Verstek verlenen

Verstek verlenen houdt over het algemeen in dat de rechter alle vorderingen volledig toewijst.

Een uitzondering geldt voor vorderingen die de rechter onrechtmatig of ongegrond voorkomen. Die wijst de rechter niet toe.

Verstek wordt over het algemeen verleend als de partij, tegen wie de procedure is gericht, niet rechtsgeldig in het geding is verschenen.

Voor rechtsgeldige verschijning is vereist dat de partij zichzelf meldt bij de gerechtelijke instantie, waar de zaak dient. Of dat een gemachtigde zich namens hem of haar meldt.

Als het een procedure betreft, waarvoor verplichte procesvertegenwoordiging geldt, zal zich een advocaat moeten melden.

Als zich dan geen advocaat meldt, maar die partij zelf verschijnt, is geen sprake van rechtsgeldig verschijnen. Ook dan zal verstek worden verleend.

Verstek wordt alleen verleend als de voorgeschreven formaliteiten en termijnen in acht zijn genomen. Eén van de formaliteiten vereist dat de partij, tegen wie de procedure is gericht, correct moet zijn opgeroepen.

Mogelijke vervolgacties

Als verstek wordt verleend wil dit niet zeggen dat de partij, tegen wie de procedure is gericht, niets meer kan.

Als de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan, is het mogelijk om het verstek te zuiveren. Dat houdt in dat de partij, tegen wie de procedure zich richt, alsnog rechtsgeldig verschijnt.

De procedure wordt vervolgens op de gebruikelijke manier voortgezet.

Als de rechter al uitspraak heeft gedaan, kan tegen die uitspraak verzet worden ingesteld.

Als de procedure tegen meerdere partijen is gericht en niet alle partijen rechtsgeldig verschijnen, wordt verstek verleend aan de niet rechtsgeldig verschenen partij(en). Toch heeft de uitspraak dan te gelden als een uitspraak op tegenspraak. Ook voor de niet rechtsgeldig verschenen partij(en).

In dat geval ontbreekt voor de niet rechtsgeldig verschenen partij(en) de mogelijkheid van verzet. Wel kan dan tegen de uitspraak hoger beroep worden ingesteld.

Ben je op zoek naar een advocaat, die jou kan bijstaan? Zoek dan een advocaat, die gespecialiseerd is op het rechtsgebied waarover de procedure gaat.

Gaat de procedure over arbeidsrecht en zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Bel me voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of vul je contactgegevens in onderstaand contactformulier in, zodat ik contact kan opnemen met jou voor een gratis intake gesprek.

[gravityform id="35" title="false" description="false"]
Reactie plaatsen