voor het vinden van de beste arbeidsrecht advocaat


Zoals hiervoor aangegeven, kun je altijd het beste kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die lid is van de VAAN en zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. 


Daar komen voor jou nog een aantal selectiecriteria bij, die te maken hebben met de omstandigheid dat je een werkgever bent en maximaal 350 werknemers in dienst hebt. 


Aangezien je niet meer dan 350 werknemers in dienst hebt, volstaat over het algemeen één arbeidsrecht advocaat. Eén arbeidsrecht advocaat is meestal voor jou ook het prettigst. Dan heb je immers steeds contact met dezelfde advocaat. Vaak werkt dit het prettigst, omdat die advocaat goed op de hoogte is van jouw onderneming en wat er speelt binnen jouw onderneming en je dit dus niet steeds opnieuw hoeft uit te leggen.


Omdat je werkgever bent, raad ik je aan te kiezen voor een advocaat, die minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Als werkgever word je namelijk geconfronteerd met allerlei vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht. Je zult willen dat je advocaat jou kan bijstaan met al jouw arbeidsrechtelijke vraagstukken. Ook de complexere. Daarvoor is noodzakelijk dat je advocaat over veel kennis van en ervaring met allerlei arbeidsrechtelijke vraagstukken beschikt. Een advocaat, die minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat, beschikt daarover.


Daarnaast raad ik je aan om te kiezen voor een advocaat, die minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren. Grote advocatenkantoren zijn namelijk over het algemeen streng in hun selectie. Zowel wat betreft de advocaten, die zij in dienst nemen, als wat betreft de advocaten, die in dienst mogen blijven. Bovendien leiden zij hun advocaten over het algemeen goed op.  


Advocaten, die erin zijn geslaagd om 5 jaar of langer werkzaam te zijn geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren, zijn dan ook over het algemeen goed in hun vak. Daarom raad ik je aan te kiezen voor een advocaat, die niet slechts 10 jaar of langer werkzaam is als arbeidsrecht advocaat, maar ook minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren.


Vanzelfsprekend kun je in plaats daarvan kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die nog steeds werkzaam is voor een groot advocatenkantoor. De uurtarieven van advocaten, die nog werkzaam zijn voor een groot advocatenkantoor, liggen echter over het algemeen beduidend hoger dan de uurtarieven van advocaten, die daar niet langer werkzaam zijn. 


De verhouding tussen de prijs en de kwaliteit is voor jou dan ook vaak veel gunstiger bij een arbeidsrecht advocaat, die niet langer werkzaam is bij een groot advocatenkantoor dan bij een arbeidsrecht advocaat, die daar nog steeds werkzaam is. Daarom raad ik je aan om te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is geweest bij een of meerdere grote advocatenkantoren. 


Samenvattend raad ik je aan een arbeidsrecht advocaat te kiezen, die:

 • lid is van de VAAN;
 • zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht;
 • 10 jaar of langer werkzaam is als arbeidsrecht advocaat;
 • 5 jaar of langer werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren.


De beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou


Als je voorkeur uitgaat naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, die werkzaam is geweest bij een of meerdere grote advocatenkantoren, dan kan ik je Ilma van Aalst aanraden. 


Ilma is de oprichtster van arbeidsrecht advocatenkantoor 7 Laws of Persuasion in Rotterdam, ofwel het kantoor achter deze website. Zij is ongeveer 20 jaar werkzaam als arbeidsrecht advocaat, houdt zich (nagenoeg) uitsluitend bezig met arbeidsrecht, is lid van de VAAN en is - voordat zij 7 Laws of Persuasion oprichtte - ruim 10 jaar werkzaam geweest als arbeidsrecht advocaat bij twee grote advocatenkantoren, namelijk eerst ruim 5 jaar als arbeidsrecht advocaat bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en aansluitend bijna 5 jaar als arbeidsrecht advocaat bij Eversheds Sutherland in Rotterdam.


Ilma is zeer bekwaam in haar vak, daadkrachtig en oplossings- en resultaatgericht. Naar mijn mening is het bijzonder prettig werken met haar. Ben je benieuwd of zij ook voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is? Bel haar vrijblijvend voor een gratis intake gesprek.


Gaat je voorkeur uit naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, die nog werkzaam is bij een groot advocatenkantoor, dan raad ik je aan een arbeidsrecht advocaat te kiezen, die werkzaam is bij Eversheds Sutherland, NautaDutilh, Loyens & Loeff, Houthoff, AKD, Kneppelhout Korthals, Ploum of Ten Holter Noordam, en voldoet aan bovenstaande criteria.


Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, die nog werkzaam is bij een groot advocatenkantoor en voldoet aan bovenstaande criteria, of zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, die werkzaam is geweest bij een groot advocatenkantoor en voldoet aan bovenstaande criteria, maar geef je de voorkeur aan een andere arbeidsrecht advocaat dan Ilma van Aalst of geef je de voorkeur aan een arbeidsrecht advocaat in een andere plaats? In onderstaand stappenplan leg ik je uit hoe je een arbeidsrecht advocaat kunt vinden, die voldoet aan bovenstaande selectiecriteria.

Stappenplan voor het vinden van de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam of elders

Als voorbeeld gebruik ik - zoals hiervoor uiteengezet - de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam. Hieronder zet ik dan ook uiteen welke stappen je zet als je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt. Het stappenplan heb ik op zo'n manier vormgegeven dat als je geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt, maar in een andere plaats je aan de hand van onderstaand stappenplan ook de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunt vinden.


Stap 1. Bepaal de plaats, waarin je een arbeidsrecht advocaat zoekt


Omdat geen sprake is van een of meerdere internationale componenten is je keuze voor de beste arbeidsrecht advocaat niet beperkt tot de steden Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Je kunt in principe in iedere grote stad een advocaat kiezen. Mogelijk ook in een minder grote plaats. Dat zal afhankelijk zijn van het aanbod aan arbeidsrecht advocaten in de plaats, waar je een advocaat zoekt.

.

Welke plaats je het beste kunt kiezen, zal afhankelijk zijn van jouw situatie. Zoals welke plaats het dichtst is gelegen bij jouw onderneming of - als jouw onderneming meerdere vestigingen heeft - de hoofdvestiging van jouw onderneming.


Wel raad ik je aan om altijd kritisch te blijven. Als de beste arbeidsrecht advocaat voor jou zich niet bevindt in de plaats, waarin je zoekt, dan kun je beter een arbeidrecht advocaat kiezen die zich iets of mogelijk veel verder bevindt van jouw onderneming dan dat je genoegen neemt met een arbeidsrecht advocaat, die niet de beste arbeidsrecht advocaat voor jou is. 


Stap 2. Ga na of een arbeidsrecht advocaat lid is van de VAAN


Zoals hiervoor uiteengezet, raad ik je aan een arbeidsrecht advocaat te kiezen, die lid is van de VAAN. Of een arbeidsrecht advocaat lid is van de VAAN kun je nagaan via de website van de VAAN.


Omdat ik voor mijn voorbeeld uitga van een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam en Ilma voldoet aan bovenstaande criteria, heb ik ervoor gekozen om je aan de hand van haar profiel te laten zien hoe je met behulp van de website van de VAAN kunt zoeken naar een arbeidsrecht advocaat, die lid is van de VAAN.


Je gaat naar de website van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Dan zie je het volgende keuzemenu.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN


Binnen dit keuzemenu kies je voor de eerste optie ofwel de eerste blauwe button met daarop de tekst "Werkgever/-nemer". Daarna kom je uit in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-zoekscherm


Vervolgens heb je twee opties om te zoeken. De eerste optie houdt in dat je in bovenstaand scherm de plaats invult waar je een arbeidsrecht advocaat zoekt. 


Omdat ik in mijn voorbeeld op zoek ben naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, vul ik "Rotterdam" in. Daarna klik je op de blauwe button aan de rechterkant met daarop de tekst "zoek".


Omdat ik "Rotterdam" heb ingevuld, resulteert dat in onderstaand scherm.arbeidsrecht-advocaten-Rotterdam-eo-VAAN


Zoals je ziet, levert deze manier van zoeken heel veel treffers op. Dat is ook logisch. In Rotterdam zijn namelijk bijna 100 arbeidsrecht advocaten lid van de VAAN. 


Op zich is het fijn dat er zoveel arbeidsrecht advocaten in Rotterdam actief zijn. Dit maakt immers dat de kans groot is dat het je zal lukken om de beste arbeidsrecht advocaat voor jou te vinden. Echter, het maakt deze manier van zoeken niet de meest geschikte manier van zoeken. Deze manier van zoeken raad ik je dan ook af voor grote steden, zoals Rotterdam, waarin veel arbeidsrecht advocaten actief zijn. Daarvoor is de tweede zoekoptie, waar ik zometeen op in zal gaan, geschikter.


Als je een arbeidsrecht advocaat zoekt in een kleinere plaats kan deze eerste zoektoptie echter juist een heel geschikte zoekmethode zijn. Als je gebruik maakt van deze zoekmethode, omvat het resultaat namelijk - zoals je ziet - niet slechts de arbeidsrecht advocaten in de plaats waar je een advocaat zoekt, maar ook de arbeidsrecht advocaten in nabij gelegen plaatsen.


In bovenstaand scherm zie je immers niet alleen de arbeidsrecht advocaten in Rotterdam, maar ook de arbeidsrecht advocaten in nabij gelegen plaatsen, zoals Schiedam en Vlaardingen. Als je een arbeidsrecht advocaat zoekt in een kleinere plaats kan het bijzonder prettig zijn dat je ook direct de arbeidsrecht advocaten ziet in nabij gelegen plaatsen. Wellicht bevindt de beste arbeidrecht advocaat voor jou zich namelijk niet in de plaats, waarin je zoekt, maar mogelijk wel in een van de nabij gelegen plaatsen.


Wel raad ik je aan om - zoals hiervoor aangegeven - altijd kritisch te blijven. Als de beste arbeidsrecht advocaat voor jou zich niet bevindt in de plaats, waarin je zoekt, en ook niet in een van de nabij gelegen plaatsen, dan kun je beter een arbeidrecht advocaat kiezen die zich iets of mogelijk veel verder bevindt van jouw onderneming dan dat je genoegen neemt met een arbeidsrecht advocaat, die niet de beste arbeidsrecht advocaat voor jou is. 


Omdat de eerste zoekoptie in het geval je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt een weinig overzichtelijk resultaat oplevert, druk ik verschillende keren op de "+"knop aan de rechterkant van het scherm om daarmee in te zoomen en zodoende meer overzicht te creëren, zodat ik je toch kan laten zien hoe je bij deze zoekoptie de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunt vinden.  Nadat ik de "+"knop verschillende keren heb ingedrukt, resulteert dit in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaten-Rotterdam-ingezoomd-VAAN


Vervolgens ga ik op één van de locaties staan, waarvan blijkt dat daar een arbeidsrecht advocaat is gevestigd. Omdat ik in mijn voorbeeld uitga van Ilma kies ik voor haar locatie. Dat resulteert in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-VAAN-zoekscherm


Als je vervolgens klikt op de naam van de advocaat, kom je uit bij het profiel van de advocaat.  In het geval van Ilma resulteert dit in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-VAAN


Als je een arbeidsrecht advocaat zoekt in een grote stad, bijvoorbeeld in Rotterdam, dan raad ik je aan te kiezen voor de tweede optie om te zoeken. 


Deze zoekoptie vind je als volgt. Je gaat eerst weer naar het beginscherm door op "Home" te klikken of door op het blauwe logo van de VAAN te klikken. Dan zie je wederom onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN

 

Vervolgens klik je weer op de eerste blauwe button "Werkgever/-nemer". Daarna zie je wederom onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-zoekscherm


In bovenstaand scherm klik je op de witte button "Lidmaatschap", direct rechts van het blauwe logo van de VAAN. Dan zie je vervolgens onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-lidmaatschap


Daarna klik je op de blauwe button "Leden zoeken". Dat resulteert in onderstaand zoekscherm.


arbeidsrecht-advocaat-vaanleden


Zoals je ziet, zijn standaard in het zoekscherm twee zoekopties opgenomen, namelijk de zoekopties "Achternaam" en "Kantoor". Wanneer je op zoek bent naar de beste arbeidsrecht advocaat voor jou zul je nog niet weten wat de achternaam is van die advocaat en evenmin bij welk kantoor die advocaat werkzaam is. 


Daarom raad ik je aan te klikken op het pijltje naast de zoekoptie "Achternaam". Vervolgens zie je allerlei andere zoekopties. Eén van deze andere zoekopties betreft de zoekoptie "Plaats", zoals blijkt uit onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-plaats


Je vervangt nu de zoekoptie "Achternaam" door de zoekoptie "Plaats". Vervolgens vul je in het veld rechts daarvan de plaats in waar je een arbeidsrecht advocaat zoekt. Omdat ik in mijn voorbeeld uitga van de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, vul ik "Rotterdam" in. Dat maakt dat ik uitkom in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-VAAN


Als jouw voorkeur uitgaat naar een andere grote stad vul je uiteraard de naam van die andere grote stad in. Hierna klik je op de blauwe button "zoeken". Dan kom je in een scherm met de zoekresultaten. Omdat ik in mijn voorbeeld een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoek, ziet dit scherm er als volgt uit.


arbeidsrecht-advocaten-Rotterdam-VAAN


In dit scherm met zoekresultaten zijn alle arbeidsrecht advocaten opgenomen, die werken in de plaats, die je hebt ingevuld. In mijn voorbeeld betreft dit dus alle arbeidsrecht advocaten in Rotterdam. 


Stap 3. Ga na hoe lang een advocaat (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat


Vervolgens is het van belang om na te gaan welke advocaten lang genoeg werkzaam zijn als arbeidsrecht advocaat. Hoe lang een advocaat (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat kun je opmaken uit het profiel van de advocaat bij de VAAN. 


Omdat ik het profiel van Ilma gebruik als voorbeeld ga ik in bovenstaand scherm naar pagina 7. Daar zijn namelijk de arbeidsrecht advocaten opgenomen van wie de achternaam begint met "Van". Dat resulteert in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaten-Rotterdam-VAAN-pagina7


Daar klik ik op de naam van Ilma. Dat resulteert in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-VAAN


Zoals blijkt uit bovenstaand scherm is op het profiel bij de VAAN de maand en het jaar opgenomen, waarin de specialisatieopleiding is afgerond, die toegang geeft tot het lidmaatschap van de VAAN.


Op het profiel van Ilma zie je bijvoorbeeld dat zij de specialisatieopleiding, in Ilma's situatie de PALA (post academische leergang arbeidsrecht), heeft afgerond in juni 2007. Over het algemeen is de advocaat op het moment dat de specialisatieopleiding wordt afgerond ruim 5 jaar werkzaam als arbeidsrecht advocaat. Voor Ilma zou dit meebrengen dat zij minimaal vanaf medio 2002 werkzaam zou moeten zijn als arbeidsrecht advocaat. Dat klopt, want dat is zij vanaf maart 2000.


Hoe lang een advocaat (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat kun je dus over het algemeen achterhalen door te berekenen hoe lang diegene lid is van de VAAN en daar minimaal 5 jaar bij op te tellen.


Overigens blijkt over het algemeen ook uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is, hoe lang diegene werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Vanuit het profiel bij de VAAN kun je doorklikken naar de website van het kantoor en dit daar nagaan.


Verder blijkt over het algemeen ook uit het LinkedIn profiel van de advocaat hoe lang diegene werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. In onderstaand scherm is bijvoorbeeld het LinkedIn profiel van Ilma zichtbaar. Zoals je daaruit kunt opmaken, is zij sinds maart 2000 werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Eerst ruim 5 jaar als arbeidsrecht advocaat bij Poelmann van den Broek in Nijmegen. Daarna bijna 5 jaar als arbeidsrecht advocaat bij Eversheds Sutherland in Rotterdam. Direct aansluitend daaraan als arbeidsrecht advocaat bij 7 Laws of Persuasion in Rotterdam.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-LinkedIn


Stap 4. Ga na of de advocaat minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren


Of de advocaat minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren blijkt vaak ook uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is. Kun je deze informatie daar niet vinden? Dan kun je dit meestal achterhalen via het LinkedIn profiel van de advocaat.


