Ontbindingsverzoek werknemer

De werknemer kan de rechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.

Dit is een ruime ontslaggrond. Onder deze ontslaggrond kan de werknemer eigenlijk alles scharen.

Wel is van belang dat de werknemer onderbouwt waarom van hem of haar niet langer kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst met de werkgever voort te zetten.

Transitievergoeding

De werknemer heeft in principe geen recht op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer wordt ontbonden.

Hierop gelden echter twee uitzonderingen.

Allereerst heeft de werknemer wel recht op de transitievergoeding als het verzoek van de werknemer om de arbeidsovereenkomst te ontbinden het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Bovendien heeft de werknemer wel recht op de transitievergoeding als sprake is van een overgang van onderneming en de overgang van onderneming een aanmerkelijke verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van de werknemer tot gevolg heeft en de werknemer om die reden de rechter vraagt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Wel gelden ook in deze twee uitzonderingssituaties de andere vereisten die bepalen of de werknemer al dan niet recht heeft op de transitievergoeding.

Billijke vergoeding

Als de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de rechter aan de werknemer naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toekennen.

Ontslagvergoeding werknemer bij tussentijds einde

Als het ontbindingsverzoek een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft, die niet tussentijds kan worden opgezegd, kan de rechter als dit hem of haar met het oog op de omstandigheden billijk voorkomt de werknemer een ontslagvergoeding toekennen die maximaal gelijk is aan het salaris dat de werknemer ontvangen zou hebben over de resterende duur van de arbeidsovereenkomst als deze van rechtswege zou zijn geëindigd.

Als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever ontvangt de werknemer deze ontslagvergoeding naast een eventuele billijke vergoeding en een eventuele transitievergoeding.

In dat geval kan de werknemer dus drie ontslagvergoedingen ontvangen.

Ontslagvergoeding werkgever bij tussentijds einde

Als het ontbindingsverzoek een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft, die niet tussentijds kan worden opgezegd, kan de rechter als dit hem of haar met het oog op de omstandigheden billijk voorkomt of de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer aan de werkgever een ontslagvergoeding toekennen die maximaal gelijk is aan het salaris dat de werknemer ontvangen zou hebben over de resterende duur van de arbeidsovereenkomst als deze van rechtswege zou zijn geëindigd.

Waar is dit geregeld?

De ontbindingsprocedure op verzoek van de werknemer is geregeld in artikel 7:671c BW.

De processuele bepalingen zijn opgenomen in artikel 7:686a BW.

Bovenstaande informatie en de rest van de inhoud van deze kennisbank is opgenomen in het e-book ontslagrecht 2019. Wil je het e-book downloaden? Download het e-book "ontslagrecht 2019".

Wil je jezelf graag laten bijstaan door een advocaat? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Bel me voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of vul je contactgegevens in onderstaand contactformulier in, zodat ik contact kan opnemen met jou voor een gratis intake gesprek.

[gravityform id="35" title="false" description="false"]
Reactie plaatsen