Hulp bij jouw arbeidsongeschiktheid

Als je als werknemer arbeidsongeschiktheid bent, heb je in principe gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid recht op loondoorbetaling.

In sommige situaties wordt deze periode verlengd. Als je arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt gedurende je arbeidsongeschiktheid eindigt in principe ook je recht op loondoorbetaling.

Gedurende de tijd dat je recht hebt op loondoorbetaling dient je werkgever er in principe voor zorg te dragen dat je goed wordt gereïntegreerd. Helaas zien wij nogal eens dat de reïntegratieinspanningen van de werkgever te wensen overlaten.

Regelmatig gebeurt het zelfs dat de werkgever er het bijltje bij neergooit en het ontslag van jou als werknemer nastreeft met bijvoorbeeld als argument dat je niet zou functioneren.

Je krijgt dan bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst met het verzoek om daarmee akkoord te gaan. Zolang je echter arbeidsongeschikt bent, is het voor jou over het algemeen niet mogelijk om hiermee akkoord te gaan.

Je loopt dan namelijk het risico je rechten op een uitkering prijs te geven.

Je dient eerst te reïntegreren. Daarna is het - als je dat wenst - mogelijk om te spreken over een einde van de arbeidsovereenkomst.

Als je daarover al wilt spreken zolang je nog arbeidsongeschikt bent, is van belang dat dit op zo'n manier gebeurt dat jij je rechten op een uitkering behoudt. Het is immers niet mogelijk om in de toekomst te kijken en dus ook niet mogelijk om te zeggen of je al dan niet gebruik hoeft te maken van een uitkering.

Mocht jouw werkgever je belemmeren bij je reïntegratie dan is het niet slechts mogelijk om daartegen juridische stappen te ondernemen.

7 Laws of Persuasion werkt namelijk samen met HRM adviesbureau 4 Eye Principle. Daardoor is het mogelijk ook de reïntegratie te beoordelen en bij te sturen.

Desgewenst is het ook mogelijk dat je naar gesprekken met je werkgever of de bedrijfsarts wordt begeleid door Kenneth Horsch van 4 Eye Principle.

De reïntegratie van een arbeidsongeschikte werknemer behoort namelijk tot het takenpakket van een HRM'er. Helaas is echter niet iedere HRM'er hier even goed in en ook niet iedere werkgever heeft een HRM'er.

Als er dan geen goede hulp wordt ingekocht door je werkgever, ben jij daarvan de dupe. Wij kunnen je helpen met het bijsturen daarvan. Met de hulp van Kenneth kunnen we zoveel als mogelijk voorkomen dat het onnodig juridisch wordt, maar proberen we te bereiken dat je reïntegratie weer voorop komt te staan.

Wil je weten of het waardevol zou zijn voor jou om ons in te schakelen? Neem dan kosteloos en vrijblijvend contact met ons op.

Of laat ons contact met jou opnemen.

Contactformulier

[gravityform id="17" title="false" description="false"]

Ook Geen gesubsidieerde rechtsbijstand

7 Laws of Persuasion levert ook bijstand op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand ook wel toevoegingsbasis genoemd.

Of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van de hoogte van je inkomen en eigen vermogen. Hierover kun je meer informatie vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

In eerste instantie wordt gekeken naar je inkomen en eigen vermogen van twee jaar geleden, maar als je inkomen en/of eigen vermogen lager is geworden, kan peiljaarverlegging wellicht uitkomst bieden. Ook daarover is informatie te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
Reactie plaatsen