Verzet aantekenen

Verzet aantekenen is alsnog inhoudelijk verweer voeren tegen de vorderingen waartoe de partij, tegen wie de procedure is gericht, bij verstek is veroordeeld.

Anders dan hoger beroep wordt verzet aangetekend bij dezelfde gerechtelijk instantie die het verstek verleende.

Een verzetprocedure vangt aan doordat de partij die bij verstek is veroordeeld de wederpartij oproept te verschijnen bij de rechter.

De zaak wordt dan heropend en alsnog inhoudelijk behandeld.

De rechter zal de verweren van de veroordeelde betrekken in zijn of haar oordeel.

Verzet aantekenen is niet meer mogelijk als reeds in de uitspraak is berust.

Verzettermijn

De termijn voor het aantekenen van verzet bedraagt over het algemeen vier weken. Mocht de partij die bij verstek is veroordeeld een buitenlandse partij zijn, dan bedraagt deze termijn acht weken.

De termijn begint te lopen vanaf:
  • het moment dat de uitspraak aan de bij verstek veroordeelde partij in persoon is betekend door de deurwaarder;
  • het moment dat de bij verstek veroordeelde partij een daad van bekendheid heeft verricht;
  • de dag van de tenuitvoerlegging van de uitspraak.

Er is sprake van een daad van bekendheid als de veroordeelde een handeling heeft verricht, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat hij of zij voldoende op de hoogte is van de inhoud van de uitspraak om daartegen tijdig en adequaat verzet in te stellen.

De veroordeelde dient bekend te zijn met de inhoud van de uitspraak. Alleen de wetenschap dat een uitspraak is gewezen, is onvoldoende.

De handeling moet naar buiten kenbaar zijn.

Als de termijn van verzet is verstreken, staan er geen rechtsmiddelen meer open tegen de uitspraak. De uitspraak is dan onherroepelijk.

Wil je verzet aantekenen en ben je op zoek naar een advocaat, die dit voor jou kan doen? Zoek dan een advocaat, die gespecialiseerd is op het rechtsgebied waarover de procedure gaat.

Gaat de procedure over arbeidsrecht en zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Bel me voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of vul je contactgegevens in onderstaand contactformulier in, zodat ik contact kan opnemen met jou voor een gratis intake gesprek.

[gravityform id="35" title="false" description="false"]

 
Reactie plaatsen