Uit bovenstaand scherm blijkt bijvoorbeeld dat Ilma voordat zij 7 Laws of Persuasion oprichtte eerst ruim 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en aansluitend bijna 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij Eversheds Sutherland In Rotterdam. Beide advocatenkantoren zijn grote advocatenkantoren.


Om je te helpen om na te gaan of een advocaat werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren en zo ja, hoe lang, volgt hieronder een opsomming van de grote advocatenkantoren in Nederland: De Brauw Blackstone Westbroek, Eversheds Sutherland, Allen & Overy, Poelmann van den Broek,  Van Benthem & Keulen, Houthoff, Lexence, CMS, AKD, Nysingh, Cleerdin & Hamer, Banning, Stibbe, Bird & Bird, Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, TeekensKarstens, Jones Day, Stek, CMS, Wijn & Stael, Baker McKenzie, Van Iersel Luchtman, DLA Piper, Kennedy van der Laan, Damsté, Van der Diepen Kroeff, Loyens & Loeff,Barents Krans, Dommerholt, Dentons, Norton Rose, Trip, Linklaters, Hogan Lovells, Kienhuis Hoving, Taylor Wessing, Ten Holter Noordam, DVDW, Ploum, HVG Law, Dirkzwager, Kneppelhout Korthals, Rutgers & Posch, Simmons & Simmons, Van Doorne, Boels Zanders, Holla, Greenberg Traurig, Ekelmans & Meijer, De Haan, Clifford Chance, Freshfields en Nauta Dutilh.


Stap 5. Achterhaal of de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht


Of de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht, blijkt meestal ook uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is. Uit de website van Ilma's kantoor blijkt bijvoorbeeld dat zij zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht.


Kun je dit niet op deze manier achterhalen, dan is het in ieder geval altijd mogelijk om via het profiel van de advocaat op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten na te gaan of de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Aan de hand van het profiel van Ilma leg ik je uit hoe je dit kunt nagaan..


Je gaat naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dan zie je een scherm, dat vergelijkbaar is met onderstaand scherm.


NOvA


Zoals je ziet, staat rechts de rode tekst "Vind een advocaat". Daaronder bevinden zich twee witte vakken. In het bovenste witte vak vul je de naam in van de advocaat van wie je wilt controleren of hij of zij zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Vervolgens klik je op de zwarte button daarnaast.


Dan kom je uit bij de zoekresultaten. Omdat ik de naam "Van Aalst" heb ingetoetst. kom ik uit bij onderstaande zoekresultaten.


Van-Aalst-NOvA


Vervolgens klik je op de naam van de advocaat van wie je wilt controleren of hij of zij zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Ik klik dus op het derde zoekresultaat. Daarna kom ik in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-NOvA


Zoals blijkt uit bovenstaand scherm tref je onder het tabblad "Over de advocaat" de rechtsgebieden aan waarop de advocaat actief is. Zoals je ziet, heeft de Nederlandse Orde van Advocaten arbeidsrecht samengevoegd met sociaal zekerheidsrecht en dus niet als afzonderlijk rechtsgebied aangemerkt.


Uit de opsomming daaronder kun je echter desalniettemin opmaken of de advocaat, in dit geval Ilma, zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Als in de opsomming slechts de vermelding sociale zekerheid- algemeen is opgenomen en niet allerlei sociaal zekerheidswetten, houdt de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig met arbeidsrecht. 


Vanzelfsprekend heeft iedere arbeidsrecht advocaat, die lid is van de VAAN, dus ook Ilma, wel kennis van het sociaal zekerheidsrecht en andere rechtsgebieden voor zover dit relevant is vanuit het arbeidsrecht.


Mocht een advocaat zich naast arbeidsrecht bezig houden met een of meerdere andere rechtsgebieden, dan zijn deze rechtsgebieden ook opgenomen op het profiel bij de Nederlandse Orde van Advocaten.


Stap 6. Bepaal wie de beste arbeidsrecht advocaat voor jou is


Als je bovenstaand stappenplan hebt doorlopen, weet je welke arbeidsrecht advocaten:

 • lid zijn van de VAAN;
 • zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houden met arbeidsrecht;
 • minimaal 10 jaar werkzaam zijn als arbeidsrecht advocaat;
 • minimaal 5 jaar werkzaam zijn geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren.

Aan de hand daarvan kun je bepalen wie de beste arbeidsrecht advocaat voor jou is.

Woon je in Nederland?

Ja


Nee


Waarom is dit relevant?


Als je niet in Nederland woont, is dit van invloed op de vraag wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is. Dan is het namelijk raadzaam te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die ook kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht.


Als je niet in Nederland woont, kunnen namelijk niet altijd alle (ontslag)procedures in Nederland worden gevoerd. Daar komt bij dat als je niet in Nederland woont je vaak geen recht hebt op sociaal zekerheidsrecht in Nederland.


Afhankelijk van jouw situatie kun je dan wel recht hebben op sociaal zekerheidsrecht in een ander land, bijvoorbeeld het land waar je woont. 

.

Het is voor jou dan ook van belang dat jouw advocaat zich hiervan bewust is en je hierover kan adviseren. Een arbeidsrecht advocaat, die ook kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht, is zich hiervan bewust en kan je hierover adviseren.


Daarom is het antwoord op de vraag of je in Nederland woont relevant om te kunnen bepalen wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is. 

Ga terug naar de vraag om deze te beantwoorden


Werk je (nagenoeg) uitsluitend in Nederland?

Ja


Nee


Waarom is dit relevant?


Als je niet (nagenoeg) uitsluitend in Nederland werkt, is dit van invloed op de vraag wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is. Dan is het namelijk raadzaam te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die ook kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht.


Als je niet (nagenoeg) uitsluitend in Nederland werkt, is het namelijk mogelijk dat naast of in plaats van het Nederlandse arbeidsrecht ook het arbeidsrecht van een of meerdere andere landen van toepassing is. Daar komt bij dat dan ook niet altijd alle (ontslag)procedures in Nederland kunnen worden gevoerd. In sommige situaties moet de (ontslag)procedure worden gevoerd in een ander land, bijvoorbeeld een ander land waar je werkt.


Verder zal dan ook beoordeeld dienen te worden van welk land of welke landen het sociaal zekerheidsrecht van toepassing is. 

Het is voor jou dan ook van belang dat jouw advocaat zich hiervan bewust is en je hierover kan adviseren. Een arbeidsrecht advocaat, die ook kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht, is zich hiervan bewust en kan je hierover adviseren.


Daarom is het antwoord op de vraag of je (nagenoeg) uitsluitend in Nederland werkt relevant om te kunnen bepalen wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is. 

Ga terug naar de vraag om deze te beantwoorden

Is sprake van een andere internationale component, bijvoorbeeld doordat vereist is dat correspondentie ook in het Engels kan plaatsvinden en/of doordat in de arbeidsovereenkomst het recht van een ander land van toepassing is verklaard?

Ja


Nee


Waarom is dit relevant?


Als sprake is van een andere internationale component, bijvoorbeeld doordat vereist is dat correspondentie in het Engels kan plaatsvinden en/of doordat in de arbeidsovereenkomst het recht van een ander land van toepassing is verklaard, is dit van invloed op de vraag wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is. 


Dan is het namelijk raadzaam te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die ook kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht.


Als correspondentie in het Engels moet kunnen plaatsvinden, is het namelijk van belang dat de advocaat ook het vakjargon in het Engels beheerst. Anders bestaat immers het risico dat documenten, zoals een beëindigingsovereenkomst, niet correct op schrift worden gesteld. Als het voor jou van belang is dat je advocaat juridisch Engels machtig is, is het raadzaam te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die ook kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht.


Als in de arbeidsovereenkomst het recht van een ander land van toepassing is verklaard, dan moet de arbeidsrecht advocaat hierover kunnen adviseren en dus ook kennis hebben van internationaal arbeidsrecht.

.

Daarom is het antwoord op de vraag of sprake is van een andere internationale component relevant om te kunnen bepalen wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is. 


Weet je niet zeker of al dan niet sprake is van een internationale component? Kies dan voor het antwoord "Ja."

Ga terug naar de vraag om deze te beantwoorden


Heb je recht op gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging)?

Ja


Nee


Waarom is dit relevant?


Als je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging), dan is het vaak raadzaam daarvan gebruik te maken. Een belangrijk gedeelte van de kosten van je advocaat wordt dan immers vergoed door de overheid. 


Het brengt echter wel mee dat je beperkt bent in de keuze van een arbeidsrecht advocaat. Slechts een beperkt gedeelte van de arbeidsrecht advocaten, die lid zijn van de VAAN, is namelijk werkzaam op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarom is voor het beantwoorden van de vraag "wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is" van belang of je al dan niet recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand. 


Weet je niet (zeker) of je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand? Ga dan eerst na of je hierop recht hebt voordat je jouw zoektocht naar een advocaat voortzet. Via de Raad voor Rechtsbijstand kun je achterhalen of je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand. Of je hierop recht hebt, is afhankelijk van je inkomen en je eigen vermogen. In principe wordt gekeken naar je inkomen en eigen vermogen van twee jaar geleden, maar soms kan peiljaarverlegging plaatsvinden. Bijvoorbeeld als je inkomen sindsdien sterk is gedaald.


Dat kan bijvoorbeeld relevant zijn als je op staande voet bent ontslagen of om een andere reden, bijvoorbeeld vanwege een discussie over al dan niet arbeidsongeschiktheid, geen salaris meer ontvangt van je werkgever.  Dan zul je immers in het jaar, waarin je behoefte hebt aan rechtsbijstand, beduidend minder inkomen hebben ontvangen. Soms resulteert dat erin dat je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand ondanks dat je daarop de jaren daarvoor geen recht had.  

Ga terug naar de vraag om deze te beantwoorden


De beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou + uitleg voor het geval je elders een arbeidsrecht advocaat zoekt

Zoals hiervoor uiteengezet, gebruik ik als voorbeeld de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam. Hieronder zal ik dan ook aangeven wie ik jou aanraad als arbeidsrecht advocaat als je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt. Dit doe ik aan de hand van selectiecriteria. De selectiecriteria zijn dusdanig dat je ook de beste arbeidsrecht advocaat voor je kunt vinden als je geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt, maar in een andere plaats.


Selectiecriteria voor het vinden van de beste arbeidsrecht advocaat


Zoals hiervoor uiteengezet, geldt voor iedere werkgever en iedere werknemer dat het beste gekozen kan worden voor een arbeidsrecht advocaat, die lid is van de VAAN en zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Dus ook voor jou.


Daar komen nog een aantal selectiecriteria bij, die te maken hebben met de omstandigheid dat je werknemer bent, recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand en sprake is van een of meerdere internationale componenten, bijvoorbeeld doordat je niet in Nederland woont en/of niet (nagenoeg) uitsluitend in Nederland werkt.


Omdat je werknemer bent, kun je over het algemeen volstaan met één arbeidsrecht advocaat. Dat is vaak ook het prettigst voor je. Dan kun je immers steeds contact hebben met dezelfde advocaat, die goed op de hoogte is van wat er speelt in jouw zaak. 


Ik raad je aan te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dan hoef je immers niet alle juridische kosten zelf te dragen, maar betaalt de overheid een gedeelte daarvan.


Daarnaast raad ik je aan te kiezen voor een advocaat, die minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Doordat sprake is van een of meerdere internationale componenten kan het namelijk al snel complex worden. Daarom is veel kennis en ervaring vereist. Om die reden raad ik je aan te kiezen voor een advocaat, die minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat.


Verder raad ik je aan om te kiezen voor een advocaat, die minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren. Grote advocatenkantoren leiden hun advocaten namelijk over het algemeen goed op. Bovendien zijn grote advocatenkantoren over het algemeen streng in hun selectie. Zowel wat betreft de advocaten, die zij in dienst nemen, als wat betreft de advocaten, die in dienst mogen blijven.


Advocaten, die erin zijn geslaagd om minimaal 5 jaar werkzaam te zijn geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren zijn dan ook over het algemeen goed in hun vak. Vandaar dat ik je aanraad te kiezen voor een advocaat, die minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat en minimaal 5 jaar daarvan werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren.


Ten slotte raad ik je aan te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die ook kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht. Dit is namelijk van belang, omdat sprake is van een of meerdere internationale componenten. Als je advocaat kennis en ervaring op dit gebied ontbeert, loop je het risico onjuist te worden geadviseerd met alle nadelige financiële gevolgen van dien voor jou. Ik raad je aan dit te voorkomen en daarom te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die deze kennis wel heeft.


Arbeidsrecht advocaten, die over deze kennis en ervaring beschikken, zijn arbeidsrecht advocaten, die verschillende jaren werkzaam zijn bij een global law firm of verschillende jaren werkzaam zijn geweest bij een global law firm: een advocatenkantoor, dat wereldwijd vestigingen heeft.


Omdat je werknemer bent en recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand kun je niet terecht bij een global law firm. Als werknemer behoor je namelijk niet tot hun doelgroep. Hun doelgroep is grote nationale ondernemingen en multinationals. Daar komt bij dat bij global law firms - voor zover ik weet - geen advocaten werkzaam zijn, die werken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Gezien hun doelgroep is dat ook logisch..


De keuze van de beste arbeidsrecht advocaat voor jou zal sterk afhangen van het aanbod aan arbeidsrecht advocaten. Het aanbod aan arbeidsrecht advocaten is voor jou namelijk beperkter, omdat je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand en slechts een beperkt gedeelte van de advocaten, die lid zijn van de VAAN, werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.


Ook is het aanbod aan arbeidsrecht advocaten voor jou beperkter, omdat je een advocaat nodig hebt, die kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht en niet alle advocaten, die lid zijn van de VAAN, kennis hebben van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht.


Bij voorkeur kies je voor een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is geweest bij een global law firm, inmiddels wel werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand en ook voor het overige voldoet aan bovenstaande criteria. Ik ken echter geen arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is geweest bij een global law firm, en inmiddels werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Mogelijk dat ze er wel zijn, maar dat ik ze niet ken. Het kan echter ook zo zijn, dat die advocaten er niet zijn.


Een alternatief is een advocaat, die werkzaam is geweest bij een internationaal advocatenkantoor en inmiddels wel werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Internationale advocatenkantoren zijn weliswaar minder internationaal werkzaam dan global law firms, maar verrichten over het algemeen ook regelmatig internationaal werk.


Ook voor internationale advocatenkantoren geldt dat je niet tot hun doelgroep behoort en dat de advocaten, die daar werkzaam zijn - voor zover ik weet - niet werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij een internationaal advocatenkantoor zul je dan ook niet terecht kunnen, maar wel bij een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is geweest bij zo'n kantoor en inmiddels werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.


Samenvattend raad ik je dan ook aan een arbeidsrecht advocaat te kiezen, die:

 • lid is van de VAAN;
 • werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand;
 • zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht;
 • minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat;
 • minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren;
 • verschillende jaren werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een global law firm of internationaal advocatenkantoor.

De beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou


Zoals hiervoor uiteengezet, raad ik je aan te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die verschillende jaren werkzaam is geweest als arbeidsrech advocaat bij een global law firm of internationaal advocatenkantoor en ook voor het overige voldoet aan bovenstaande selectiecriteria. 


Zoals hiervoor uiteengezet, wordt je keuze beperkt door de omstandigheid dat je advocaat werkzaam dient te zijn op basis van gesubisidieerde rechtsbijstand en slechts een beperkt gedeelte van de arbeidsrecht advocaten, die lid zijn van de VAAN, op die basis werkzaam zijn.


Helaas brengt dit mee dat ik je geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam kan aanraden. In Rotterdam zijn namelijk geen arbeidsrecht advocaten werkzaam, die lid zijn van de VAAN, werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand en verschillende jaren werkzaam zijn geweest als arbeidsrecht advocaat voor een global law firm of internationaal advocatenkantoor. 


Gelukkig heb ik wel een arbeidsrecht advocaat in de omgeving van Rotterdam kunnen vinden voor wie dit wel geldt. Namelijk in Schiedam. Dat is Raymon van Heusden.


Raymon is de oprichter van Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur. Hij is ruim 13 jaar werkzaam als arbeidsrecht advocaat, houdt zich (nagenoeg) uitsluitend bezig met arbeidsrecht, is lid van de VAAN en is - voordat hij Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur oprichtte - 10 jaar werkzaam geweest als arbeidsrecht advocaat bij internationaal advocatenkantoor NautaDutilh. 


