Page content

Hulp bij uw arbeidsongeschiktheid

Als u als werknemer arbeidsongeschiktheid bent, hebt u in principe gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid recht op loondoorbetaling.

In sommige situaties wordt deze periode verlengd. Als uw arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt gedurende uw arbeidsongeschiktheid eindigt in principe ook uw recht op loondoorbetaling.

Gedurende de tijd dat u recht hebt op loondoorbetaling dient uw werkgever er in principe voor zorg te dragen dat u goed wordt gereïntegreerd. Helaas zien wij nogal eens dat de reïntegratieinspanningen van de werkgever te wensen overlaten.

Regelmatig gebeurt het zelfs dat de werkgever er het bijltje bij neergooit en het ontslag van u als werknemer nastreeft met bijvoorbeeld als argument dat u niet zou functioneren.

U krijgt dan bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst met het verzoek om daarmee akkoord te gaan. Zolang u echter arbeidsongeschikt bent, is het voor u over het algemeen niet mogelijk om hiermee akkoord te gaan.

U loopt dan namelijk het risico uw rechten op een uitkering prijs te geven.

U dient eerst te reïntegreren. Daarna is het – als u dat wenst – mogelijk om te spreken over een einde van de arbeidsovereenkomst.

Als u daarover al wilt spreken zolang u nog arbeidsongeschikt bent, is van belang dat dit op zo’n manier gebeurt dat u uw rechten op een uitkering behoudt. Het is immers niet mogelijk om in de toekomst te kijken en dus ook niet mogelijk om te zeggen of u al dan niet gebruik hoeft te maken van een uitkering.

Mocht uw werkgever u belemmeren bij uw reïntegratie dan is het niet slechts mogelijk om daartegen juridische stappen te ondernemen.

7 Laws of Persuasion werkt namelijk samen met HRM adviesbureau 4 Eye Principle. Daardoor is het mogelijk ook de reïntegratie te beoordelen en bij te sturen.

Desgewenst is het ook mogelijk dat u naar gesprekken met uw werkgever of de bedrijfsarts wordt begeleid door Kenneth Horsch van 4 Eye Principle.

De reïntegratie van een arbeidsongeschikte werknemer behoort namelijk tot het takenpakket van een HRM’er. Helaas is echter niet iedere HRM’er hier even goed in en ook niet iedere werkgever heeft een HRM’er.

Als er dan geen goede hulp wordt ingekocht door uw werkgever, bent u daarvan de dupe. Wij kunnen u helpen met het bijsturen daarvan. Met de hulp van Kenneth kunnen we zoveel als mogelijk voorkomen dat het onnodig juridisch wordt, maar proberen we te bereiken dat uw reïntegratie weer voorop komt te staan.

Wilt u weten of het waardevol zou zijn voor u om ons in te schakelen? Neem dan kosteloos en vrijblijvend contact met ons op.

Of laat ons contact met u opnemen.

Contactformulier

Geen gesubsidieerde rechtsbijstand

7 Laws of Persuasion staat slechts werknemers bij op commerciële basis. Er kan dus geen bijstand worden geleverd op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand ook wel toevoegingsbasis genoemd.

Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en eigen vermogen. Hierover kunt u meer informatie vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

In eerste instantie wordt gekeken naar uw inkomen en eigen vermogen van twee jaar geleden, maar als uw inkomen en/of eigen vermogen lager is geworden, kan peiljaarverlegging wellicht uitkomst bieden.

Ook daarover is informatie te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Mocht u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan is bijstand aan u helaas niet mogelijk, omdat niet op die basis wordt gewerkt.

In dat geval is het raadzaam op zoek te gaan naar een geschikte advocaat arbeidsrecht die wel op die basis werkzaam is. Omdat bijstand dan geen optie is, heeft contact helaas geen zin, omdat dat contact erop is gericht om te bezien of het voor u de moeite waard zou zijn u door ons te laten bijstaan.

Vanzelfsprekend kunt u wel gewoon het gratis e-book over ontslag aanvragen als uw werkgever ondanks uw arbeidsongeschiktheid uw ontslag nastreeft. Wij sturen u dit graag toe.