Reflexwerking opzegverboden

Reflexwerking opzegverboden

Een deel van de opzegverboden heeft reflexwerking in de ontbindingsprocedure.

Er wordt gesproken van reflexwerking van de opzegverboden, omdat de opzegverboden niet onverkort worden toegepast door de rechter.

Dit betreft echter slechts een deel van de opzegverboden.

Er zijn ook opzegverboden die in de ontbindingsprocedure onverkort worden toegepast door de rechter.

Reflexwerking opzegverboden

Reflexwerking van opzegverboden houdt in dat de rechter nagaat of het ontbindingsverzoek verband houdt met omstandigheden waarop een opzegverbod betrekking heeft.

Als het verzoek verband houdt met omstandigheden waarop een opzegverbod betrekking heeft, zal de rechter de arbeidsovereenkomst over het algemeen niet ontbinden, tenzij er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen.

In dat laatste geval kan de rechter het ontbindingsverzoek in het belang van de werknemer toewijzen.

Onverkorte toepassing opzegverboden

Voor de ontslaggrond bedrijfseconomische redenen geldt dat alle opzegverboden onverkort van toepassing zijn in de ontbindingsprocedure.

Voor de overige ontslaggronden, ofwel alle ontslaggronden met uitzondering van de ontslaggrond bedrijfseconomische redenen, geldt dat voor een deel van de opzegverboden reflexwerking geldt en voor een ander deel van de opzegverboden geldt dat deze onverkort van toepassing zijn.

De opzegverboden, waarbij de onverkorte toepassing ook geldt voor de overige ontslaggronden zijn:

Reflexwerking opzegverboden

Voor de overige ontslaggronden, ofwel alle ontslaggronden met uitzondering van de ontslaggrond bedrijfseconomische redenen, geldt reflexwerking voor de volgende opzegverboden:

Als sprake is van een andere ontslaggrond dan bedrijfseconomische redenen brengt dit dus mee dat de rechter nagaat of het ontbindingsverzoek verband houdt met omstandigheden waarop het betreffende opzegverbod betrekking heeft.

Als het verzoek verband houdt met omstandigheden waarop het betreffende opzegverbod betrekking heeft, zal de rechter de arbeidsovereenkomst in principe niet ontbinden, tenzij er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen.

In dat geval kan de rechter het ontbindingsverzoek in het belang van de werknemer toewijzen.

Voorbeeld reflexwerking opzegverboden

Bij een voorbeeld van de reflexwerking van opzegverboden kan worden gedacht aan een werknemer die korter dan twee jaar arbeidsongeschikt is.

Als de werkgever de rechter vraagt om de arbeidsovereenkomst met deze werknemer te ontbinden wegens deze arbeidsongeschiktheid is de kans klein dat de rechter dit zal doen.

Het ontbindingsverzoek houdt immers verband met het opzegverbod gedurende arbeidsongeschiktheid.

De rechter zal dan ook in principe slechts tot ontbinding overgaan als de rechter dit in het belang acht van de werknemer.

Dit ligt echter anders als diezelfde werkgever de rechter vraagt om de arbeidsovereenkomst met deze werknemer te ontbinden wegens een ontslaggrond die niets van doen heeft met de arbeidsongeschiktheid en de ontslaggrond niet bedrijfseconomische redenen betreft.

De rechter zal terughoudend zijn, maar als het ontbindingsverzoek geen verband houdt met het bestaan van het opzegverbod tijdens ziekte is de kans aanzienlijk dat de rechter de arbeidsovereenkomst wel zal ontbinden.

Uitzondering toepasselijkheid opzegverbod

Het opzegverbod tijdens ziekte geldt niet als de ziekte een aanvang heeft genomen nadat het ontbindingsverzoek door de rechter is ontvangen.

Bovenstaande informatie en de rest van de inhoud van deze kennisbank is opgenomen in het e-book ontslagrecht 2019. Wil je het e-book downloaden? Download het e-book "ontslagrecht 2019".

Wil je graag worden bijgestaan door een advocaat, die is gespecialiseerd op het gebied van ontslagrecht? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Bel me voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of vul je contactgegevens in onderstaand contactformulier in, zodat ik contact kan opnemen met jou voor een gratis intake gesprek.

[gravityform id="35" title="false" description="false"]
Reactie plaatsen