Persoonlijk ken ik Raymon niet, maar mijn strategisch alliantiepartner, Ilma van Aalst, kent hem wel. Zij heeft mij bevestigd dat ik hem met een gerust hart kan aanraden. 


Zoek je geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, die voldoet aan bovenstaande criteria, maar in een andere stad? In onderstaand stappenplan leg ik je uit hoe je een arbeidsrecht advocaat kunt vinden, die voldoet aan bovenstaande selectiecriteria.

Stappenplan voor het vinden van de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam of elders

Zoals hiervoor uiteengezet, gebruik ik als voorbeeld de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam. Onderstaand stappenplan gaat dan ook in op de stappen, die je zet als je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt. Ik heb het stappenplan echter dusdanig vormgegeven dat je aan de hand daarvan ook de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunt vinden als je geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt, maar in een andere plaats.


Stap 1. Bepaal de plaats, waarin je een arbeidsrecht advocaat zoekt


Over het algemeen zijn advocaten, die over kennis en ervaring op het gebied van internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht beschikken, werkzaam in de vier grootste steden. Dat zijn namelijk de steden, waarin ook de global law firms actief zijn. Je doet er over het algemeen dan ook verstandig aan om een arbeidsrecht advocaat te zoeken in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag of Utrecht. Welke stad je het beste kunt kiezen, zal afhankelijk zijn van jouw situatie. Zoals welke van deze vier steden het dichtst is gelegen bij jouw woonplaats of de plaats waar je werkt.


Echter, zoals hiervoor is gebleken, geldt dit niet altijd. Omdat je een advocaat nodig hebt, die werkzaam is op het gebied van gesubsidieerde rechtsbijstand geldt immers dat het aanbod aan arbeidsrecht advocaten voor jou beperkt is, waardoor het kan dat je in één van deze vier steden niet de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunt vinden. Het is mij immers niet gelukt om de beste arbeidsrecht advocaat voor jou te vinden in Rotterdam. Wel heb ik de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunnen vinden in de buurt van Rotterdam. Een arbeidrecht advocaat, die eerst werkzaam is geweest bij een internationaal advocatenkantoor in Rotterdam en vervolgens zijn eigen arbeidsrechtadvocatenkantoor is gestart in de buurt van Rotterdam, namelijk in Schiedam.


Het zou kunnen dat iets vergelijkbaars voor jou geldt. Dat jij er ook verstandig aan doet je arbeidsrecht advocaat niet te zoeken in Amsterdam, Den Haag of Utrecht, maar in een plaats daar dichtbij.


Stap 2. Ga na welke arbeidsrecht advocaten werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand en lid zijn van de VAAN 


Via het Juridisch Loket kun je nagaan welke arbeidsrecht advocaten werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Via de VAAN kun je nagaan welke arbeidsrecht advocaten lid zijn van de VAAN. 


Helaas hebben het Juridisch Loket en de VAAN hun informatie (nog) niet aan elkaar gekoppeld. Je kunt bij het Juridisch Loket dus (nog) niet nagaan of een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, lid is van de VAAN. Via de VAAN kunt je (nog) niet nagaan of een arbeidsrecht advocaat, die lid is van de VAAN, werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Je zult deze informatie dus zelf aan elkaar moeten koppelen.


Je kunt dit op twee manieren doen. De eerste manier is dat je eerst bij het Juridisch Loket nagaat welke arbeidsrecht advocaten werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand om vervolgens via de de VAAN te achterhalen wie van hen lid zijn van de VAAN. 


De tweede manier is dat je via de VAAN achterhaalt welke arbeidsrecht advocaten mogelijk werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand om vervolgens bij het Juridisch Loket na te gaan wie van hen daadwerkelijk werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.


Als de eerste manier voor jou een optie is, dan zal die je waarschijnlijk het minste tijd kosten. Daarom leg ik die als eerste uit. 


Bij de eerste manier van zoeken ga je eerst na welke arbeidsrecht advocaten werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. 


Het is niet mogelijk om dit via de website van het Juridisch Loket te achterhalen.  Deze informatie kun je wel telefonisch of per e-mail bij het Juridisch Loket inwinnen. Ook kun je hiervoor persoonlijk langs gaan bij het Juridisch Loket. Meer informatie hierover kun je vinden op de contactpagina van het Juridisch Loket.


In mijn voorbeeld zoek ik een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam. Ik heb bij het Juridisch Loket gevraagd om mij een lijst toe te sturen van alle arbeidsrecht advocaten in Rotterdam, die werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat was geen optie, omdat mij werd verteld dat dit honderden advocaten zouden zijn en dat het te veel tijd zou kosten om mij van al die advocaten de naam toe te sturen. In plaats daarvan heb ik een lijst mogen ontvangen van 10 arbeidsrecht advocaten in Rotterdam, die werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. 


Aan de hand van die lijst ben ik nagegaan wie van hen lid zijn van de VAAN. Dit kun je nagaan via de website van de VAAN. Hieronder leg ik je uit hoe je dit via de website van de VAAN kunt achterhalen.


Je gaat naar de website van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Dan zie je het volgende keuzemenu.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN


Vervolgens klik je op de eerst blauwe button "Werkgever/-nemer". Daarna zie je onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-zoekscherm


Deze zoekmodule is slechts geschikt voor het zoeken op postcode, plaatsnaam of adres. Niet voor het zoeken op de naam van een advocaat. Daarvoor heb je een andere zoekmodule nodig.

 

Dit brengt mee dat je in bovenstaand scherm op de witte button "Lidmaatschap" moet klikken, direct rechts van het blauwe logo van de VAAN, Dan zie je vervolgens onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-lidmaatschap


Daarna klik je op de blauwe button "Leden zoeken". Dat resulteert in onderstaand zoekscherm.


arbeidsrecht-advocaat-vaanleden


Zoals je ziet, staat standaard in het zoekscherm als eerste zoekoptie "Achternaam" en als tweede zoekoptie "Kantoor". Bij de zoekoptie "Achternaam" vul je in het veld rechts daarvan de naam van de advocaat in, van wie je wilt controleren of hij of zij lid is van de VAAN. Hierna klik je op de blauwe button "zoeken". 


Als de advocaat lid is van de VAAN verschijnt zijn of haar naam in de zoekresultaten. Als de advocaat geen lid is van de VAAN is dat niet het geval.


Van de lijst met arbeidsrecht advocaten, die ik had ontvangen van het Juridisch Loket, bleek geen enkele advocaat lid te zijn van de VAAN. Daarom heb ik gekozen voor de tweede manier van zoeken, te weten dat je eerst via de website van de VAAN achterhaalt welke arbeidsrecht advocaten mogelijk werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand om vervolgens bij het Juridisch Loket na te gaan wie van hen daadwerkelijk werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.


Die zoektocht verloopt als volgt.


Ook in dat geval ga je naar de website van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Dan zie je het volgende keuzemenu.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN


Vervolgens kies je de eerste keuzemogelijkheid ofwel "Werkgever/-nemer". Daarna zie je onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-zoekscherm


Vervolgens heb je twee opties om te zoeken. De eerste optie houdt in dat je in het scherm dat je voor je ziet de plaats invult waar je een arbeidsrecht advocaat zoekt. Daarna klik je op de blauwe button daarnaast met de tekst "zoek".


Omdat ik in mijn voorbeeld op zoek ben naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, heb ik "Rotterdam" ingevuld. Dat resulteert in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaten-Rotterdam-eo-VAAN


Zoals je ziet, levert de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam heel veel treffers op. Dat is ook logisch. In Rotterdam zijn namelijk bijna 100 arbeidsrecht advocaten lid van de VAAN. 


Het is fijn dat er zoveel arbeidsrecht advocaten in Rotterdam actief zijn, omdat de kans groot is dat je erin zult slagen om de beste voor jou te vinden. Echter, het maakt het zoeken niet eenvoudig. Deze manier van zoeken is dan ook over het algemeen geen geschikte manier van zoeken voor grote steden, zoals Rotterdam, waarin veel arbeidsrecht advocaten actief zijn. Daarvoor is de tweede zoekoptie, waar ik zometeen op in zal gaan, vaak geschikter.


Als je een arbeidsrecht advocaat zoekt in een kleinere plaats kan deze eerste zoektoptie echter juist een heel geschikte zoekmethode zijn. Als je gebruik maakt van deze zoekmethode, omvat het resultaat namelijk - zoals je ziet - niet slechts de arbeidsrecht advocaten in de plaats waar je een advocaat zoekt, maar ook de arbeidsrecht advocaten in nabij gelegen plaatsen.


In bovenstaand scherm zie je immers niet alleen de arbeidsrecht advocaten in Rotterdam, maar ook de arbeidsrecht advocaten in nabij gelegen plaatsen, zoals Schiedam en Vlaardingen. Als je een arbeidsrecht advocaat zoekt in een kleinere plaats kan het bijzonder prettig zijn dat je ook direct de arbeidsrecht advocaten ziet in nabij gelegen plaatsen. Wellicht bevindt de beste arbeidrecht advocaat voor jou zich namelijk niet in de plaats, waarin je zoekt, maar mogelijk wel in een van de nabij gelegen plaatsen.


Zoals blijkt uit mijn advies doet zich de bijzondere situatie voor dat - ondanks dat ik een arbeidsrecht advocaat zoek in een grote stad als Rotterdam - ik de beste arbeidsrecht advocaat voor jou niet heb gevonden in Rotterdam, maar in een plaats daar dichtbij, namelijk Schiedam.


Aan de hand van zijn profiel zal ik je hieronder dan ook verder uitleggen hoe het zoeken via deze zoekoptie werkt. 


Ik ga op één van de locaties staan, waarvan blijkt dat daar een arbeidsrecht advocaat is gevestigd. Omdat ik in mijn voorbeeld uitga van Raymon kies ik voor zijn locatie. Dat resulteert in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-gesubsidieerde-rechtsbijstand-internationaal


Als je vervolgens klikt op de naam van de advocaat, kom je uit bij het profiel van de advocaat.  In het geval van Raymon resulteert dit in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-gesubsidieerde-rechtsbijstand-internationaal-VAAN


Vervolgens klik ik op dit profiel door naar de website van het kantoor van de betreffende advocaat. In het geval van Raymon blijkt uit de website van zijn kantoor dat hij werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Soms blijkt juist uit de website van het kantoor van de advocaat dat diegene niet werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Uit de website van het kantoor van Ilma blijkt bijvoorbeeld dat zij niet op die basis werkzaam is. 


Soms blijkt uit de website van het kantoor van een advocaat niet of diegene wel of niet werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dan kun je het beste nagaan of de advocaat mogelijk werkzaam is op die basis. Als uit de website blijkt dat slechts wordt opgetreden voor werkgevers zal hiervan geen sprake zijn. Dan behoor je ook niet tot de doelgroep van het advocatenkantoor. Als uit de website blijkt dat wel voor werknemers wordt opgetreden, maar slechts voor het hogere kader, dan zal ook niet gewerkt worden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook dan behoor je niet tot de doelgroep van het advocatenkantoor.


Als de advocaat mogelijk werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand kun je vervolgens via het Juridisch Loket nagaan of diegene daadwerkelijk werkzaam is op die basis.


Of een arbeidsrecht advocaat werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, kun je - zoals hiervoor uiteengezet - niet achterhalen via de website van het Juridisch Loket. Deze informatie kun je wel telefonisch of per e-mail bij het Juridisch Loket inwinnen. Ook kun je hiervoor persoonlijk langs gaan bij het Juridisch Loket. Meer informatie hierover kun je vinden op de contactpagina van het Juridisch Loket.


Zoals hiervoor uiteengezet, betreft dit de eerste optie om de zoektocht te beginnen via de website van de VAAN. De tweede zoekoptie om je zoektocht te beginnen via de website van de VAAN is als volgt. 


Je gaat eerst weer naar het beginscherm door op "Home" te klikken of door op het blauwe logo van de VAAN te klikken. Dan zie je wederom onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN


 

Vervolgens klik je weer op de eerste blauwe button "Werkgever/-nemer". Daarna zie je wederom onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-zoekscherm


In bovenstaand scherm klik je op de witte button "Lidmaatschap", direct rechts van het blauwe logo van de VAAN. Dan zie je vervolgens onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-lidmaatschap


Daarna klik je op de blauwe button "Leden zoeken". Dat resulteert in onderstaand zoekscherm.


arbeidsrecht-advocaat-vaanleden


Zoals je ziet, staat standaard in het zoekscherm als eerste zoekoptie "Achternaam" en als tweede zoekoptie "Kantoor". Als je op zoek bent naar een arbeidsrecht advocaat zul je dat nog niet weten. Aan die zoekopties heb je dus niets.


Daarom raad ik je aan te klikken op het pijltje naast de zoekoptie "Achternaam". Dan verschijnen allerlei andere zoekopties, waaronder de zoekoptie "Plaats", zoals blijkt uit onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-plaats


Vervolgens vervang je de zoekoptie "Achternaam" door de zoekoptie "Plaats". In het veld rechts daarvan vul je dan de plaats in waar je een arbeidsrecht advocaat zoekt. Omdat ik in mijn voorbeeld een arbeidsrecht advocaat zoek in Rotterdam, vul ik dat in. Dat resulteert in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-VAAN


Als je voorkeur uitgaat naar een andere plaats vul je uiteraard de naam van die plaats in. Hierna klik je op de blauwe button "zoeken". Dan kom je in een scherm met de zoekresultaten. Omdat ik in mijn voorbeeld een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoek, ziet dit scherm er als volgt uit.


arbeidsrecht-advocaten-Rotterdam-VAAN


In dit scherm met zoekresultaten zijn alle arbeidsrecht advocaten opgenomen, die werken in de plaats, die je hebt ingevuld. In mijn voorbeeld betreft dit dus alle arbeidsrecht advocaten in Rotterdam.


Van deze advocaten kun je vervolgens nagaan of zij mogelijk werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Door op de naam van een advocaat te klikken, kom je namelijk uit op het profiel van een advocaat, waarop onder andere de website van het kantoor van de betreffende advocaat is opgenomen. 


Zoals hiervoor uiteengezet, blijkt uit de website van de betreffende advocaat regelmatig dat een advocaat werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Soms blijkt uit de website van het kantoor van een advocaat niet of diegene wel of niet werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. 


Dan kun je het beste nagaan of de advocaat mogelijk werkzaam is op die basis. Als uit de website blijkt dat slechts wordt opgetreden voor werkgevers zal hiervan geen sprake zijn. Dan behoor je ook niet tot de doelgroep van het advocatenkantoor. Als uit de website blijkt dat wel voor werknemers wordt opgetreden, maar slechts voor het hogere kader, dan zal ook niet gewerkt worden op de basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook dan behoor je niet tot de doelgroep van het advocatenkantoor.


Als de advocaat mogelijk werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand kun je vervolgens via het Juridisch Loket nagaan of diegene daadwerkelijk werkzaam is op die basis.


Zoals hiervoor uiteengezet kun je via het Juridisch Loket achterhalen of een arbeidsrecht advocaat werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit kun je niet achterhalen via de website van het Juridisch Loket. Deze informatie kun je wel telefonisch of per e-mail bij het Juridisch Loket inwinnen. Ook kun je hiervoor persoonlijk langs gaan bij het Juridisch Loket. Meer informatie hierover kun je vinden op de contactpagina van het Juridisch Loket.


Stap 3. Ga na welke arbeidsrecht advocaten werkzaam zijn geweest bij een global law firm of een internationaal advocatenkantoor 


Zoals hiervoor uiteengezet, kun je vanuit het profiel bij de VAAN doorklikken naar de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is. Over het algemeen blijkt daaruit bij welke kantoren de advocaat werkzaam is geweest en op welke rechtsgebieden de advocaat daar werkzaam is geweest.


In het geval van Raymon blijkt daaruit bijvoorbeeld dat hij - voordat hij Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur oprichtte - werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een groot internationaal advocatenkantoor, namelijk 10 jaar als arbeidsrecht advocaat bij NautaDutilh in Rotterdam.


Mocht je deze informatie daar niet kunnen vinden, dan kun je deze informatie vaak wel achterhalen via het profiel van de advocaat op LinkedIn. Ook uit het profiel van Raymon op LinkedIn blijkt namelijk dat hij 10 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij NautaDutilh in Rotterdam, zoals blijkt uit onderstaand scherm.


gesubsidieerde-rechtsbijstand-LinkedIn


Om je te helpen om na te gaan of een advocaat werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere global law firms en/of internationale advocaten advocatenkantoren en zo ja, hoe lang, volgt hieronder een opsomming van de global law firms en internationale advocatenkantoren in Nederland.


De global law firms, die actief zijn in Nederland, zijn: Eversheds Sutherlands, Baker McKenzie, DLA Piper, Clifford Chance, Freshfields, Dentons, Allen & Overy, Linklaters, Jones Day, Hogan Lovells, Norton Rose, Greenberg Traurig, CMS, Simmons & Simmons, Taylor Wessing en Bird & Bird.


De internationale advocatenkantoren, die actief zijn in Nederland, zijn: NautaDutilh, Loyens & Loeff, Houthoff, AKD, De Brauw Blackstone Westbroek, Stibbe, Van Doorne, Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, HVG Law, Kennedy van der Laan, Lexence, Van Benthem & Keulen  en Barents Krans.


Stap 4. Ga na hoe lang een advocaat (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat


Uit het profiel van de advocaat bij de VAAN kun je over het algemeen ook opmaken hoe lang diegene (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat.  Op het profiel is namelijk over het algemeen de maand en het jaar opgenomen, waarin de specialisatieopleiding is afgerond, die toegang geeft tot het lidmaatschap van de VAAN.


Bij Raymon is dit echter niet het geval. Daarom leg ik je dit uit aan de hand van het profiel van Ilma, dat is opgenomen op onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-VAANOp het profiel van Ilma zie je bijvoorbeeld dat zij de specialisatieopleiding heeft afgerond in juni 2007. Over het algemeen is de advocaat op het moment dat de specialisatieopleiding wordt afgerond ruim 5 jaar werkzaam als arbeidsrecht advocaat. Voor Ilma zou dit meebrengen dat zij minimaal vanaf medio 2002 werkzaam zou moeten zijn als arbeidsrecht advocaat. Dat klopt, want dat is zij vanaf maart 2000.


Hoe lang een advocaat (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat kun je dus over het algemeen achterhalen door te berekenen hoe lang diegene lid is van de VAAN en daar minimaal 5 jaar bij op te tellen.


Overigens blijkt dit over het algemeen ook uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is. Vanuit het profiel bij de VAAN kun je - zoals hiervoor aangegeven - doorklikken naar de website van het kantoor en deze informatie daar achterhalen.


Verder blijkt dit ook regelmatig uit het LinkedIn profiel van de advocaat. 


Uit het LinkedIn profiel van Ilma blijkt bijvoorbeeld dat zij sinds maart 2000 werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Eerst als arbeidsrecht advocaat bij Poelmann van den Broek in Nijmegen. Aansluitend als arbeidsrecht advocaat bij Eversheds Sutherland In Rotterdam en vervolgens aansluitend als arbeidsrecht advocaat bij 7 Laws of Persuasion in Rotterdam, zoals blijkt uit onderstaand scherm.arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-LinkedIn


Uit het LinkedIn profiel van Raymon blijkt bijvoorbeeld dat hij sinds januari 2005 werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Eerst als arbeidsrecht advocaat bij NautaDutilh in Rotterdam. Aansluitend als arbeidsrecht advocaat bij Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur in Schiedam, zoals blijkt uit onderstaand scherm.


gesubsidieerde-rechtsbijstand-LinkedIn


Stap 5. Ga na of de advocaat minimaal 5 jaar werkzaam is geweest bij een of meerdere grote advocatenkantoren


Vaak blijkt uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is, ook of de advocaat minimaal 5 jaar werkzaam is geweest bij een of meerdere grote advocatenkantoren. Mocht je deze informatie daar niet kunnen vinden, dan kun je deze informatie over het algemeen achterhalen via het LinkedIn profiel van de advocaat.


Uit bovenstaand scherm blijkt bijvoorbeeld dat Raymon voordat hij Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur oprichtte eerst 10 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij NautaDutilh. Zoals hiervoor uiteengezet, betreft dit een groot advocatenkantoor.


Om je te helpen om na te gaan of een advocaat werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren en zo ja, hoe lang, volgt hieronder een opsomming van de grote advocatenkantoren in Nederland: Eversheds Sutherland, NautaDutilh, Loyens & Loeff, Houthoff, AKD, Kneppelhout Korthals, Ploum, Ten Holter Noordam, De Brauw Blackstone Westbroek, Stibbe, Allen & Overy, Van Doorne, Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, Clifford Chance, CMS, HVG Law, Baker McKenzie, DLA Piper, Dirkzwager, Kennedy van der Laan, Nysingh, Boels Zanders, Lexence, De Haan, Van der Diepen Kroeff, Van Benthem & Keulen, Freshfields, Barents Krans, Dentons, CMS, Simmons & Simmons, Norton Rose, Bird & Bird, Holla, Trip, Linklaters, Jones Day, Hogan Lovells, Greenberg Traurig, Kienhuis Hoving, Taylor Wessing, Banning, DVDW, Van Iersel Luchtman, Cleerdin & Hamer, Rutgers & Posch, TeekensKarstens, Stek, Damsté, Ekelmans & Meijer, Wijn & Stael, Dommerholt en Poelmann van den Broek.


Stap 6. Ga na of de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht


Vaak blijkt uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is, ook of de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig met arbeidsrecht. Uit de website van Raymon's kantoor blijkt bijvoorbeeld dat dit het geval is.


Mocht je deze informatie daar niet kunnen vinden, dan kun je deze informatie in ieder geval achterhalen via het profiel van de advocaat op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik leg je dit hieronder uit aan de hand van het profiel van Raymon.


Je gaat naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dan zie je een scherm, dat vergelijkbaar is met onderstaand scherm.


NOvA


In het eerste witte vak onder de rode tekst "Vind een advocaat" vul je dan de naam in van de advocaat van wie je wilt controleren of hij of zij zich uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Hierna klik je op de zwarte button daarnaast. 


Dan kom je in een scherm met de zoekresultaten. Omdat ik de naam "Van Heusden" heb ingetoetst. resulteert dit in onderstaand scherm.


Van-Heusden-NOvA


Je klikt vervolgens de naam aan van de advocaat van wie je wilt controleren of hij of zij zich uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Ik kies dus voor de heer mr. R.L van Heusden. Daarna kom ik in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-gesubsidieerde-rechtsbijstand-internationaal-NOvA


Zoals je ziet, tref je onder het tabblad "Over de advocaat" de rechtsgebieden aan waarop de advocaat actief is. Zoals daaruit blijkt, heeft de Nederlandse Orde van Advocaten arbeidsrecht niet als afzonderlijk rechtsgebied aangemerkt, maar dit samengevoegd met sociaal zekerheidsrecht.


Doordat in de opsomming daaronder geen sociaal zekerheidswetten voorkomen, kun je daaruit echter opmaken dat de advocaat, in dit geval Raymon, zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Vanzelfsprekend heeft hij - net als de andere advocaten, die lid zijn van de VAAN - wel kennis van het sociaal zekerheidsrecht en andere rechtsgebieden voor zover dit relevant is voor het arbeidsrecht.


Als een advocaat zich naast arbeidsrecht bezig houdt met een of meerdere andere rechtsgebieden, dan zijn deze rechtsgebieden ook opgenomen op het profiel bij de Orde van Advocaten. Bij Raymon zie je bijvoorbeeld ook vermeld ambtenarenrecht. Uit de omstandigheid dat onder het rechtsgebied ambtenarenrecht slechts is opgenomen ambtenarenrecht-algemeen blijkt dat hij zich daarmee slechts beperkt bezig houdt. 


Stap 7. Maak uw keuze

Nadat je bovenstaande stappen hebt doorlopen, weet je welke arbeidsrecht advocaten:

 • lid zijn van de VAAN;
 • zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houden met arbeidsrecht;
 • minimaal 10 jaar werkzaam zijn als arbeidsrecht advocaat;
 • minimaal 5 jaar werkzaam zijn geweest bij een of meerdere grote advocatenkantoren;
 • verschillende jaren werkzaam zijn geweest bij een global law firm of internationaal advocatenkantoor.

Je kunt dus jouw keuze maken.

De beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou + uitleg voor het geval je elders een arbeidsrecht advocaat zoekt

Zoals hiervoor uiteengezet, gebruik ik als voorbeeld de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam. Hieronder zal ik dan ook aangeven wie ik jou aanraad als arbeidsrecht advocaat als je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt. Dit doe ik aan de hand van selectiecriteria. De selectiecriteria zijn dusdanig dat je ook de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunt vinden als je geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt, maar in een andere plaats.


Selectiecriteria voor het vinden van de beste arbeidsrecht advocaat


Zoals hiervoor uiteengezet, geldt voor iedere werkgever en iedere werknemer dat het beste gekozen kan worden voor een arbeidsrecht advocaat, die lid is van de VAAN en zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Dus ook voor jou.


Daar komen nog een aantal selectiecriteria bij, die te maken hebben met de omstandigheid dat je werknemer bent en sprake is van een of meerdere internationale componenten, bijvoorbeeld doordat je niet in Nederland woont en/of niet (nagenoeg) uitsluitend in Nederland werkt.


Omdat je werknemer bent, kun je over het algemeen volstaan met één arbeidsrecht advocaat. Dat is vaak ook het prettigst voor jou. Dan kun je immers steeds contact hebben met dezelfde advocaat, die goed op de hoogte is van wat er speelt in jouw zaak. 


Ik raad je aan te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Doordat sprake is van een of meerdere internationale componenten kan het namelijk al snel complex worden. Daarom is veel kennis en ervaring vereist. Om die reden raad ik je aan te kiezen voor een advocaat, die minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat.


Verder raad ik je aan om te kiezen voor een advocaat, die minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren. Grote advocatenkantoren leiden hun advocaten namelijk over het algemeen goed op. Bovendien zijn grote advocatenkantoren over het algemeen streng in hun selectie. Zowel wat betreft de advocaten, die zij in dienst nemen, als wat betreft de advocaten, die in dienst mogen blijven.


Advocaten, die erin zijn geslaagd om minimaal 5 jaar werkzaam te zijn geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren zijn dan ook over het algemeen goed in hun vak. Vandaar dat ik je aanraad te kiezen voor een advocaat, die minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat en minimaal 5 jaar daarvan werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren.


Ten slotte raad ik je aan te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die ook kennis heeft van en ervaring met internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht. Dit is namelijk van belang, omdat sprake is van een of meerdere internationale componenten. Als je advocaat kennis en ervaring op dit gebied ontbeert, loop je het risico onjuist te worden geadviseerd met alle nadelige financiële gevolgen van dien voor jou. Ik raad je aan dit te voorkomen en daarom te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die deze kennis wel heeft.


Arbeidsrecht advocaten, die over deze kennis en ervaring beschikken, zijn arbeidsrecht advocaten, die verschillende jaren werkzaam zijn bij een global law firm of verschillende jaren werkzaam zijn geweest bij een global law firm: een advocatenkantoor, dat wereldwijd vestigingen heeft.


Omdat je werknemer bent, zul je over het algemeen niet terecht kunnen bij een global law firm. Als werknemer behoor je namelijk niet tot hun doelgroep. Hun doelgroep is grote nationale ondernemingen en multinationals. Daar komt bij dat de uurtarieven van arbeidsrecht advocaten, die werkzaam zijn bij een global law firm, beduidend hoger liggen dan de uurtarieven van arbeidsrecht advocaten, die werkzaam zijn geweest voor een global law firm.

.

Daarom raad ik je aan te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is geweest bij een global law firm, en ook voor het overige voldoet aan bovenstaande criteria. 


Samenvattend raad ik je dan ook aan een arbeidsrecht advocaat te kiezen, die:

 • lid is van de VAAN;
 • zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht;
 • minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat;
 • minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren;
 • verschillende jaren werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een global law firm.

De beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou


Zoals hiervoor uiteengezet, raad ik je aan te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die verschillende jaren werkzaam is geweest als arbeidsrech advocaat bij een global law firm en ook voor het overige voldoet aan bovenstaande selectiecriteria. 


Als je in Rotterdam een arbeidsrecht advocaat zoekt, dan kan ik je Ilma van Aalst aanraden. Zij is de oprichtster van arbeidsrecht advocatenkantoor 7 Laws of Persuasion, ofwel het advocatenkantoor achter deze website.


Ilma is ongeveer 20 jaar werkzaam als arbeidsrecht advocaat, houdt zich uitsluitend bezig met arbeidsrecht, is lid van de VAAN en is - voordat zij 7 Laws of Persuasion in 2010 oprichtte - werkzaam geweest bij global law firm Eversheds Sutherland. Zij is zeer bekwaam in haar vak, daadkrachtig en oplossings- en resultaatgericht. Het is bijzonder prettig werken met haar. Ben je benieuwd of zij ook voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is? Bel haar vrijblijvend voor een gratis intake gesprek.


Geef je de voorkeur aan een andere arbeidsrecht advocaat in Rotterdam of een arbeidsrecht advocaat in een andere plaats? In onderstaand stappenplan leg ik je uit hoe je een arbeidsrecht advocaat kunt vinden, die voldoet aan bovenstaande selectiecriteria.

Stappenplan voor het vinden van de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam of elders

Zoals hiervoor uiteengezet, gebruik ik als voorbeeld de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam. Onderstaand stappenplan gaat dan ook in op de stappen, die u zet als u een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt. Ik heb het stappenplan echter dusdanig vormgegeven dat u aan de hand daarvan ook de beste arbeidsrecht advocaat voor u kunt vinden als u geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt, maar in een andere plaats.


Stap 1. Bepaal de stad, waarin je een arbeidsrecht advocaat zoekt


Over het algemeen zijn arbeidsrecht advocaten, die over kennis en ervaring op het gebied van internationaal arbeidsrecht en internationaal sociaal zekerheidsrecht beschikken, werkzaam in de vier grootste steden. Dat zijn namelijk de steden, waarin ook de global law firms actief zijn. Je doet er dan ook verstandig aan om een arbeidsrecht advocaat te zoeken in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag of Utrecht. Welke stad je het beste kunt kiezen, zal afhankelijk zijn van jouw situatie. Zoals welke van deze vier steden het dichtst is gelegen bij de plaats waar je woont en/of de plaats waar je werkt. 


Stap 2. Ga na of een advocaat werkzaam is (geweest) als arbeidsrecht advocaat voor een global law firm en lid is van de VAAN


Bij het nagaan of een arbeidsrecht advocaat voldoet aan bovenstaande criteria, raad ik je aan allereerst na te gaan of een advocaat werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat voor een global law firm. Zoals hiervoor uiteengezet, is dit immers van groot belang voor jou. Bovendien vergemakkelijkt dit jouw zoektocht.


Ik raad je aan dit na te gaan via de website van de VAAN. Dan weet je immers meteen dat ook is voldaan aan het vereiste dat de arbeidsrecht advocaat lid is van de VAAN.


Omdat ik voor mijn voorbeeld uitga van een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam en Ilma voldoet aan bovenstaande criteria, heb ik ervoor gekozen om je aan de hand van haar profiel te laten zien hoe je op de website van de VAAN kunt zoeken naar een arbeidsrecht advocaat, die voldoet aan bovenstaande criteria. .


Je gaat naar de website van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Dan zie je het volgende keuzemenu.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN


Vervolgens klik je op de eerste blauwe button "Werkgever/-nemer". Daarna zie je onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-zoekscherm


Vervolgens heb je twee zoekopties. Voor de eerste zoekoptie vul je in het scherm dat je voor je ziet de plaatsnaam in waar je een arbeidsrecht advocaat zoekt. Daarna klik je op de blauwe button daarnaast met de tekst "zoek".


Echter, als je een arbeidsrecht advocaat zoekt in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Den Haag dan levert dit je heel veel treffers op. Daardoor wordt het weinig overzichtelijk. Dat is ook logisch. In Rotterdam zijn namelijk bijna 100 arbeidsrecht advocaten lid van de VAAN. Hetzelfde geldt voor Utrecht en Den Haag. In Amsterdam zijn zelfs nog meer arbeidsrecht advocaten lid van de VAAN. Namelijk ongeveer 200.


Het is fijn dat er zoveel arbeidsrecht advocaten in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht actief zijn. Dit maakt immers de kans groot dat je erin zult slagen om de beste voor jou te vinden. Echter, het maakt het zoeken niet eenvoudig. Deze manier van zoeken raad ik je dan ook af voor deze vier steden.


In plaats daarvan raad ik je aan te kiezen voor de tweede zoekoptie. Voor de tweede zoekoptie klik je in bovenstaand scherm op de witte button "Lidmaatschap", direct rechts van het blauwe logo van de VAAN. Dan zie je vervolgens onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-lidmaatschap


Daarna klik je op de blauwe button "Leden zoeken". Dat resulteert in onderstaand zoekscherm.


arbeidsrecht-advocaat-vaanleden


Zoals je ziet, staat standaard in het zoekscherm als eerste zoekoptie "Achternaam" en als tweede zoekoptie "Kantoor". Als je op zoek bent naar een arbeidsrecht advocaat zul je dat nog niet weten. Aan die zoekopties heb je dan ook niets.


Daarom raad ik je aan te klikken op het pijltje naast de zoekoptie "Achternaam". Dan verschijnen allerlei andere zoekopties, waaronder de zoekoptie "Plaats", zoals blijkt uit onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-plaats


Vervolgens vervang je de zoekoptie "Achternaam" door de zoekoptie "Plaats". In het veld rechts daarvan vul je dan de plaats in waar je een arbeidsrecht advocaat zoekt. Omdat ik in mijn voorbeeld een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoek, vul ik dat in. Dat resulteert in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-VAAN


Als je voorkeur uitgaat naar Amsterdam, Utrecht of Den Haag vul je dat uiteraard in. Hierna klik je  op de blauwe button "zoeken". Dan kom je in een scherm met de zoekresultaten. Omdat ik in mijn voorbeeld uitga van een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, ziet dit scherm er als volgt uit.


arbeidsrecht-advocaten-Rotterdam-VAAN


In dit scherm met zoekresultaten zijn alle arbeidsrecht advocaten opgenomen, die werken in de plaats die je hebt ingevuld. In mijn voorbeeld betreft dit dus alle arbeidsrecht advocaten in Rotterdam. Omdat dit er veel zijn en slechts een beperkt gedeelte van hen werkzaam zal zijn geweest als arbeidsrecht advocaat voor een global law firm, raad ik je aan om aan de hand van de lijst met zoekresultaten op zoek te gaan naar aanwijzingen, waaruit lijkt te volgen dat diegene werkzaam is geweest bij een global law firm.


Zo'n aanwijzing is de naam van het advocatenkantoor. Als die Engels is, is de kans groter dat de arbeidsrecht advocaat werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een global law firm. Uiteraard hoeft dat niet. Maar het is wel een aanwijzing en vergemakkelijkt dus je zoektocht. 


Zoals hiervoor uiteengezet, gebruik ik het profiel van Ilma, omdat zij aan alle criteria voldoet voor de zoekopdracht. Haar achternaam is Van Aalst. Binnen het zoeksysteem van de VAAN zijn de advocaten opgenomen op alfabetische volgorde, waarbij advocaten met het voorvoegsel "Van" zijn opgenomen bij de V. Haar naam tref je daarom aan op pagina 7, zoals blijkt uit onderstaand scherm. 


arbeidsrecht-advocaten-Rotterdam-VAAN-EngelsZoals je ziet, is naast haar naam de Engelse naam van haar kantoor zichtbaar, te weten 7 Laws of Persuasion. Verder zie je dat op deze pagina nog een ander kantoor met een Engelse naam zichtbaar is, te weten Eversheds Sutherland. Dat is een global law firm.


In Nederland zijn naast Eversheds Sutherland de volgende global law firms actief: Baker McKenzie, DLA Piper, Clifford Chance, Freshfields, Dentons, Allen & Overy, Linklaters, Jones Day, Hogan Lovells, Norton Rose, Greenberg Traurig, CMS, Simmons & Simmons, Taylor Wessing en Bird & Bird.


Een andere aanwijzing dat een arbeidsrecht advocaat werkzaam is geweest bij een global law firm tref je niet aan in de lijst met zoekresultaten, maar die tref je wel aan op het profiel nadat je de naam van de arbeidsrecht advocaat hebt aangeklikt. Omdat ik Ilma gebruik als voorbeeld klik ik haar naam aan. Dat resulteert in onderstaand scherm.


arbeidrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-VAAN


De andere aanwijzing is het e-mailadres. Als het e-mailadres eindigt op ".com" is dat namelijk ook een aanwijzing dat de arbeidsrecht advocaat werkzaam is geweest bij een global law firm.


Of de aanwijzingen kloppen en de arbeidsrecht advocaat dus inderdaad werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een global law firm en zo ja, hoe lang blijkt helaas niet uit het profiel bij de VAAN. Daarvoor zul je vanuit dit profiel moeten doorklikken naar de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is. Over het algemeen blijkt daaruit bij welke kantoren de advocaat werkzaam is geweest en op welke rechtsgebieden de advocaat daar werkzaam is geweest. 


In het geval van Ilma blijkt daaruit bijvoorbeeld dat zij - voordat zij 7 Laws of Persuasion oprichtte - werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij twee grote advocatenkantoren, namelijk ruim 5 jaar als arbeidsrecht advocaat bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en daarna bijna 5 jaar als arbeidsrecht advocaat bij global law firm Eversheds Sutherland in Rotterdam.


Mocht je deze informatie daar niet kunnen vinden, dan kun je deze informatie vaak wel achterhalen via het profiel van de advocaat op LinkedIn. Ook uit het profiel van Ilma op LinkedIn blijkt namelijk dat zij ruim 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en bijna 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij Eversheds Sutherland in Rotterdam, zoals blijkt uit onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-LinkedIn


Stap 3. Ga na hoe lang een advocaat (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat


Uit het profiel bij de VAAN kun je ook opmaken hoe lang diegene (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Zoals blijkt uit onderstaand scherm is op het profiel namelijk de maand en het jaar opgenomen, waarin de specialisatieopleiding is afgerond, die toegang geeft tot het lidmaatschap van de VAAN.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-VAAN


Op het profiel van Ilma zie je bijvoorbeeld dat zij de specialisatieopleiding heeft afgerond in juni 2007. Over het algemeen is de advocaat op het moment dat de specialisatieopleiding wordt afgerond ruim 5 jaar werkzaam als arbeidsrecht advocaat. Voor Ilma zou dit meebrengen dat zij minimaal vanaf medio 2002 werkzaam zou moeten zijn als arbeidsrecht advocaat. Dat klopt, want dat is zij vanaf maart 2000.


Hoe lang een advocaat (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat kun je dus over het algemeen achterhalen door te berekenen hoe lang diegene lid is van de VAAN en daar minimaal 5 jaar bij op te tellen.


Overigens blijkt dit over het algemeen ook uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is. Vanuit het profiel bij de VAAN kun je doorklikken naar de website van het kantoor en deze informatie daar achterhalen.


Verder blijkt dit ook regelmatig uit het LinkedIn profiel van de advocaat. Uit het LinkedIn profiel van Ilma blijkt bijvoorbeeld dat zij sinds maart 2000 werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Eerst ruim 5 jaar als arbeidsrecht advocaat bij Poelmann van den Broek in Nijmegen. Daarna bijna 5 jaar als arbeidsrecht advocaat bij Eversheds Sutherland in Rotterdam. Direct aansluitend daaraan als arbeidsrecht advocaat bij 7 Laws of Persuasion in Rotterdam, zoals blijkt uit onderstaand scherm. 


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-LinkedIn


Stap 4. Ga na of de advocaat minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren


Vaak blijkt uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is, ook of de advocaat minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren. Mocht je deze informatie daar niet kunnen vinden, dan kun je deze informatie over het algemeen achterhalen via het LinkedIn profiel van de advocaat.


Uit bovenstaand scherm blijkt bijvoorbeeld dat Ilma - voordat zij 7 Laws of Persuasion oprichtte - eerst ruim 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en aansluitend bijna 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij Eversheds Sutherland in Rotterdam. Dit betreft beide grote advocatenkantoren.


Om je te helpen om na te gaan of een advocaat werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren en zo ja, hoe lang, volgt hieronder een opsomming van de grote advocatenkantoren in Nederland: Eversheds Sutherland, NautaDutilh, Loyens & Loeff, Houthoff, AKD, Kneppelhout Korthals, Ploum, Ten Holter Noordam, De Brauw Blackstone Westbroek, Stibbe, Allen & Overy, Van Doorne, Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, Clifford Chance, CMS, HVG Law, Baker McKenzie, DLA Piper, Dirkzwager, Kennedy van der Laan, Nysingh, Boels Zanders, Lexence, De Haan, Van der Diepen Kroeff, Van Benthem & Keulen, Freshfields, Barents Krans, Dentons, CMS, Simmons & Simmons, Norton Rose, Bird & Bird, Holla, Trip, Linklaters, Jones Day, Hogan Lovells, Greenberg Traurig, Kienhuis Hoving, Taylor Wessing, Banning, DVDW, Van Iersel Luchtman, Cleerdin & Hamer, Rutgers & Posch, TeekensKarstens, Stek, Damsté, Ekelmans & Meijer, Wijn & Stael, Dommerholt en Poelmann van den Broek.


Stap 5. Ga na of de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht


Vaak blijkt uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is, ook of de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Uit de website van Ilma's kantoor blijkt bijvoorbeeld dat dit het geval is.


Mocht je deze informatie daar niet kunnen vinden, dan kun je deze informatie in ieder geval achterhalen via het profiel van de arbeidsrecht advocaat op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik leg je dit hieronder uit aan de hand van het profiel van Ilma.


Je gaat naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dan zie je een scherm, dat vergelijkbaar is met onderstaand scherm.


NOvA


In het eerste witte vak onder de rode tekst "Vind een advocaat" vul je dan de naam in van de advocaat van wie je wilt controleren of hij of zij zich uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Hierna klik je op de zwarte button daarnaast.


Dan kom je in een scherm met de zoekresultaten. Omdat ik de naam "Van Aalst" heb ingetoetst. resulteert dit in onderstaand scherm.


Van-Aalst-NOvA


Je klikt vervolgens de naam aan van de advocaat van wie je wilt controleren of hij of zij zich uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Ik kies dus voor mevrouw mr. W.H. van Aalst. Daarna kom ik in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-NOvA


Zoals je ziet, tref je onder het tabblad "Over de advocaat" de rechtsgebieden aan waarop de advocaat actief is. Zoals daaruit blijkt, heeft de Nederlandse Orde van Advocaten arbeidsrecht niet als afzonderlijk rechtsgebied aangemerkt, maar dit samengevoegd met sociaal zekerheidsrecht.


Doordat in de opsomming daaronder geen sociaal zekerheidswetten voorkomen, maar slechts de vermelding sociale zekerheid- algemeen kun je daaruit echter opmaken dat de advocaat, in dit geval Ilma, zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Vanzelfsprekend heeft zij - net als de andere arbeidsrecht advocaten, die lid zijn van de VAAN - wel kennis van het sociaal zekerheidsrecht en andere rechtsgebieden voor zover dit relevant is vanuit het arbeidsrecht.


Als een advocaat zich naast arbeidsrecht bezig houdt met een of meerdere andere rechtsgebieden, dan zijn deze rechtsgebieden ook opgenomen op het profiel bij de Nederlandse Orde van Advocaten.


Stap 6. Maak jouw keuze


Nadat je bovenstaande stappen hebt doorlopen, weet je welke arbeidsrecht advocaten:

 • lid zijn van de VAAN;
 • zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houden met arbeidsrecht;
 • minimaal 10 jaar werkzaam zijn als arbeidsrecht advocaat;
 • minimaal 5 jaar werkzaam zijn geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren;
 • verschillende jaren werkzaam zijn geweest bij een global law firm.

Je kunt dus de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kiezen.  

Heb je recht op gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging)?

Ja


Nee


Waarom is dit relevant?


Als je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging), dan is het vaak raadzaam daarvan gebruik te maken. Een belangrijk gedeelte van de kosten van jouw advocaat wordt dan immers vergoed door de overheid.


Het brengt echter wel mee dat je beperkt bent in de keuze van een arbeidsrecht advocaat. Slechts een beperkt gedeelte van de arbeidsrecht advocaten, die lid zijn van de VAAN, is namelijk werkzaam op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarom is voor het beantwoorden van de vraag "wie voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is" van belang of je al dan niet recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand. Vandaar dat deze vraag wordt gesteld.


Weet je (nog) niet of je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand? Ga dan eerst na of je hierop recht hebt voordat je jouw zoektocht naar een advocaat voortzet. Via de Raad voor Rechtsbijstand kun je achterhalen of je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand. Of je hierop recht hebt, is afhankelijk van je inkomen en je  eigen vermogen. In principe wordt gekeken naar je inkomen en eigen vermogen van twee jaar geleden, maar soms kan peiljaarverlegging plaatsvinden. Bijvoorbeeld als je inkomen sindsdien sterk is gedaald.


Dat kan bijvoorbeeld relevant zijn als je op staande voet bent ontslagen of om een andere reden, bijvoorbeeld vanwege een discussie over al dan niet arbeidsongeschiktheid, geen salaris meer ontvangt van je werkgever. Dan zul je immers in het jaar, waarin je behoefte hebt aan rechtsbijstand, beduidend minder inkomen hebben ontvangen. Soms resulteert dat erin dat je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand ondanks dat je daarop de jaren daarvoor geen recht had. 

Ga terug naar de vraag om deze te beantwoorden


De beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou + uitleg voor het geval je elders een arbeidsrecht advocaat zoekt

Zoals hiervoor uiteengezet, gebruik ik als voorbeeld de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam. Hieronder zal ik dan ook aangeven wie ik jou aanraad als arbeidsrecht advocaat als je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt. Dit doe ik aan de hand van selectiecriteria. De selectiecriteria zijn dusdanig dat je ook de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunt vinden als je geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt, maar in een andere plaats.


Selectiecriteria voor het vinden van de beste arbeidsrecht advocaat


Zoals hiervoor uiteengezet, geldt voor iedere rechtzoekende op het gebied van arbeidsrecht dat het raadzaam is om te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht en lid is van de VAAN. Ook jij kunt daar dus het beste voor kiezen.


Daarnaast raad ik je aan te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dan betaalt de overheid immers een gedeelte van jouw kosten van rechtsbijstand en behoef je deze dus niet volledig voor jouw rekening te nemen.


Als sprake is van een eenvoudig vraagstuk, bijvoorbeeld een eenvoudige loonvordering of een eenvoudige vordering wegens het niet nakomen van de aanzegplicht, dan volstaan bovenstaande selectiecriteria. 


AIs sprake is van een complex vraagstuk, dan doe je er verstandig aan te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die daarnaast nog voldoet aan aanvullende selectiecriteria. 


Bijvoorbeeld als je werkgever jou wenst te ontslaan, maar jij jouw ontslag wilt voorkomen, of jij het onderste uit de kan wilt halen wat betreft ontslagvergoeding en dergelijke. Of als je arbeidsongeschikt bent en de reïntegratie niet goed wordt opgepakt door jouw werkgever. 


Dan raad ik u aan te kiezen voor een advocaat, die minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Je dient er namelijk rekening mee te houden dat ook jouw werkgever een arbeidsrecht advocaat van kaliber zal inschakelen. Als jouw advocaat daartegen niet is opgewassen, loop je het risico het onderspit te delven.


Verder raad ik je in dat geval aan om te kiezen voor een advocaat, die minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren. Grote advocatenkantoren leiden hun advocaten namelijk over het algemeen goed op. Bovendien zijn grote advocatenkantoren over het algemeen streng in hun selectie. Zowel wat betreft de advocaten, die zij in dienst nemen, als wat betreft de advocaten, die in dienst mogen blijven.


Advocaten, die erin zijn geslaagd om minimaal 5 jaar werkzaam te zijn geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren zijn dan ook over het algemeen goed in hun vak. Vandaar dat ik je voor een complex vraagstuk aanraad te kiezen voor een advocaat, die minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat en minimaal 5 jaar daarvan werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren.


Samenvattend raad ik je dan ook aan een arbeidsrecht advocaat te kiezen, voor wie in ieder geval geldt dat die:

 • lid is van de VAAN;
 • werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand;
 • zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht.

Als sprake is van een complex vraagstuk, raad ik je aan ervoor te zorgen dat daarnaast voor de arbeidsrecht advocaat geldt dat die:

 • minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat;
 • minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren.

De beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou


Voor jou ben ik nagegaan welke arbeidsrecht advocaten in Rotterdam lid zijn van de VAAN en werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit heb ik medio november 2018 gedaan. Op dat moment waren de volgende arbeidsrecht advocaten uit Rotterdam zowel lid van de VAAN als werkzaam op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand: Laura van Luipen, Dagmar Vanickova, Karin van Wijngaarden, Noëlle Bynoe, Andre Beker, Meltem ter Haar-Bas, Cynthya Vliegenthart en Sietse Voogt.


In onderstaand stappenplan zal ik uiteenzetten hoe je kunt nagaan wie van hen zich (nagenoeg) uitsluitend bezighouden met arbeidsrecht en wie van hen minimaal 10 jaar werkzaam zijn als arbeidsrecht advocaat. Voor zover ik dit heb kunnen nagaan, is geen van hen minimaal 5 jaar werkzaam geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren. 


Dat wil niet zeggen dat zij daardoor kwalitatief minder goed zouden zijn dan advocaten, die wel minimaal 5 jaar werkzaam zijn geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren. Grote advocatenkantoren hebben namelijk niet het monopolie op het goed opleiden van hun advocaten. 


Het maakt het echter wel minder eenvoudig om vast te stellen of een advocaat over de juiste kwaliteiten beschikt om complexe vraagstukken te behandelen. Dat vereist nader onderzoek. Mogelijk dat ik dit nader onderzoek op termijn zal verrichten. Voor dit moment heb ik volstaan met het navragen bij mijn strategisch alliantiepartner of zij een van deze arbeidsrecht advocaten voldoende goed kent om die met een gerust hart aan te kunnen bevelen. Zij heeft laten weten dat dit in ieder geval geldt voor Laura van Luipen.


Laura is de oprichster van Van Luipen Legal. Zij is bijna 20 jaar werkzaam als advocaat en houdt zich de laatste jaren voornamelijk bezig met arbeidsrecht. Zij is lid van de VAAN en is - voordat zij Van Luipen Legal oprichtte - bijna 10 jaar werkzaam geweest voor een niche kantoor op het gebied van arbeidsrecht.


Verder heb ik een arbeidsrecht advocaat in de omgeving van Rotterdam kunnen vinden, die voldoet aan alle bovenstaande selectiecriteria. Namelijk in Schiedam. Dat is Raymon van Heusden.


Raymon is de oprichter van Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur. Hij is ruim 13 jaar werkzaam als arbeidsrecht advocaat, houdt zich (nagenoeg) uitsluitend bezig met arbeidsrecht, is lid van de VAAN en is - voordat hij Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur oprichtte - 10 jaar werkzaam geweest als arbeidsrecht advocaat bij een groot advocatenkantoor, namelijk NautaDutilh.


Persoonlijk ken ik Raymon niet, maar mijn strategisch alliantiepartner, Ilma van Aalst, kent hem wel. Zij heeft mij bevestigd dat ik hem met een gerust hart kan aanraden.


Zoek je een andere arbeidsrecht advocaat in Rotterdam of een arbeidsrecht advocaat in een andere plaats? In onderstaand stappenplan leg ik je uit hoe je een arbeidsrecht advocaat kunt vinden, die voldoet aan bovenstaande selectiecriteria. Mochten niet alle selectiecriteria relevant zijn, omdat slechts sprake is van een eenvoudig vraagstuk, dan hoef je uiteraard slechts de stappen uit te voeren, die daarbij horen.

Stappenplan voor het vinden van de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam of elders

Zoals hiervoor uiteengezet, gebruik ik als voorbeeld de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam. Onderstaand stappenplan gaat dan ook in op de stappen, die je zet als je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt. Ik heb het stappenplan echter dusdanig vormgegeven dat je aan de hand daarvan ook de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunt vinden als je geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt, maar in een andere plaats.


Stap 1. Bepaal de plaats, waarin je een arbeidsrecht advocaat zoekt


Omdat geen sprake is van een of meerdere internationale componenten is jouw keuze voor de beste arbeidsrecht advocaat niet beperkt tot de steden Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Je kunt in principe in iedere grote stad een advocaat kiezen. Mogelijk ook in een minder grote plaats. Dat zal afhankelijk zijn van het aanbod aan arbeidsrecht advocaten in de plaats, waar je een advocaat zoekt.

.

Welke plaats je het beste kunt kiezen, zal afhankelijk zijn van jouw situatie. Zoals welke plaats het dichtst is gelegen bij de plaats waar je woont en/of de plaats waar je werkt. 


Wel raad ik je aan om altijd kritisch te blijven. Als de beste arbeidsrecht advocaat voor jou zich niet bevindt in de plaats, waarin je zoekt, dan kun je beter een arbeidrecht advocaat kiezen die zich iets of mogelijk veel verder bevindt van de plaats waar je woont en/of de plaats waar je werkt dan dat je genoegen neemt met een arbeidsrecht advocaat, die niet de beste arbeidsrecht advocaat is voor jou.


Stap 2. Ga na welke arbeidsrecht advocaten werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand en lid zijn van de VAAN


Via het Juridisch Loket kun je nagaan welke arbeidsrecht advocaten werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Via de VAAN kun je nagaan welke arbeidsrecht advocaten lid zijn van de VAAN.


Helaas hebben het Juridisch Loket en de VAAN hun informatie (nog) niet aan elkaar gekoppeld. Je kunt bij het Juridisch Loket dus (nog) niet nagaan of een arbeidsrecht advocaat, die werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, lid is van de VAAN. Via de VAAN kunt je (nog) niet nagaan of een arbeidsrecht advocaat, die lid is van de VAAN, werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Je zult deze informatie dus zelf aan elkaar moeten koppelen.


Je kunt dit op twee manieren doen. De eerste manier is dat je eerst bij het Juridisch Loket nagaat welke arbeidsrecht advocaten werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand om vervolgens via de VAAN te achterhalen wie van hen lid zijn van de VAAN.


De tweede manier is dat je via de VAAN achterhaalt welke arbeidsrecht advocaten mogelijk werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand om vervolgens bij het Juridisch Loket na te gaan wie van hen daadwerkelijk werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.


Als de eerste manier voor jou een optie is, dan zal die je waarschijnlijk het minste tijd kosten. Daarom leg ik die als eerste uit. 


Bij de eerste manier van zoeken gaat je eerst na welke arbeidsrecht advocaten werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. 


Het is niet mogelijk om dit via de website van het Juridisch Loket te achterhalen. Deze informatie kun je wel telefonisch of per e-mail bij het Juridisch Loket inwinnen. Ook kun je hiervoor persoonlijk langs gaan bij het Juridisch Loket. Meer informatie hierover kun je vinden op de contactpagina van het Juridisch Loket.


In mijn voorbeeld zoek ik een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam. Ik heb bij het Juridisch Loket gevraagd om mij een lijst toe te sturen van alle arbeidsrecht advocaten in Rotterdam, die werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat was geen optie, omdat mij werd verteld dat dit honderden advocaten zouden zijn en dat het te veel tijd zou kosten om mij van al die advocaten de naam toe te sturen. In plaats daarvan heb ik een lijst mogen ontvangen van 10 arbeidsrecht advocaten in Rotterdam, die werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.


Aan de hand van die lijst ben ik nagegaan wie van hen lid zijn van de VAAN. Dit kun je nagaan via de website van de VAAN. Hieronder leg ik je uit hoe je dit via de website van de VAAN kunt achterhalen.


Je gaat naar de website van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Dan zie je het volgende keuzemenu.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN


Vervolgens klik je op de eerste blauwe button "Werkgever/-nemer". Daarna zie je onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-zoekscherm


Deze zoekmodule is slechts geschikt voor het zoeken op postcode, plaatsnaam of adres. Niet voor het zoeken op de naam van een advocaat. Daarvoor heb je een andere zoekmodule nodig.


 Dit brengt mee dat je in bovenstaand scherm op de witte button "Lidmaatschap" moet klikken, direct rechts van het blauwe logo van de VAAN, Dan zie je vervolgens onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-lidmaatschap


Daarna klik je op de blauwe button "Leden zoeken". Dat resulteert in onderstaand zoekscherm.


arbeidsrecht-advocaat-vaanleden


Zoals je ziet, staat standaard in het zoekscherm als eerste zoekoptie "Achternaam" en als tweede zoekoptie "Kantoor". Bij de zoekoptie "Achternaam" vul je in het veld rechts daarvan de naam van de advocaat in, van wie je wilt controleren of hij of zij lid is van de VAAN. Hierna klik je op de blauwe button "zoeken". 


Als de advocaat lid is van de VAAN verschijnt zijn of haar naam in de zoekresultaten. Als de advocaat geen lid is van de VAAN is dat niet het geval.


Van de lijst met arbeidsrecht advocaten, die ik had ontvangen van het Juridisch Loket, bleek geen enkele advocaat lid te zijn van de VAAN. Daarom heb ik gekozen voor de tweede manier van zoeken, te weten dat je eerst via de website van de VAAN achterhaalt welke arbeidsrecht advocaten mogelijk werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand om vervolgens bij het Juridisch Loket na te gaan wie van hen daadwerkelijk werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.


Die zoektocht verloopt als volgt.


Ook in dat geval gaat je naar de website van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Dan zie je het volgende keuzemenu.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN


Vervolgens klik je  op de eerste blauwe button "Werkgever/-nemer". Daarna zie je onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-zoekscherm


Vervolgens heb je  twee opties om te zoeken. De eerste optie houdt in dat je in het scherm dat je voor je ziet de plaats invult waar je een arbeidsrecht advocaat zoekt. Daarna klik je op de blauwe button daarnaast met de tekst "zoek".


Omdat ik in mijn voorbeeld op zoek ben naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, heb ik "Rotterdam" ingevuld. Dat resulteert in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaten-Rotterdam-eo-VAAN


Zoals je ziet, levert de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam heel veel treffers op. Dat is ook logisch. In Rotterdam zijn namelijk bijna 100 arbeidsrecht advocaten lid van de VAAN.


Het is fijn dat er zoveel arbeidsrecht advocaten in Rotterdam actief zijn, omdat de kans groot is dat je erin zult slagen om de beste voor jou te vinden. Echter, het maakt het zoeken niet eenvoudig. Deze manier van zoeken is dan ook over het algemeen geen geschikte manier van zoeken voor grote steden, zoals Rotterdam, waarin veel arbeidsrecht advocaten actief zijn. Daarvoor is de tweede zoekoptie, waar ik zometeen op in zal gaan, vaak geschikter.


Als je een arbeidsrecht advocaat zoekt in een kleinere plaats kan deze eerste zoektoptie echter juist een heel geschikte zoekmethode zijn. Als je gebruik maakt van deze zoekmethode, omvat het resultaat namelijk - zoals je ziet - niet slechts de arbeidsrecht advocaten in de plaats waar je een advocaat zoekt, maar ook de arbeidsrecht advocaten in nabij gelegen plaatsen.


In bovenstaand scherm zie je immers niet alleen de arbeidsrecht advocaten in Rotterdam, maar ook de arbeidsrecht advocaten in nabij gelegen plaatsen, zoals Schiedam en Vlaardingen. Als je een arbeidsrecht advocaat zoekt in een kleinere plaats kan het bijzonder prettig zijn dat je ook direct de arbeidsrecht advocaten ziet in nabij gelegen plaatsen. Wellicht bevindt de beste arbeidrecht advocaat voor jou zich namelijk niet in de plaats, waarin je zoekt, maar mogelijk wel in een van de nabij gelegen plaatsen.


Zoals blijkt uit mijn advies doet zich de bijzondere situatie voor dat - ondanks dat ik een arbeidsrecht advocaat zoek in een grote stad als Rotterdam - het ook nu prettig is om direct ook de arbeidsrecht advocaten te zien in de nabij gelegen plaatsen. De arbeidsrecht advocaat, die voldoet aan al mijn selectiecriteria heb ik immers niet gevonden in Rotterdam, maar in een nabij gelegen plaats, te weten Schiedam.


Aan de hand van zijn profiel zal ik je hieronder dan ook verder uitleggen hoe het zoeken via deze zoekoptie werkt.


Ik ga op één van de locaties staan, waarvan blijkt dat daar een arbeidsrecht advocaat is gevestigd. Omdat ik in mijn voorbeeld uitga van Raymon kies ik voor zijn locatie. Dat resulteert in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-gesubsideerde-rechtsbijstand-internationaal


Als je vervolgens klikt op de naam van de advocaat, kom je uit bij het profiel van de advocaat. In het geval van Raymon resulteert dit in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-gesubsidieerde-rechtsbijstand-internationaal-VAAN


Vervolgens klik ik op dit profiel door naar de website van het kantoor van de betreffende advocaat. In het geval van Raymon blijkt uit de website van zijn kantoor dat hij werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Soms blijkt juist uit de website van het kantoor van de advocaat dat diegene niet werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Uit de website van het kantoor van Ilma blijkt bijvoorbeeld dat zij niet op die basis werkzaam is.


Soms blijkt uit de website van het kantoor van een advocaat niet of diegene wel of niet werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dan kun je het beste nagaan of de advocaat mogelijk werkzaam is op die basis. Als uit de website blijkt dat slechts wordt opgetreden voor werkgevers zal hiervan geen sprake zijn. Dan behoor je ook niet tot de doelgroep van het advocatenkantoor. Als uit de website blijkt dat wel voor werknemers wordt opgetreden, maar slechts voor het hogere kader, dan zal ook niet gewerkt worden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook dan behoor je niet tot de doelgroep van het advocatenkantoor.


Als de advocaat mogelijk werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand kun je vervolgens via het Juridisch Loket nagaan of diegene daadwerkelijk werkzaam is op die basis.


Of een arbeidsrecht advocaat werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, kun je - zoals hiervoor uiteengezet - niet achterhalen via de website van het Juridisch Loket. Deze informatie kun je wel telefonisch of per e-mail bij het Juridisch Loket inwinnen. Ook kun je hiervoor persoonlijk langs gaan bij het Juridisch Loket. Meer informatie hierover kun je vinden op de contactpagina van het Juridisch Loket.


Zoals hiervoor uiteengezet, betreft dit de eerste optie om de zoektocht te beginnen via de website van de VAAN. De tweede zoekoptie om je zoektocht te beginnen via de website van de VAAN is als volgt. 


Je gaat eerst weer naar het beginscherm door op "Home" te klikken of door op het blauwe logo van de VAAN te klikken. Dan zie je wederom onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN


Vervolgens klik je weer op de eerste blauwe button "Werkgever/-nemer". Daarna zie je wederom onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-zoekscherm


In bovenstaand scherm klik je op de witte button "Lidmaatschap", direct rechts van het blauwe logo van de VAAN. Dan zie je vervolgens onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-lidmaatschap


Daarna klik je op de blauwe button "Leden zoeken". Dat resulteert in onderstaand zoekscherm.


arbeidsrecht-advocaat-vaanleden


Zoals je ziet, staat standaard in het zoekscherm als eerste zoekoptie "Achternaam" en als tweede zoekoptie "Kantoor". Als je op zoek bent naar een arbeidsrecht advocaat zul je dat nog niet weten. Aan die zoekopties heb je dus niets.


Daarom raad ik je aan te klikken op het pijltje naast de zoekoptie "Achternaam". Dan verschijnen allerlei andere zoekopties, waaronder de zoekoptie "Plaats", zoals blijkt uit onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-plaats


Vervolgens vervang je de zoekoptie "Achternaam" door de zoekoptie "Plaats". In het veld rechts daarvan vul je dan de plaats in waar je een arbeidsrecht advocaat zoekt. Omdat ik in mijn voorbeeld een arbeidsrecht advocaat zoek in Rotterdam, vul ik dat in. Dat resulteert in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-VAAN


Als je voorkeur uitgaat naar een andere plaats vul je uiteraard de naam van die plaats in. Hierna klik je op de blauwe button "zoeken". Dan kom je in een scherm met de zoekresultaten. Omdat ik in mijn voorbeeld een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoek, ziet dit scherm er als volgt uit.


arbeidsrecht-advocaten-Rotterdam-VAAN


In dit scherm met zoekresultaten zijn alle arbeidsrecht advocaten opgenomen, die werken in de plaats, die je hebt ingevuld. In mijn voorbeeld betreft dit dus alle arbeidsrecht advocaten in Rotterdam.


Van deze advocaten kun je vervolgens nagaan of zij mogelijk werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Door op de naam van een advocaat te klikken, kom je namelijk uit op het profiel van een advocaat, waarop onder andere de website van het kantoor van de betreffende advocaat is opgenomen. 


Zoals hiervoor uiteengezet, blijkt uit de website van de betreffende advocaat regelmatig dat een advocaat werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Soms blijkt uit de website van het kantoor van een advocaat niet of diegene wel of niet werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.


Dan kun je het beste nagaan of de advocaat mogelijk werkzaam is op die basis. Als uit de website blijkt dat slechts wordt opgetreden voor werkgevers zal hiervan geen sprake zijn. Dan behoor je ook niet tot de doelgroep van het advocatenkantoor. Als uit de website blijkt dat wel voor werknemers wordt opgetreden, maar slechts voor het hogere kader, dan zal ook niet gewerkt worden op de basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook dan behoor je niet tot de doelgroep van het advocatenkantoor.


Als de advocaat mogelijk werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand kun je vervolgens via het Juridisch Loket nagaan of diegene daadwerkelijk werkzaam is op die basis.


Zoals hiervoor uiteengezet kun je via het Juridisch Loket achterhalen of een arbeidsrecht advocaat werkzaam is op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit kun je niet achterhalen via de website van het Juridisch Loket. Deze informatie kun je wel telefonisch of per e-mail bij het Juridisch Loket inwinnen. Ook kun je hiervoor persoonlijk langs gaan bij het Juridisch Loket. Meer informatie hierover kun je vinden op de contactpagina van het Juridisch Loket.


Stap 3. Ga na of de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht


Vaak blijkt uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is, ook of de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig met arbeidsrecht. Uit de website van Raymon's kantoor blijkt bijvoorbeeld dat dit het geval is.


Mocht je deze informatie daar niet kunnen vinden, dan kun je deze informatie in ieder geval achterhalen via het profiel van de advocaat op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik leg je dit hieronder uit aan de hand van het profiel van Raymon.


Je gaat naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dan zie je een scherm, dat vergelijkbaar is met onderstaand scherm.


NOvA


In het eerste witte vak onder de rode tekst "Vind een advocaat" vul je dan de naam in van de advocaat van wie je wilt controleren of hij of zij zich uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Hierna klik je op de zwarte button daarnaast.


Dan kom je in een scherm met de zoekresultaten. Omdat ik de naam "Van Heusden" heb ingetoetst. resulteert dit in onderstaand scherm.


Van-Heusen-NOvA


Je klikt vervolgens de naam aan van de advocaat van wie je wilt controleren of hij of zij zich uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Ik kies dus voor de heer mr. R.L van Heusden. Daarna kom ik in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-gesubsidieerde-rechtsbijstand-internationaal-NOvA


Zoals je ziet, tref je onder het tabblad "Over de advocaat" de rechtsgebieden aan waarop de advocaat actief is. Zoals daaruit blijkt, heeft de Nederlandse Orde van Advocaten arbeidsrecht niet als afzonderlijk rechtsgebied aangemerkt, maar dit samengevoegd met sociaal zekerheidsrecht.


Doordat in de opsomming daaronder geen sociaal zekerheidswetten voorkomen, kun je daaruit echter opmaken dat de advocaat, in dit geval Raymon, zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Vanzelfsprekend heeft hij - net als de andere advocaten, die lid zijn van de VAAN - wel kennis van het sociaal zekerheidsrecht en andere rechtsgebieden voor zover dit relevant is voor het arbeidsrecht.


Als een advocaat zich naast arbeidsrecht bezig houdt met een of meerdere andere rechtsgebieden, dan zijn deze rechtsgebieden ook opgenomen op het profiel bij de Orde van Advocaten. Bij Raymon zie je bijvoorbeeld ook vermeld ambtenarenrecht. Uit de omstandigheid dat onder het rechtsgebied ambtenarenrecht slechts is opgenomen ambtenarenrecht-algemeen blijkt dat hij zich daarmee slechts beperkt bezig houdt.


Nadat je bovenstaande stappen hebt doorlopen, weet je welke arbeidsrecht advocaten:

 • lid zijn van de VAAN;
 • werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand;
 • zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houden met arbeidsrecht.

Als sprake is van een eenvoudig vraagstuk, bijvoorbeeld een eenvoudige loonvordering of een eenvoudige vordering wegens het niet nakomen van de aanzegplicht, kun je nu jouw keuze maken.


Mocht sprake zijn van een complex vraagstuk dan raad ik je aan het stappenplan te vervolgen met onderstaande stappen, omdat het dan raadzaam is om te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die daarnaast nog voldoet aan aanvullende selectiecriteria.


Bijvoorbeeld als je werkgever jou wenst te ontslaan, maar jij jouw ontslag wilt voorkomen, of jij het onderste uit de kan wilt halen wat betreft ontslagvergoeding en dergelijke. Of als je arbeidsongeschikt bent en de reïntegratie niet goed wordt opgepakt door jouw werkgever..


Stap 4. Ga na hoe lang een advocaat (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat


Uit het profiel van de advocaat bij de VAAN kun je over het algemeen ook opmaken hoe lang diegene (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat.  Op het profiel is namelijk over het algemeen de maand en het jaar opgenomen, waarin de specialisatieopleiding is afgerond, die toegang geeft tot het lidmaatschap van de VAAN.


Bij Raymon is dit echter niet het geval. Daarom leg ik je dit uit aan de hand van het profiel van Laura, dat is opgenomen op onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-gesubsidieerde-rechtsbijstand-nationaal-VAAN


Op het profiel van Laura zie je bijvoorbeeld dat zij de specialisatieopleiding heeft afgerond in juni 2004. Over het algemeen is de advocaat op het moment dat de specialisatieopleiding wordt afgerond ruim 5 jaar werkzaam als arbeidsrecht advocaat. Voor Laura zou dit meebrengen dat zij minimaal vanaf medio 1999 werkzaam zou moeten zijn als arbeidsrecht advocaat. Dat klopt, want dat is zij vanaf juli 1999.


Hoe lang een advocaat (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat kun je dus over het algemeen achterhalen door te berekenen hoe lang diegene lid is van de VAAN en daar minimaal 5 jaar bij op te tellen.


Overigens blijkt dit over het algemeen ook uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is. Vanuit het profiel bij de VAAN kun je - zoals hiervoor aangegeven - doorklikken naar de website van het kantoor en deze informatie daar achterhalen.


Verder blijkt dit ook regelmatig uit het LinkedIn profiel van de advocaat.


Uit het LinkedIn profiel van Laura blijkt bijvoorbeeld dat zij sinds juli 1999 werkzaam is als advocaat, zoals blijkt uit onderstaand scherm.


gesubsidieerde-rechtsbijstand-nationaal-LinkedIn


Uit het LinkedIn profiel van Raymon blijkt bijvoorbeeld dat hij sinds januari 2005 werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Eerst bij NautaDutilh. Aansluitend bij Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur, zoals blijkt uit onderstaand scherm.


gesubsidieerde-rechtsbijstand-LinkedIn


Stap 5. Ga na of de advocaat minimaal 5 jaar werkzaam is geweest bij een of meerdere grote advocatenkantoren


Vaak blijkt uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is, ook of de advocaat minimaal 5 jaar werkzaam is geweest bij een of meerdere grote advocatenkantoren. Mocht je deze informatie daar niet kunnen vinden, dan kun je deze informatie over het algemeen achterhalen via het LinkedIn profiel van de advocaat.


Uit bovenstaand scherm blijkt bijvoorbeeld dat Raymon voordat hij Van Heusden Arbeidsrechtadvocatuur oprichtte eerst 10 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij NautaDutilh. Zoals hiervoor uiteengezet, betreft dit een groot advocatenkantoor.


Om je te helpen om na te gaan of een advocaat werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren en zo ja, hoe lang, volgt hieronder een opsomming van de grote advocatenkantoren in Nederland: Eversheds Sutherland, NautaDutilh, Loyens & Loeff, Houthoff, AKD, Kneppelhout Korthals, Ploum, Ten Holter Noordam, De Brauw Blackstone Westbroek, Stibbe, Allen & Overy, Van Doorne, Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, Clifford Chance, CMS, HVG Law, Baker McKenzie, DLA Piper, Dirkzwager, Kennedy van der Laan, Nysingh, Boels Zanders, Lexence, De Haan, Van der Diepen Kroeff, Van Benthem & Keulen, Freshfields, Barents Krans, Dentons, CMS, Simmons & Simmons, Norton Rose, Bird & Bird, Holla, Trip, Linklaters, Jones Day, Hogan Lovells, Greenberg Traurig, Kienhuis Hoving, Taylor Wessing, Banning, DVDW, Van Iersel Luchtman, Cleerdin & Hamer, Rutgers & Posch, TeekensKarstens, Stek, Damsté, Ekelmans & Meijer, Wijn & Stael, Dommerholt en Poelmann van den Broek.


Stap 6. Maak jouw keuze


Nadat je bovenstaande stappen hebt doorlopen, weet je welke arbeidsrecht advocaten:

 • lid zijn van de VAAN;
 • werkzaam zijn op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand;
 • zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houden met arbeidsrecht;
 • minimaal 10 jaar werkzaam zijn als arbeidsrecht advocaat;
 • minimaal 5 jaar werkzaam zijn geweest bij een of meerdere grote advocatenkantoren;

Je kunt dus jouw keuze maken.

De beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou + uitleg voor het geval je elders een arbeidsrecht advocaat zoekt

Zoals hiervoor uiteengezet, gebruik ik als voorbeeld de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam. Hieronder zal ik dan ook aangeven wie ik jou aanraad als arbeidsrecht advocaat als je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt. Dit doe ik aan de hand van selectiecriteria. De selectiecriteria zijn dusdanig dat je ook de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunt vinden als je geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt, maar in een andere plaats.


Selectiecriteria voor het vinden van de beste arbeidsrecht advocaat


Zoals hiervoor uiteengezet, geldt voor iedere werkgever en werknemer dat het raadzaam is om te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht en lid is van de VAAN. Ook jij kunt daar dus het beste voor kiezen.


Als sprake is van een eenvoudig vraagstuk, bijvoorbeeld een eenvoudige loonvordering of een eenvoudige vordering wegens het niet nakomen van de aanzegplicht, dan volstaan bovenstaande selectiecriteria.


AIs sprake is van een complex vraagstuk, dan doe je er verstandig aan te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die daarnaast nog voldoet aan aanvullende selectiecriteria.


Bijvoorbeeld als jouw werkgever je wenst te ontslaan, maar jij jouw ontslag wilt voorkomen, of je het onderste uit de kan wilt halen wat betreft ontslagvergoeding en dergelijke. Of als je arbeidsongeschikt bent en de reïntegratie niet goed wordt opgepakt door jouw werkgever. 


Dan raad ik je aan te kiezen voor een advocaat, die minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Je dient er namelijk rekening mee te houden dat ook jouw werkgever een arbeidsrecht advocaat van kaliber zal inschakelen. Als jouw advocaat daartegen niet is opgewassen, loop je het risico het onderspit te delven.


Verder raad ik je in dat geval aan om te kiezen voor een advocaat, die minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren. Grote advocatenkantoren leiden hun advocaten namelijk over het algemeen goed op. Bovendien zijn grote advocatenkantoren over het algemeen streng in hun selectie. Zowel wat betreft de advocaten, die zij in dienst nemen, als wat betreft de advocaten, die in dienst mogen blijven.


Advocaten, die erin zijn geslaagd om minimaal 5 jaar werkzaam te zijn geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren zijn dan ook over het algemeen goed in hun vak. Vandaar dat ik je voor een complex vraagstuk aanraad te kiezen voor een advocaat, die minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat en minimaal 5 jaar daarvan werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren.


Samenvattend raad ik je dan ook aan een arbeidsrecht advocaat te kiezen, voor wie in ieder geval geldt dat die:

 • lid is van de VAAN;
 • zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht.

Als sprake is van een complex vraagstuk, raad ik je aan ervoor te zorgen dat daarnaast voor de arbeidsrecht advocaat geldt dat die:

 • minimaal 10 jaar werkzaam is als arbeidsrecht advocaat;
 • minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren;

De beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou


Als sprake is van een eenvoudig vraagstuk kun je via de website van de VAAN nagaan welke arbeidsrecht advocaten daarvan lid zijn en via de website van de Nederlandse Orde van Advocaten achterhalen wie van hen zich (nagenoeg) uitsluitend bezighouden met arbeidsrecht. In onderstaand stappenplan zal ik je uitleggen hoe je dat doet. In dat geval heb je een grote keuze aan arbeidsrecht advocaten in Rotterdam. 


Wel zul je er dan op moeten letten of je tot de doelgroep behoort van de advocaat, die je op het oog hebt. Niet iedere arbeidsrecht advocaat treedt namelijk op voor zowel werkgevers als werknemers. Er zijn ook arbeidsrecht advocaten, die slechts optreden voor werknemers. Verder houden ook niet alle arbeidsrecht advocaten zich bezig met eenvoudige vraagstukken. Mijn strategisch alliantiepartner, Ilma van Aalst, kiest er bijvoorbeeld bewust voor om zich slechts bezig te houden met complexe vraagstukken, te weten ontslag, arbeidsongeschiktheid en een combinatie van die twee.


Als jij je geconfronteerd ziet met ontslag, arbeidsongeschiktheid of een combinatie van die twee en je zoekt een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, dan kan ik jou Ilma van Aalst aanraden. Zij is de oprichtster van arbeidsrecht advocatenkantoor 7 Laws of Persuasion, ofwel het advocatenkantoor achter deze website.


Ilma is ongeveer 20 jaar werkzaam als arbeidsrecht advocaat, houdt zich uitsluitend bezig met arbeidsrecht, is lid van de VAAN en is - voordat zij 7 Laws of Persuasion in 2010 oprichtte - werkzaam geweest voor twee grote advocatenkantoren. Namelijk eerst ruim vijf jaar als arbeidsrecht advocaat bij Poelmann Van den Broek in Nijmegen en aansluitend bijna vijf jaar als arbeidsrecht advocaat bij Eversheds Sutherland in Rotterdam. Zij is zeer bekwaam in haar vak, daadkrachtig en oplossings- en resultaatgericht. Het is bijzonder prettig werken met haar. Ben je benieuwd of zij ook voor jou de beste arbeidsrecht advocaat is? Bel haar vrijblijvend voor een gratis intake gesprek.

.

Geef je de voorkeur aan een andere arbeidsrecht advocaat in Rotterdam of zoek je een arbeidsrecht advocaat in een andere plaats? In onderstaand stappenplan leg ik je uit hoe je een arbeidsrecht advocaat kunt vinden, die voldoet aan bovenstaande selectiecriteria.

Stappenplan voor het vinden van de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam of elders

Zoals hiervoor uiteengezet, gebruik ik als voorbeeld de zoektocht naar een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam. Onderstaand stappenplan gaat dan ook in op de stappen, die je zet als je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt. Ik heb het stappenplan echter dusdanig vormgegeven dat je aan de hand daarvan ook de beste arbeidsrecht advocaat voor jou kunt vinden als je geen arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoekt, maar in een andere plaats.


Stap 1. Bepaal de stad, waarin je een arbeidsrecht advocaat zoekt


Omdat geen sprake is van een of meerdere internationale componenten is jouw keuze voor de beste arbeidsrecht advocaat niet beperkt tot de steden Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Je kunt in principe in iedere grote stad een advocaat kiezen. Mogelijk ook in een minder grote plaats. Dat zal afhankelijk zijn van het aanbod aan arbeidsrecht advocaten in de plaats, waar je een advocaat zoekt.

.

Welke plaats je het beste kunt kiezen, zal afhankelijk zijn van jouw situatie. Zoals welke plaats het dichtst is gelegen bij de plaats waar je woont en/of de plaats waar je werkt. 


Wel raad ik je aan om altijd kritisch te blijven. Als de beste arbeidsrecht advocaat voor jou zich niet bevindt in de plaats, waarin je zoekt, dan kun je beter een arbeidrecht advocaat kiezen die zich iets of mogelijk veel verder bevindt van de plaats waar je woont en/of de plaats waar je werkt dan dat je genoegen neemt met een arbeidsrecht advocaat, die niet de beste arbeidsrecht advocaat is voor jou.


Stap 2. Ga na of een advocaat lid is van de VAAN


Bij het nagaan of een arbeidsrecht advocaat voldoet aan bovenstaande criteria, raad ik je aan allereerst na te gaan of een advocaat lid is van de VAAN.  Dit kun je nagaan via de website van de VAAN. 


Omdat ik voor mijn voorbeeld uitga van een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam en Ilma voldoet aan bovenstaande selectiecriteria, heb ik ervoor gekozen om je aan de hand van haar profiel te laten zien hoe je op de website van de VAAN kunt zoeken naar een arbeidsrecht advocaat, die voldoet aan bovenstaande selectiecriteria.

 .

Je  gaat naar de website van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Dan zie je het volgende keuzemenu.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN


Vervolgens klik je op de eerste blauwe button "Werkgever/-nemer". Daarna zie je onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-zoekscherm


Vervolgens heb je twee opties om te zoeken. De eerste optie houdt in dat je in het scherm dat je voor je ziet de plaatsnaam invult waar je een arbeidsrecht advocaat zoekt. Daarna klik je op de blauwe button daarnaast met de tekst "zoek".


Echter, als je een arbeidsrecht advocaat zoekt in Rotterdam, dan levert dit je heel veel treffers op. Daardoor wordt het weinig overzichtelijk. Dat is ook logisch. In Rotterdam zijn namelijk bijna 100 arbeidsrecht advocaten lid van de VAAN. 


Het is fijn dat er zoveel arbeidsrecht advocaten in Rotterdam actief zijn. Dit maakt immers de kans groot dat je erin zult slagen om de beste voor jou te vinden. Echter, het maakt het zoeken niet eenvoudig. Deze manier van zoeken raad ik je dan ook af voor grote steden, zoals Rotterdam.


In plaats daarvan raad ik je aan te kiezen voor de tweede optie om te zoeken. Dit brengt mee dat je in bovenstaand scherm op de witte button "Lidmaatschap" klikt, direct rechts van het blauwe logo van de VAAN. Dan zie je vervolgens onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-lidmaatschap


Daarna klik je op de blauwe button "Leden zoeken". Dat resulteert in onderstaand zoekscherm.


arbeidsrecht-advocaat-vaanleden


Zoals je ziet, staat standaard in het zoekscherm als eerste zoekoptie "Achternaam" en als tweede zoekoptie "Kantoor". Als je op zoek bent naar een arbeidsrecht advocaat zul je dat nog niet weten. Aan die zoekopties heb je dus niets.


Daarom raad ik je aan te klikken op het pijltje naast de zoekoptie "Achternaam". Dan verschijnen allerlei andere zoekopties, waaronder de zoekoptie "Plaats", zoals blijkt uit onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-VAAN-plaats


Vervolgens vervang je de zoekoptie "Achternaam" door de zoekoptie "Plaats". In het veld rechts daarvan vul je dan de plaats in waar je een arbeidsrecht advocaat zoekt. Omdat ik in mijn voorbeeld een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam zoek, vul ik dat in. Dat resulteert in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-VAAN


Als jouw voorkeur uitgaat naar een andere plaats, dan vul je dat uiteraard in. Hierna klik je op de blauwe button "zoeken". Dan kom je in een scherm met de zoekresultaten. Omdat ik in mijn voorbeeld uitga van een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam, ziet dit scherm er als volgt uit.


arbeidsrecht-advocaten-Rotterdam-VAAN


In dit scherm met zoekresultaten zijn alle arbeidsrecht advocaten opgenomen, die werken in de plaats die je hebt ingevuld. In mijn voorbeeld betreft dit dus alle arbeidsrecht advocaten in Rotterdam. 


Stap 3. Ga na of de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht


Vaak blijkt uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is, of de advocaat zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Uit de website van Ilma's kantoor blijkt bijvoorbeeld dat dit het geval is.


Mocht je deze informatie daar niet kunnen vinden, dan kun je deze informatie in ieder geval achterhalen via het profiel van de arbeidsrecht advocaat op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik leg je dit hieronder uit aan de hand van het profiel van Ilma.


Je gaat naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dan zie je een scherm, dat vergelijkbaar is met onderstaand scherm.


NOvA


In het eerste witte vak onder de rode tekst "Vind een advocaat" vul je dan de naam in van de advocaat van wie je wilt controleren of hij of zij zich uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Hierna klik je op de zwarte button daarnaast.


Dan kom je in een scherm met de zoekresultaten. Omdat ik de naam "Van Aalst" heb ingetoetst. resulteert dit in onderstaand scherm.


Van-Aalst-NOvA


Je klikt vervolgens de naam aan van de advocaat van wie je wilt controleren of hij of zij zich uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Ik kies dus voor mevrouw mr. W.H. van Aalst. Daarna kom ik in onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-NOvA


Zoals je ziet, tref je onder het tabblad "Over de advocaat" de rechtsgebieden aan waarop de advocaat actief is. Zoals daaruit blijkt, heeft de Nederlandse Orde van Advocaten arbeidsrecht niet als afzonderlijk rechtsgebied aangemerkt, maar dit samengevoegd met sociaal zekerheidsrecht.


Doordat in de opsomming daaronder geen sociaal zekerheidswetten voorkomen, maar slechts de vermelding sociale zekerheid- algemeen kun je daaruit echter opmaken dat de advocaat, in dit geval Ilma, zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houdt met arbeidsrecht. Vanzelfsprekend heeft zij - net als de andere arbeidsrecht advocaten, die lid zijn van de VAAN - wel kennis van het sociaal zekerheidsrecht en andere rechtsgebieden voor zover dit relevant is vanuit het arbeidsrecht.


Als een advocaat zich naast arbeidsrecht bezig houdt met een of meerdere andere rechtsgebieden, dan zijn deze rechtsgebieden ook opgenomen op het profiel bij de Nederlandse Orde van Advocaten.


Nadat jij bovenstaande stappen hebt doorlopen, weet je welke arbeidsrecht advocaten:

 • lid zijn van de VAAN;
 • zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houden met arbeidsrecht.

Als sprake is van een eenvoudig vraagstuk, bijvoorbeeld een eenvoudige loonvordering of een eenvoudige vordering wegens het niet nakomen van de aanzegplicht, kun jij nu jouw keuze maken.


Daarbij is van belang om te bepalen of je tot de doelgroep behoort van de advocaat, die je op het oog hebt. Niet iedere arbeidsrecht advocaat treedt namelijk op voor zowel werkgevers als werknemers. Er zijn ook arbeidsrecht advocaten, die slechts optreden voor werknemers. Verder houden ook niet alle arbeidsrecht advocaten zich bezig met eenvoudige vraagstukken. Mijn strategisch alliantiepartner, Ilma van Aalst, kiest er bijvoorbeeld bewust voor om zich voor werknemers slechts bezig te houden met complexe vraagstukken, te weten ontslag, arbeidsongeschiktheid en een combinatie van die twee.


Als jij je  geconfronteerd ziet met een complex vraagstuk, zoals ontslag, arbeidsongeschiktheid of een combinatie van die twee, dan raad ik je aan het stappenplan te vervolgen met onderstaande stappen, omdat het dan raadzaam is om te kiezen voor een arbeidsrecht advocaat, die daarnaast nog voldoet aan aanvullende selectiecriteria.


Stap 4. Ga na hoe lang een advocaat (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat


Uit het profiel bij de VAAN kun je opmaken hoe lang diegene (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Zoals blijkt uit onderstaand scherm is op het profiel namelijk de maand en het jaar opgenomen, waarin de specialisatieopleiding is afgerond, die toegang geeft tot het lidmaatschap van de VAAN.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-VAAN


Op het profiel van Ilma zie je bijvoorbeeld dat zij de specialisatieopleiding heeft afgerond in juni 2007. Over het algemeen is de advocaat op het moment dat de specialisatieopleiding wordt afgerond ruim 5 jaar werkzaam als arbeidsrecht advocaat. Voor Ilma zou dit meebrengen dat zij minimaal vanaf medio 2002 werkzaam zou moeten zijn als arbeidsrecht advocaat. Dat klopt, want dat is zij vanaf maart 2000.


Hoe lang een advocaat (ongeveer) werkzaam is als arbeidsrecht advocaat kun je dus over het algemeen achterhalen door te berekenen hoe lang diegene lid is van de VAAN en daar minimaal 5 jaar bij op te tellen.


Overigens blijkt dit over het algemeen ook uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is. Vanuit het profiel bij de VAAN kun je doorklikken naar de website van het kantoor en deze informatie daar achterhalen.


Verder blijkt dit ook regelmatig uit het LinkedIn profiel van de advocaat. Uit het LinkedIn profiel van Ilma blijkt bijvoorbeeld dat zij sinds maart 2000 werkzaam is als arbeidsrecht advocaat. Eerst ruim 5 jaar als arbeidsrecht advocaat bij Poelmann van den Broek in Nijmegen. Daarna bijna 5 jaar als arbeidsrecht advocaat bij Eversheds Sutherland in Rotterdam. Direct aansluitend daaraan als arbeidsrecht advocaat bij 7 Laws of Persuasion in Rotterdam, zoals blijkt uit onderstaand scherm.


arbeidsrecht-advocaat-Rotterdam-Ilma-van-Aalst-LinkedIn


Stap 5. Ga na of de advocaat minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren


Vaak blijkt uit de website van het kantoor, waar de advocaat werkzaam is, ook of de advocaat minimaal 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren. Mocht je deze informatie daar niet kunnen vinden, dan kun je deze informatie over het algemeen achterhalen via het LinkedIn profiel van de advocaat.


Uit bovenstaand scherm blijkt bijvoorbeeld dat Ilma - voordat zij 7 Laws of Persuasion oprichtte - eerst ruim 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en aansluitend bijna 5 jaar werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij Eversheds Sutherland in Rotterdam. Dit betreft beide grote advocatenkantoren.


Om je te helpen om na te gaan of een advocaat werkzaam is geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren en zo ja, hoe lang, volgt hieronder een opsomming van de grote advocatenkantoren in Nederland: Eversheds Sutherland, NautaDutilh, Loyens & Loeff, Houthoff, AKD, Kneppelhout Korthals, Ploum, Ten Holter Noordam, De Brauw Blackstone Westbroek, Stibbe, Allen & Overy, Van Doorne, Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, Clifford Chance, CMS, HVG Law, Baker McKenzie, DLA Piper, Dirkzwager, Kennedy van der Laan, Nysingh, Boels Zanders, Lexence, De Haan, Van der Diepen Kroeff, Van Benthem & Keulen, Freshfields, Barents Krans, Dentons, CMS, Simmons & Simmons, Norton Rose, Bird & Bird, Holla, Trip, Linklaters, Jones Day, Hogan Lovells, Greenberg Traurig, Kienhuis Hoving, Taylor Wessing, Banning, DVDW, Van Iersel Luchtman, Cleerdin & Hamer, Rutgers & Posch, TeekensKarstens, Stek, Damsté, Ekelmans & Meijer, Wijn & Stael, Dommerholt en Poelmann van den Broek.


Stap 6. Maak jouw keuze

Nadat je bovenstaande stappen hebt doorlopen, weet je welke arbeidsrecht advocaten:

 • lid zijn van de VAAN;
 • zich (nagenoeg) uitsluitend bezig houden met arbeidsrecht;
 • minimaal 10 jaar werkzaam zijn als arbeidsrecht advocaat;
 • minimaal 5 jaar werkzaam zijn geweest als arbeidsrecht advocaat bij een of meerdere grote advocatenkantoren;

Je kunt dus jouw keuze maken.  

Kenneth Horsch, HRM strateeg bij 4 Eye Principle

Meer over mijn achtergrond

Mijn naam is Kenneth Horsch. Ik ben opgegroeid in een omgeving van advocaten, artsen en rechters. Zelf heb ik er ook nog even over nagedacht om advocaat te worden. Tijdens mijn eerste studiejaar heb ik daarom zowel rechten gestudeerd als personeel & organisatie. In de loop van mijn eerste studiejaar heb ik samen met een kustenaar een decorbedrijf opgezet. Dat werd al snel succesvol, waardoor we personeel nodig hadden en ik er geen twee studies meer naast kon volgen. Ik heb toen de keuze gemaakt voor de studie personeel & organisatie, omdat ik dat meteen in de praktijk kon toepassen op ons personeel. Mijn interesse voor het recht is echter altijd gebleven.


Toen ik afgestudeerd was voor mijn studie personeel & organisatie vond ik het nodig om eerst bij grote werkgevers te leren hoe je in de praktijk goed Human Resources Management kunt toepassen. Ik managede de human resources van ons bedrijf namelijk wel, maar dat gebeurde vooral via de trial en error methode, waardoor het echt een kwestie was van failing yourself forward. Dat wilde ik niet langer. Daarom ben ik met het decorbedrijf gestopt en heb ik bij grote werkgevers, zoals KPN, Stork Fokker Elmo, Rabobank en BT Global Services (het voormalige British Telecom) mogen leren hoe je aan goed Human Resources Management doet.


Vanaf het begin heb ik geweten dat ik uiteindelijk weer mijn eigen onderneming wilde, omdat ik een echte ondernemer ben. Ik heb meer dan 10 jaar veel mogen leren van het werken bij grote werkgevers. De daar opgedane kennis en ervaring wilde ik delen met andere ondernemers, zodat zij niet via de trial en error methode zichzelf tot een betere werkgever hoeven te maken. Die methode gaat namelijk zo langzaam en kost zoveel tijd, geld en negatieve energie dat het niet bepaald leuk is om personeel te hebben. Personeel zorgt dan vooral voor veel gedoe. Terwijl dat met goed Human Resources Management juist niet het geval is. Dan kun je meer verdienen, terwijl je minder hard werkt.


Omdat Human Resources Management onlosmakelijk is verbonden met arbeidsrecht, ben ik op zoek gegaan naar een arbeidsrecht advocaat met wie ik wilde samenwerken. Toen ben ik uitgekomen bij Ilma van Aalst. Sinds 2010 werk ik samen met haar en dat bevalt erg goed. Ze voldoet aan alle vereisten, die ik stel aan een arbeidsrecht advocaat. Verder is ze heel prettig om mee samen te werken.


Tijdens onze samenwerking hebben wij gemerkt dat ons concept niet slechts meerwaarde biedt voor MKB-werkgevers met problemen, maar ook voor werknemers met problemen. In het bijzonder werknemers, die zich geconfronteerd zien met ontslag, arbeidsongeschiktheid of een combinatie daarvan. Daarom houden wij ons sinds 2010 voor werknemers ook daarmee bezig. Verder houd ik mij niet alleen bezig met het oplossen van problemen. Ik coach daarnaast ook ambitieuze werkgevers, managers en professionals op het gebied van Human Resources Management, zodat zij in minder tijd meer kunnen verdienen.


Hopelijk heb ik jou met bovenstaande informatie kunnen helpen bij jouw zoektocht naar de beste arbeidsrecht advocaat voor jou . 


Uiteraard is het ook mogelijk dat je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog een vraag hebt over jouw zoektocht naar de beste arbeidsrecht advocaat, die je graag kosteloos beantwoord zou willen zien. Laat dit mij dan weten door middel van onderstaand formulier.


Mogelijk dat ik naar aanleiding van jouw verzoek extra informatie kan toevoegen aan bovenstaande informatie. Op die manier ben ik jou van dienst en andere bezoekers van de website.


Ik verstrek deze informatie heel bewust op een manier dat niet alleen jij, maar ook andere bezoekers van deze website hiervan profijt hebben. Daarom doe ik dit niet in de vorm van persoonlijk contact, maar in de vorm van het toevoegen van extra informatie aan bovenstaande informatie.


[gravityform id="23" title="false" description="false"]

                                                                                                  

[socialbuttons]